Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 477/2019

Nr. 477/2019 8. maí 2019

REGLUGERÐ
um heimildir tannlækna til að ávísa lyfjum.

1. gr.

Gildissvið.

Reglugerð þessi gildir um heimildir tannlækna til að ávísa lyfjum. Um afgreiðslu, áritun og afhend­ingu lyfja gilda ákvæði reglugerðar um lyfjaávísanir og afhendingu lyfja.

2. gr.

Lyf sem tannlæknar mega ávísa sjúklingum og til nota í starfi.

Tannlæknum er heimilt að ávísa sjúklingum sínum og til notkunar við störf sín eftirfarandi lyfjum, að undanskildum lyfjum sem eru H- eða Z-merkt í sérlyfjaskrá:

  1. Lyfjum til staðbundinnar verkunar á eða í tönnum eða aðliggjandi vef eða munnslímhimnum.
  2. Lyfjum í þeim lyfjaflokkum, sbr. ATC flokkakerfi (Anatomical-Therapeutical-Chemical classification), sem tilgreindir eru í fylgiskjali 1 með reglugerð þessari.

3. gr.

Eftirritunarskyld lyf sem tannlæknar mega ávísa til nota í starfi.

Tannlæknum er einungis heimilt að ávísa þeim eftirritunarskyldu lyfjum sem tilgreind eru í fylgi­skjali 2 með reglugerð þessari til nota í starfi. Skulu þeir þá rita á lyfseðilinn „Til nota í starfi“ og halda sérstaka skrá yfir notkun þeirra.

4. gr.

Undanþágur.

Lyfjastofnun er heimilt að veita tannlækni með sérfræðileyfi eða sérstaka þekkingu og reynslu, undanþágu til að ávísa lyfjum, öðrum en þeim sem tilgreind eru í þessari reglugerð. Lyfjastofnun getur óskað umsagnar embættis landlæknis ef þurfa þykir.

5. gr.

Eftirlit.

Lyfjastofnun hefur eftirlit með að ákvæðum reglugerðar þessarar sé framfylgt. Skylt er að láta Lyfjastofnun í té þau gögn eða upplýsingar sem stofnunin telur nauðsynleg vegna eftirlitsins.

6. gr.

Viðurlög.

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum skv. 49. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 með síðari breytingum.

7. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 12. og 50. gr. lyfjalaga, nr. 93/1994, með síðari breyt­ingum, öðlast þegar gildi. Á sama tíma fellur á brott reglugerð nr. 1077/2006 um ávísanir tann­lækna á lyf.

Heilbrigðisráðuneytinu, 8. maí 2019.

Svandís Svavarsdóttir.

Ásthildur Knútsdóttir.

Fylgiskjöl.
(sjá PDF-skjal)


B deild - Útgáfud.: 23. maí 2019