Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 246/2022

Nr. 246/2022 24. febrúar 2022

AUGLÝSING
um breytingu á gjaldskrá Selfossveitna, nr. 210/2008, með síðari breytingum.

Samkvæmt orkulögum nr. 58/1967, með síðari breytingum, hefur ráðuneytið staðfest eftir­farandi breytingu á gjaldskrá Selfossveitna er öðlast gildi við birtingu í Stjórnartíðindum.

Gjaldskrá Selfossveitna, nr. 210/2008, með síðari breytingum, breytist þannig:

1. hluti hljóðar svo:

 

1. HLUTI

Sölutaxtar, stofngjöld og innheimta.

I. Sölutaxtar.

Verð er án virðisaukaskatts.

I.a Afnot af heitu vatni.

Almennir taxtar Einingar Grunngjald
H.1 Heitt vatn um rennslismæli    
  Heimili og íbúðir kr./m³ 139,10
  Fastagjald kr./ár 18.270
       
H.2 Heitt vatn um rennslismæli    
  Stórnotendur >1" kr./m³ 139,10
  Fastagjald kr./ár 26.004
Sértaxtar      
H.5 Heitt vatn um hemil    
  Heitt vatn um hemil kr./mínl/ár 38.620
  Fastagjald kr./ár 26.004
       
H.6 Heitt vatn um rennslismæli    
  Almenningssundlaugar    
  Sumar 1. maí - 30. september kr./m³ 70,20
  Vetur 1. október - 30. apríl kr./m³ 84,50
  Fastagjald kr./ár 45.793

 

II. Stofngjöld hitaveitu.

Almennt verð heimæða gildir í þéttbýli á nýbyggingarsvæðum. Verðið gildir ekki þar sem búið er að ganga varanlega frá yfirborði og fullnægjandi veitulagnir ekki komnar að lóðarmörkum. Geri húseigandi breytingu á skipulagi húss frá útgefnu skipulagi sveitarfélags t.d. með því að færa til bílskúr eða annan inntaksstað ber hann til viðbótar allan kostnað við færslu eða breytingu lagna. Húseigandi sem óskar eftir breytingu eða færslu á inntaksbúnaði eða inntaksstað ber af því allan kostnað. Sama gildir um tímabundna aftengingu.

 

II.a. Þéttbýlisstaðir, Eyrarbakki, Selfoss og Stokkseyri.

Neðangreint verð gildir þar sem heildarlengd heimæðar er innan við 30 m, 2% yfirlengdargjald er tekið fyrir hvern metra. Stærð heimæðar fyrir almenna upphitun tekur mið af rúmmáli húsnæðis en stærð heimæðar fyrir aðra notkun ákvarðast af tilgreindri vatnsþörf í umsókn. Virðisaukaskattur reiknast 11% á heimæðargjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á heimæðargjöld til annarra nota.

  Grunngjald kr.
Heimæð, DN 20 stál eða PEX-25 346.075
Heimæð, DN 25 stál eða PEX-32 508.496
Heimæð, DN 32 stál eða PEX-40 580.428
Heimæð, DN 40 stál eða PEX-50 694.923
Heimæð, DN 50 stál 1.151.438
Heimæð, DN 65 stál 1.899.225

 

Ein tengigrind er innifalin í hverju heimæðargjaldi. Fyrir hverja aukatengigrind greiðist 10% af heimæðargjaldi viðkomandi málstærðar. Kostnaðarverð stærri heimæða en 65 mm er reiknað sérstak­lega fyrir hvert tilvik og m.a. tekið mið af flutningsgetu heimæðar, stofnæða og aðveitu.

Frostálag á grunngjald: 20%

 

II. b. Holtabyggð, Tjarnabyggð, byggð við Votmúlaveg og bæir austan við Stokkseyri.

Neðangreint verð gildir þar sem heildarlengd heimæðar er innan við 70 m, 2% yfirlengdargjald er tekið fyrir hvern metra. Stærð heimæðar fyrir almenna upphitun tekur mið af rúmmáli húsnæðis en stærð heimæðar fyrir aðra notkun ákvarðast af tilgreindri vatnsþörf í umsókn. Virðisaukaskattur reiknast 11% á heimæðargjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á heimæðargjöld til annarra nota.

  Grunngjald kr.
Heimæð, DN 20 stál eða PEX-25 803.042
Heimæð, DN 25 stál eða PEX-32 1.607.338

 

Ein tengigrind er innifalin í hverju heimæðargjaldi. Fyrir hverja aukatengigrind greiðst 10% af heimæðargjaldi viðkomandi málstærðar í þéttbýli. Kostnaðarverð stærri heimæða en 25 mm stál/32 mm PEX er reiknað sérstaklega fyrir hvert tilvik og m.a. tekið mið af flutningsgetu heimæðar, stofn­æða og aðveitu.

Frostálag á grunngjald: 20%

 

II.c. Bráðabirgðatengingar.

  Grunngjald kr.
Bráðabirgðatenging DN 20 eða PEX-25 106.752

 

Verðið gildir fyrir tengingu við heimæðarenda sem kominn er inn fyrir lóðarmörk ásamt einni tengi­grind. Við aðrar aðstæður og fyrir stærri tengingu er hún gjaldfærð í samræmi við raun­kostnað.

 

III. Innheimta og lokanir.

  kr.  
Innheimtugjald 1.598
Lokunargjald 6.968

 

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu, 24. febrúar 2022.

F. h. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra,

Stefán Guðmundsson.

Hreinn Hrafnkelsson.


B deild - Útgáfud.: 28. febrúar 2022