Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 979/2013

Nr. 979/2013 16. október 2013
REGLUGERÐ
um rekstrarsamhæfi rafræns gjaldtökukerfis innan Evrópska efnahagssvæðisins.

1. gr.

Markmið og gildissvið.

Reglugerð þessi gildir um aðferðir við rafræna innheimtu allra tegunda veggjalda íslensks vegakerfis, í borgum og á milli borga og bæja, á aðalvegum og smærri vegum og við ýmis mannvirki, s.s. göng, brýr og ferjur. Markmið hennar er að tryggja rekstrarsamhæfi rafrænna gjaldtökukerfa innan Evrópska efnahagssvæðisins.

Undanþegið gildissviði reglugerðarinnar eru:

  1. gjaldtökukerfi þar sem engar rafrænar aðferðir við innheimtu gjaldtöku eru fyrir hendi,
  2. rafræn gjaldtökukerfi þar sem ekki er þörf á uppsetningu búnaðar um borð í öku­tækjum,
  3. lítil, algerlega staðbundin gjaldtökukerfi, þar sem kostnaðurinn við að fara að kröfum þessarar reglugerðar væri í engu samræmi við ávinninginn sem af því hlytist.

2. gr.

Tæknilegar lausnir.

Í öllum nýjum rafrænum gjaldtökukerfum skal styðjast við eina eða fleiri af eftirfarandi tækniaðferðum þegar gjaldtaka er rafræn:

  1. staðsetningu um gervihnött,
  2. farsímafjarskipti þar sem GSM-GPRS-staðallinn er notaður (tilvísun GSM TS 03.60/23.060),
  3. 5,8 GHz örbylgjutækni.

3. gr.

Undantekning.

Þrátt fyrir skilyrði 2. gr. getur búnaður um borð í ökutækjum einnig verið sniðinn að öðrum tækniaðferðum með því skilyrði að það íþyngi ekki notendum frekar eða leiði til mismununar þeirra á milli. Þar sem við á er einnig heimilt að tengja búnað um borð í ökutæki við rafrænan ökurita þess.

4. gr.

Tímaáætlun þjónustunnar.

Tryggja skal að rekstraraðilar og/eða útgefendur greiðslumiðla bjóði viðskiptavinum sínum rafræna gjaldtökuþjónustu fyrir öll ökutæki yfir 3,5 tonnum og öll ökutæki sem mega flytja fleiri en níu farþega (ökumaður + 8), og fyrir allar gerðir ökutækja eigi síðar en 6. október 2014.

Þar sem gjaldtökukerfi eru skal tryggja að hægt sé að nota rafræn gjaldtökukerfi fyrir a.m.k. 50% umferðar um hverja gjaldtökustöð.

Einnig er heimilt að nota akreinar sem notaðar eru fyrir rafræna gjaldtöku, til að inn­heimta gjald með öðrum aðferðum, að teknu tilhlýðilegu tilliti til öryggis.

5. gr.

Persónuvernd.

Vinnsla persónuupplýsinga sem nauðsynlegar eru vegna starfrækslu rafrænna gjald­töku­kerfa skal fara fram í samræmi við lög um persónuvernd nr. 77/2000.

6. gr.

Gildistaka o.fl.

Með reglugerð þessari er innleidd tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/52/EB frá 29. apríl 2009 um rekstrarsamhæfi rafræns gjaldtökukerfis innan Evrópska efnahags­svæðis­ins sem vísað er til í XIII. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 89/2006, þann 30. apríl 2013. Tilskipunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 19. október 2006, bls. 22.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 17. gr. vegalaga nr. 80/2007 með síðari breytingum og öðlast þegar gildi.

Innanríkisráðuneytinu, 16. október 2013.

Hanna Birna Kristjánsdóttir.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

B deild - Útgáfud.: 5. nóvember 2013