Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 960/2017

Nr. 960/2017 18. október 2017

REGLUR
um tæknilega staðla varðandi yfirfærða útlánaáhættu vegna verðbréfunar.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um fjármálafyrirtæki sem reikna áhættuskuldbindingar vegna yfirfærðrar útlána­áhættu í samræmi við 29. gr. b, c og d laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, og V. hluta reglu­gerðar um varfærniskröfur vegna starfsemi fjármálafyrirtækja, nr. 233/2017.

2. gr.

Yfirfærð útlánaáhætta vegna verðbréfunar.

Fjármálafyrirtæki sem skylt er að reikna yfirfærða útlánaáhættu vegna verðbréfunar skulu fram­kvæma útreikningana í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 602/2014, sbr. 3. gr. þessara reglna.

Fjármálafyrirtæki sem skylt er að reikna yfirfærða útlánaáhættu vegna verðbréfunar skulu fram­kvæma útreikningana í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 625/2014, með áorðnum breytingum, sbr. 3. gr. þessara reglna.

3. gr.

Birting tæknilegra staðla.

Með vísan til 2. gr. öðlast eftirtaldar reglugerðir gildi hér á landi:

  1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 602/2014 frá 4. júní 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla til að gera samræmingu aðferðafræði eftirlitsstofnana mögu­lega með tilliti til beitingar viðbótaráhættuvoga, sem sett er á grundvelli reglugerðar Evrópu­þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013.
  2. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 625/2014 frá 13. mars 2014 um tæknilega eftirlitsstaðla varðandi kröfur sem gerðar eru til fjármálafyrirtækja sem teljast til fjárfesta, umsýsluaðila, upphaflegra lánveitenda og útgefenda með tilliti til áhættu­skuldbind­inga vegna yfirfærðrar útlánaáhættu, sem sett er á grundvelli reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013.
  3. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1798 frá 2. júlí 2015, um breyt­ingar á reglugerð (ESB) nr. 625/2014, um tæknilega eftirlitsstaðla varðandi kröfur sem gerðar eru til fjármálafyrirtækja sem teljast til fjárfesta, umsýsluaðila, upphaflegra lánveit­enda og útgefenda með tilliti til áhættu­skuldbindinga vegna yfirfærðrar útlánaáhættu, sem sett er á grundvelli reglugerðar Evrópu­þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013.

Með vísan til heimildar í ákvæði til bráðabirgða III í lögum nr. 57/2015 um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, vísar Fjármálaeftirlitið til birtingar enskrar útgáfu af reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 602/2014 og 625/2014 og reglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) 2015/1798 í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (e. Official Journal of the European Union):

  1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1470393181362&uri=CELEX: 32014R0602, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 166, þann 5. júní 2014, bls. 22-24;
  2. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1470393181362&uri=CELEX: 32014R0625, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 174, þann 13. júní 2014, bls. 16-25; og
  3. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1470393181362&uri=CELEX: 32015R1798, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 263, þann 2. júlí 2015, bls. 12-13.

4. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar eru settar með heimild í b-lið 3. mgr. 117. gr. b laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Reglurnar öðlast þegar gildi.

Fjármálaeftirlitinu, 18. október 2017.

Unnur Gunnarsdóttir.

Sigurður Freyr Jónatansson.


B deild - Útgáfud.: 14. nóvember 2017