Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 731/2018

Nr. 731/2018 10. júlí 2018

GJALDSKRÁ
RARIK ohf. fyrir sölu á heitu vatni.

1. Sala á heitu vatni

           án vsk, m. 2% með 11%  
    án vsk auðlindaskatti vsk  
Seyðisfjörður og Höfn:
 H1 Fastagjald kr./ár 34.232 34.917 38.758 Íbúðarhús
       Vatnsgjald kr./m³ 94,52 96,41 107,02  
Orkugjald kr./kwh 6,89 7,02 7,80  
           
 H2 Fastagjald kr./ár 34.232 34.917 38.758 Annað en íbúðarhús, án niðurgr.
    Vatnsgjald kr./m³ 94,52 96,41 107,02  
    Orkugjald kr./kwh 7,20 7,35 8,16  
               
 H23 Fastagjald kr./ár 34.232 34.917 38.758 Stórnot/sundlaugar, án niðurgr.
    Vatnsgjald kr./m³ 189,96 193,75 215,07  
               
Siglufjörður:
 H4 Fastagjald kr./ár 31.487 32.116 35.649 Hús með upphitun
    Vatnsgjald kr./m³ 169,79 173,19 192,24  
Dalabyggð:
 H6 Fastagjald kr./ár 33.439 34.108 37.859 Hús í þéttbýli
    Vatnsgjald kr./m³ 180,32 183,93 204,16  
               
 H61 Fastagjald kr./ár 20.437 20.845 23.138  
    Hemilgjald kr./l/mín/ár 40.876 41.693 46.279 Hús í dreifbýli
               
 H63 Fastagjald kr./ár 20.437 20.845 23.138  
    Hemilgjald kr./ár 221.397 225.825 250.666 Lögbýli, 25 kW
               
Blönduós/Skagaströnd:
 H7 Fastagjald kr./ár 33.439 34.108 37.859 Hús í þéttbýli og við stofnlögn
    Vatnsgjald kr./m³ 180,32 183,93 204,16  
               
 H71 Fastagjald kr./ár 20.437 20.845 23.138  
    Hemilgjald kr./l/mín/ár 40.876 41.693 46.279 Hús í dreifbýli

Minnsta sölumagn um hemil eru 3 l/mín.

Veittur er afsláttur af vatnsgjaldi í þéttbýli á Siglufirði og á Blönduósi/Skagaströnd 2,5% og í Dalabyggð 2,5% fyrir hverja gráðu sem hitastig vatnsins við mælagrind húsa er undir 70oC.

Afsláttur getur mestur tekið mið af hitafalli að 50oC.2. Niðurgreiðslur og virðisaukaskattur

2. Niðurgreiðslur og virðisaukaskattur
2.1 Niðurgreiðslur
  Orkustofnun hefur umsjón með niðurgreiðslum, sjá nánar á vef Orkustofnunar: www.os.is.
2.2 Virðisaukaskattur
  Virðisaukaskattur á húshitun er 11%. Virðisaukaskattur á tengigjöld til húshitunar er 11%, önnur tengigjöld bera 24% vsk. Virðisaukaskattur af þjónustu ræðst af  veitutaxta.
2.3 Umhverfis og auðlindaskattur
  Skattur á smásöluverð af heitu vatni er 2%.
   
3. Tengigjöld
3.1 Tengigjöld í þéttbýli
  Tengigjald fyrir hverja 20 mm heimæð er 390.000 kr. án vsk. Fyrir hverja mælagrind umfram eina greiðast 100.890 kr. án vsk.
3.2 Takmörkun
  RARIK er heimilt að takmarka aðgang að heitavatnskerfi og hafna stækkun ef orkuöflun gefur tilefni til.
3.3 Aukakostnaður
  Sé fyrirsjáanlegt vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna að kostnaður við lagningu heimtaugar verði meira en gildandi gjaldskrá segir til um samkvæmt lið 3.1 skal greiða þann áætlaða kostnað sem umfram er.
3.4 Tengigjöld í dreifbýli og fullbúnum götum, frávik og breytingar.
  Gjöld fyrir dreifbýli og við fullfrágengnar götur svo og aðrar stærðir heimæða í þéttbýli en um getur að ofan svo og fyrir breytingar greiðist samkvæmt skriflegu tilboði hverju sinni.
3.5 Endurtenging
  Sé veitu lokað um lengri tíma en 6 mánuði má búast við aftengingu heimæðar.  Falli notkun um heimæð niður í að minnsta kosti 1 ár, telst heimæð aflögð og þarf að greiða fullt tengigjald hefjist notkun að nýju.  Fyrir skemmri tíma greiðist fastagjald samkvæmt taxta H.1 fyrir þann tíma sem liðið er frá aftengingu auk endurtengingargjalds 34.275 kr. án vsk.
3.6 Annað
  Heimæðar eru í eigu RARIK en með greiðslu tengigjalda öðlast notandi afnotarétt.  Tengigjöld skulu greidd áður en framkvæmd hefst.
       
4. Þjónusta    
4.1 Vanskilainnheimta VI100    
  Gjald lagt á útsendingu innheimtubréfs samkvæmt 6. gr. reglugerðar 37/2009, um hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar o.fl., með síðari breytingum.
4.2 Veitulokun VI200    
  Gjald fyrir lokun veitu á vinnutíma kr./lokun 17.652
  Gjald fyrir opnun veitu á vinnutíma kr./opnun 0
  Gjald fyrir opnun veitu utan vinnutíma kr./opnun 35.301
  Innheimtugjald vegna vanskila: Gjald fyrir lokun veitu þar sem að grafa þarf niður á lögn 150.000
4.3 Mælaálestrar VÞ100    
  Reglubundnir álestrar kr./álestur 0
  Aukaálestur starfsmanns veitu kr./álestur 7.353
  Aukaálestur, sjálfsálestur notanda kr./álestur 0
4.4 Útkall VÞ300    
  Útkall á vinnutíma kr./útkall 17.652
  Útkall utan vinnutíma kr./útkall 35.301
4.5 Seðilgjald    
  Seðilgjald kr./reikn. 236
       
  Öll verð eru með 24% vsk    
       
5. Almennar skýringar
5.1 Innheimtugjald
  Gjald til greiðslu kostnaðar við vanskilainnheimtu, lagt á við útsendingu innheimtubréfs.
5.2 Lokunargjald
  Gjöld til greiðslu kostnaðar við að loka og opna fyrir afhendingu á heitu vatni.
5.3 Aukaálestrar
  Aukaálestrar skulu að jafnaði fengnir með sjálfsálestri notanda sem komið er til skila gegnum síma, skriflega eða með innslætti á heimasíðu RARIK.
5.4 Útkall
  Útkall vegna bilunar sem reynist vera í veitu (kerfi) notanda skal hann greiða samkvæmt gjaldskránni.
5.5 Greiðslumátagjöld
  Greiðslumáti er samheiti yfir það með hvaða hætti reikningur sem til verður í reikningskerfi er gerður greiðsluhæfur fyrir viðskiptavininn.  Dæmi um greiðslumáta: beingreiðsla, boðgreiðsla, bankagreiðsla á greiðsluseðli, greiðsla í heimabanka, rafrænn greiðslumáti o.s.frv.
   
6. Gildistaka og brottfall eldri gjaldskrár.
  Gjaldskrá þessi, sem samþykkt er af stjórn RARIK ohf., sbr. 6. gr. laga nr. 25/2006, staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58/1967, með síðari breytingum, til að taka gildi 1. ágúst 2018. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá RARIK ohf. sama efnis nr. 1205/2014.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 10. júlí 2018.

F. h. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra,

Ingvi Már Pálsson.

Hreinn Hrafnkelsson.


B deild - Útgáfud.: 24. júlí 2018