Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1085/2021

Nr. 1085/2021 22. september 2021

REGLUR
um upplýsingaskyldu fjármálafyrirtækja.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um fjármálafyrirtæki sem skylt er að veita upplýsingar um áhættuþætti, áhættu­stýringu og eiginfjárstöðu, sbr. 18. gr. laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, og VIII. hluta reglugerðar um varfærniskröfur vegna starfsemi fjármálafyrirtækja, nr. 233/2017.

 

2. gr.

Upplýsingaskylda fjármálafyrirtækja.

Fjármálafyrirtæki skal birta þær upplýsingar um eiginfjárgrunn sem koma fram í reglugerð (ESB) nr. 1423/2013, með þeim hætti og með þeirri tíðni sem kveðið er á um í reglugerðinni, sbr. 3. gr.

Fjármálafyrirtæki, sem er alþjóðlega kerfislega mikilvægt, skal birta upplýsingar um þau viðmið sem notuð eru til að tilgreina alþjóðlega mikilvæg fyrirtæki sem koma fram í reglugerð (ESB) nr. 1030/2014, með síðari breytingum, með þeim hætti og með þeirri tíðni sem kveðið er á um í reglu­gerðinni, sbr. 3. gr.

Fjármálafyrirtæki, sem skylt er að viðhalda sveiflujöfnunarauka, skal birta þær upplýsingar um eiginfjáraukann sem koma fram í reglugerð (ESB) 2015/1555, með þeim hætti og með þeirri tíðni sem kveðið er á um í reglugerðinni, sbr. 3. gr.

Fjármálafyrirtæki skal birta upplýsingar um vogunarhlutfall sem koma fram í reglugerð (ESB) 2016/200, með þeim hætti og með þeirri tíðni sem kveðið er á um í reglu­gerðinni, sbr. 3. gr.

Fjármálafyrirtæki skal birta þær upplýsingar um eignir með og án veðbanda sem koma fram í reglugerð (ESB) 2017/2295, með þeim hætti og með þeirri tíðni sem kveðið er á um í reglu­gerðinni, sbr. 3. gr.

 

3. gr.

Innleiðing reglugerða.

Með reglum þessum öðlast eftirtaldar reglugerðir gildi hér á landi:

 1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1423/2013 frá 20. desember 2013, um tæknilega framkvæmdarstaðla varðandi gagnsæi vegna eiginfjárkrafna fjármála­fyrirtækja sem sett er á grundvelli reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 81/2019 frá 29. mars 2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 44 frá 2. júlí 2020, bls. 65.
 2. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1030/2014 frá 29. september 2014, um tæknilega framkvæmdarstaðla varðandi samræmd form og dagsetningar vegna birtingar gilda sem notuð eru til að tilgreina alþjóðleg kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki sem sett er á grundvelli reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 82/2019 frá 29. mars 2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 2. júlí 2020, bls. 71.
 3. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1555 frá 28. maí 2015, um við­bætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tækni­lega eftirlitsstaðla vegna birtingar upplýsinga í tengslum við skyldu fjármálafyrirtækja til að viðhalda sveiflujöfnunarauka, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 82/2019 frá 29. mars 2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 2. júlí 2020, bls. 71.
 4. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/200 frá 15. febrúar 2016, um tæknilega framkvæmdarstaðla varðandi birtingu upplýsinga um vogunarhlutfall fjármála­fyrir­tækja, sem sett er á grundvelli reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 82/2019 frá 29. mars 2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 44 frá 2. júlí 2020, bls. 71.
 5. Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/818 frá 17. maí 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1030/2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla varðandi samræmd form og dagsetningar birtingar gilda sem notuð eru til að greina alþjóð­leg kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki sem sett er á grundvelli reglugerðar Evrópuþings­ins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 82/2019 frá 29. mars 2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 2. júlí 2020, bls. 71.
 6. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2295 frá 4. september 2017 um við­bætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tækni­lega eftirlitsstaðla fyrir upplýsingagjöf um eignir með veðböndum og veðbandalausar eignir, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2020 frá 30. apríl 2020.

Með vísan til heimildar í ákvæði til bráðabirgða III í lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, sbr. lög nr. 57/2015, vísar Seðlabanki Íslands til birtingar enskrar útgáfu af reglugerðum fram­kvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 1423/2013, nr. 1030/2014, 2015/1555, 2016/200, 2016/818 og 2017/2295 í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (e. Official Journal of the European Union):

 1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R1423, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 355, þann 31. desember 2013, bls. 60-88;
 2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32014R1030, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 284, þann 30. september 2014, bls. 14-21;
 3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32015R1555, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 244, þann 19. september 2015, bls. 1-8;
 4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32016R0200, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 39, þann 16. febrúar 2016, bls. 5-25;
 5. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32016R0818, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 136, þann 25. maí 2016, bls. 4-7; og
 6. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32017R2295, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 329, þann 13. desember 2017, bls. 6-19.

 

4. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar, sem settar eru með heimild í b-lið 2. mgr. 117. gr. b laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, taka gildi þegar í stað. Við gildistöku þeirra falla úr gildi reglur nr. 506/2017 um tækni­lega staðla varðandi upplýsingaskyldu fjármálafyrirtækja, með síðari breytingum.

 

Seðlabanka Íslands, 22. september 2021.

 

  Ásgeir Jónsson
seðlabankastjóri.
Rannveig Júníusdóttir
framkvæmdastjóri.

B deild - Útgáfud.: 30. september 2021