Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 398/2023

Nr. 398/2023 5. apríl 2023

REGLUR
um upplýsingagjöf varðandi skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja.

1. gr.

Með reglum þessum öðlast gildi eftirtaldar reglugerðir Evrópusambandsins, sbr. 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið og bókun 1 við EES-samninginn:

  1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/308 frá 1. mars 2018 um tækni­lega framkvæmdarstaðla fyrir tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB að því er varðar form, sniðmát og skilgreiningar vegna auðkenningar og sendingar upplýsinga af hálfu skilastjórnvalda í þeim tilgangi að upplýsa Evrópsku bankaeftirlitsstofnunina um lág­markskröfu um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar, sem tekin var upp í EES-samning­inn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 187/2019 frá 10. júlí 2019. Reglu­gerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 55 frá 26. ágúst 2021, bls. 8-16.
  2. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1624 frá 23. október 2018 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklagsreglur og stöðluð eyðublöð og sniðmát fyrir tilhögun upplýsingamiðlunar að því er varðar skilaáætlanir fyrir lánastofnanir og verð­bréfa­fyrirtæki samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB og um niður­fellingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1066, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2020 frá 12. júní 2020. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 55 frá 26. ágúst 2021, bls. 147-211.

 

2. gr.

Reglur þessar, sem settar eru með heimild í 3. mgr. 12. gr. og 3. mgr. 22. gr. laga um skila­meðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja, nr. 70/2020, taka gildi þegar í stað. Við gildistöku þeirra falla úr gildi reglur nr. 1262/2021 um upplýsingagjöf varðandi skilameðferð lánastofnana og verðbréfa­fyrirtækja.

 

Seðlabanka Íslands, 5. apríl 2023.

 

 

Ásgeir Jónsson
seðlabankastjóri.

Rannveig Júníusdóttir
framkvæmdastjóri.


B deild - Útgáfud.: 25. apríl 2023