Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1230/2023

Nr. 1230/2023 8. nóvember 2023

AUGLÝSING
frá ríkisskattstjóra um skil og skilamáta á FATCA-upplýsingum vegna tekjuársins 2023, sbr. FATCA-samning Íslands og Bandaríkjanna.

Fjármálastofnanir, sem tilkynningaskyldar eru skv. o-lið 1. tölul. 1. gr. FATCA-samnings Íslands og Bandaríkjanna, sbr. auglýsingu nr. 4/2015 í C-deild Stjórnartíðinda, skulu skila upp­lýsingum vegna ársins 2023 til Skattsins eigi síðar en 20. janúar 2024.

 1. Tilkynninga- og upplýsingaskylda tekur til reikninga bandarískra aðila (innlánsreikninga, vörslu­reikninga, vátryggingasamninga að tilteknu peningavirði og lífeyrissamninga).
  Skila skal m.a. eftirfarandi upplýsingum um ofangreinda reikninga í eigu einstaklinga og lög­aðila ef áreiðanleikakönnun skv. FATCA-samningi Íslands og Bandaríkjanna leiðir í ljós að reiknings­hafi sé bandarískur aðili eins og hann er skilgreindur í ofangreindum samningi:
  a) Nafni, heimilisfangi og bandarískri skattkennitölu sérhvers tilgreinds bandarísks reikn­ings­­hafa (einstaklingar og lögaðilar) sem á eða fer með tilkynningaskyldan reikning. Ef reikn­­ings­hafi er lögaðili sem ekki telst vera bandarískur en áreiðanleika­könnun skv. FATCA-samn­ingnum leiðir í ljós að lögaðilinn hefur einn eða fleiri stjórnandi aðila, sem teljast vera banda­rískir aðilar skal skila upplýsingum um nafn, heimilis­fang og banda­ríska skatt­kenni­tölu sérhvers stjórnandi aðila.
  b) Reikningsnúmeri eða ígildi þess.

  c)

  Reikningsstöðu í árslok 2023. Hafi reikningi verið lokað á árinu 2023 skal staða reikn­ings vera núll.
 2. Til viðbótar við framangreindar upplýsingar skal einnig skila eftirfarandi upplýsingum:
  a) Sé um að ræða innlánsreikning skal skila upplýsingum um heildarfjárhæð greiddra eða tekjufærðra vaxta á árinu 2023.
  b) Sé um að ræða vörslureikning skal skila upplýsingum um verga heildarfjárhæð greiddra vaxta, verga heildarfjárhæð arðs og verga heildarfjárhæð annarra tekna sem myndast vegna þeirra eigna sem viðkomandi reikningur hefur að geyma og hafa verið færðar sem tekjur inn á reikninginn (eða með tilliti til reikningsins) á árinu 2023. Þá skal jafnframt skila upp­lýs­ingum um vergan heildarafrakstur af sölu eða innlausn eignar sem hefur verið greiddur eða færður sem tekjur inn á reikninginn á árinu 2023.
  c) Sé um að ræða vátryggingasamning að tilteknu peningavirði eða lífeyrissamning skal skila upplýsingum um peningavirði eða endurkaupsvirði.
 3. Sé reikningshafi óvirkur erlendur lögaðili sem ekki er fjármálastofnun (e. Passive NFFE), sbr. 3. tölul. B-liðar VI. liðar í I. viðauka við FATCA-samninginn skal upplýsa um nöfn, heim­ilis­föng og bandarískar skattkennitölur þeirra eigenda lögaðilans sem teljast bandarískir aðilar.
 4. Ef reikningur er skilgreindur sem eldri reikningur samkvæmt FATCA-samningnum og reikn­ings­hafi veitir ekki nauðsynlegar upplýsingar um mögulega skattskyldu sína í Banda­ríkjunum, skal tilkynningaskylda fjármálastofnunin fara með reikninginn sem andstöðu­reikning og senda allar nauðsynlegar upplýsingar til Skattsins, sbr. tölul. 1-3 hér að framan.
 5. Þrátt fyrir að fjármálastofnanir, sem falla undir tilkynningaskyldu, hafi enga reikninga í eigu eða umráðum bandarískra aðila skulu þær engu að síður skila núllskýrslum til Skattsins í samræmi við skilalýsingu, og staðfesta með þeim hætti að upplýsingaskyldu hafi verið sinnt.

Ef skilað er röngum eða ófullnægjandi upplýsingum til Skattsins eða ef þær eru á annan hátt ekki samkvæmt skilalýsingu, skal tilkynningaskylda fjármálastofnunin eftir atvikum greiða þann kostnað sem af því kann að hljótast.

Upplýsingunum skal skilað rafrænt samkvæmt lýsingu á vef Skattsins á slóðinni:

https://www.rsk.is/fagadilar/hugbunadarhus/fatca/.

Allar fyrirspurnir um ofangreind gagnaskil skal senda á netfangið: [email protected].

Staðfesta skal sendingu gagna með tilkynningu á netfangið [email protected]. Jafnframt skal í þeim sama tölvupósti tilgreina nafn og netfang þess tengiliðs hins tilkynningaskylda aðila sem hefur með höndum samskipti við Skattinn samkvæmt auglýsingu þessari.

 

Auglýsing þessi, sem birt er skv. 92., 93. og 94. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, öðlast þegar gildi.

 

Reykjavík, 8. nóvember 2023.

 

Snorri Olsen ríkisskattstjóri.


B deild - Útgáfud.: 22. nóvember 2023