Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 135/2021

Nr. 135/2021 30. desember 2021

LÖG
um breytingu á lögum um loftferðir, nr. 60/1998 (framlenging gildistíma).

Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

 

1. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða V í lögunum:

  1. B-liður 1. mgr. orðast svo: Skyldu flugrekanda/umráðanda loftfars til að tilkynna lög­gæslu­yfirvöldum hér á landi, innan tilgreinds tíma, um nafn farþega, vegabréfsnúmer og flugnúmer, enda hafi farþegi ekki forskráð sig eða framvísað tilskildu vottorði eða stað­festingu skv. a-lið.
  2. Við 1. mgr. bætist nýr stafliður, svohljóðandi: Skyldu flugrekanda/umráðanda loftfars til að upplýsa farþega um afleiðingar þess ef farþegi hefur ekki forskráð sig eða fram­vísað vottorði eða staðfestingu skv. a-lið.
  3. 2. mgr. fellur brott.
  4. Í stað orðanna „einstakling eða lögaðila fyrir brot“ í 1. málsl. 4. mgr. kemur: flug­rek­anda/umráðanda loftfars ef hann brýtur.
  5. 9. mgr. orðast svo:
        Ákvæði þetta fellur úr gildi 1. júlí 2022.

 

2. gr.

    Lög þessi taka þegar gildi.

 

Gjört á Bessastöðum, 30. desember 2021.

 

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Sigurður Ingi Jóhannsson.


A deild - Útgáfud.: 30. desember 2021