Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1088/2021

Nr. 1088/2021 22. september 2021

REGLUR
um beitingu útreikningsaðferða fyrir eiginfjárkröfur fjármálasamsteypa.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um eftirlitsskylda aðila á fjármálamarkaði sem falla undir lög nr. 61/2017, um viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum.

 

2. gr.

Útreikningur á eiginfjárgrunni og kjarnagjaldþoli.

Eftirlitsskyldur aðili, í skilningi 1. gr., skal við útreikning á eiginfjárgrunni og lágmarksgjaldþoli samsteypunnar skv. IV. kafla laga nr. 61/2017, um viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum, fylgja ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 342/2014 frá 21. janúar 2014, sbr. 3. gr.

 

3. gr.

Innleiðing reglugerðar.

Með reglum þessum öðlast gildi hér á landi framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 342/2014 frá 21. janúar 2014, um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/87/EB og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um beitingu útreikningsaðferðanna fyrir eiginfjárkröfur fjármálasamsteypa, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2019 frá 29. mars 2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 2. júlí 2020, bls. 65. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 69 frá 29. október 2020, bls. 45-53.

 

4. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar, sem settar eru með heimild í 3. mgr. 32. gr. laga nr. 61/2017, um viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum, 84. gr. og a-lið 3. mgr. 17. gr. b. laga nr. 161/2002, um fjármála­fyrirtæki, öðlast þegar gildi.

 

Seðlabanka Íslands, 22. september 2021.

 

  Ásgeir Jónsson
seðlabankastjóri.
Rannveig Júníusdóttir
framkvæmdastjóri.

B deild - Útgáfud.: 30. september 2021