Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 640/2020

Nr. 640/2020 25. júní 2020

REGLUGERÐ
um (4.) breytingu á reglugerð nr. 817/2012, um sóttvarnaráðstafanir, og (2.) breytingu á reglugerð nr. 580/2020, um sóttkví, einangrun og sýnatöku við landamæri Íslands vegna COVID-19.

I. KAFLI

Breyting á reglugerð nr. 817/2012, um sóttvarnaráðstafanir.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 6. mgr. 11. gr. reglugerðarinnar:

  1. Í stað fjárhæðarinnar „11.000 kr.“ kemur: 7.000 kr.
  2. Við bætist nýr málsliður svohljóðandi: Um gjald samkvæmt þessari málsgrein fyrir þá sem ekki eru sjúkratryggðir á Íslandi fer eftir reglugerð um heilbrigðisþjónustu við þá sem ekki eru sjúkratryggðir á Íslandi og greiðslur fyrir heilbrigðisþjónustu.

 

II. KAFLI

Breyting á reglugerð nr. 580/2020, um sóttkví, einangrun
og sýnatöku við landamæri Íslands vegna COVID-19.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. reglugerðarinnar:

  1. Í stað fjárhæðarinnar „15.000 kr.“ í 3. mgr. kemur: 11.000 kr.
  2. Við 3. mgr. bætist nýr málsliður svohljóðandi: Sé gjald samkvæmt þessari málsgrein greitt degi fyrir komu til landsins eða fyrr skal það nema 9.000 kr.
  3. 6. mgr. orðast svo: Gjald samkvæmt ákvæði þessu er innheimt af Heilsugæslu höfuðborgar­svæðisins sem skal sjá um að það renni til þeirra stofnana sem að verkefninu koma í sam­ræmi við hlutfallslegan kostnað þeirra.
  4. 8. mgr. orðast svo: Einstaklingur sem farið hefur í sýnatöku samkvæmt ákvæði þessu oftar en tvisvar sinnum á 30 daga tímabili getur sótt um endurgreiðslu til Heilsugæslu höfuð­borgar­svæðisins fyrir þá fjárhæð sem hann hefur greitt umfram 22.000 kr. vegna sýnatöku fyrir sig sjálfan.
  5. Í stað orðanna „viðbótarkostnaði við útkallið“ í 2. málsl. 9. mgr. kemur: 30.000 kr. fyrir útkallið.

 

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 18. gr. sóttvarnalaga, nr. 19/1997, sbr. 12., 13., 16. og 17. gr., með síðari breytingum, og 29. gr. laga nr. 112/2008, um sjúkratryggingar, með síðari breyt­ingum, öðlast þegar gildi.

 

Heilbrigðisráðuneytinu, 25. júní 2020.

 

F. h. r.

Ásta Valdimarsdóttir.

Rögnvaldur G. Gunnarsson.


B deild - Útgáfud.: 26. júní 2020