Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 444/2020

Nr. 444/2020 13. maí 2020

REGLUGERÐ
um kröfur um notkun loftrýmis og verklagsreglur um hæfisbundna leiðsögu.

1. gr.

Gildissvið.

Reglugerðin gildir um veitendur þjónustu á sviði rekstrarstjórnunar flugumferðar/flugleiðsögu­þjónustu og um rekstraraðila flugvalla (veitendur ATM-/ANS-þjónustu) sem bera ábyrgð á því að koma á blindaðflugsverklagi eða flugþjónustuleiðum þegar þjónustan er veitt í loftrými á íslensku yfirráðasvæði, sem og í því loftrými sem Ísland ber ábyrgð á

 

2. gr.

Lögbært yfirvald.

Samgöngustofa er lögbært yfirvald samkvæmt reglugerð þessari.

 

3. gr.

Innleiðing.

Með reglugerð þessari öðlast gildi hér á landi framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1048 frá 18. júlí 2018 um kröfur um notkun loftrýmis og verklagsreglur um hæfis­bundna leiðsögu, með þeim breytingum og viðbótum sem leiða af XIII. viðauka EES-samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum hans, samanber ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 22/2019 frá 8. febrúar 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 12 frá 27. febrúar 2020 bls. 437-442.

 

4. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 57. gr. a, sbr. 145. gr. laga um loftferðir, nr. 60/1998, með síðari breytingum og öðlast þegar gildi. Reglugerðin kemur til framkvæmda 3. des­ember 2020, sbr. nánar 7. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar. 

 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, 13. maí 2020.

 

Sigurður Ingi Jóhannsson.

Ragnhildur Hjaltadóttir.


B deild - Útgáfud.: 14. maí 2020