Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 776/2019

Nr. 776/2019 21. ágúst 2019

REGLUGERÐ
um breytingu á reglugerð um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, nr. 1277/2016.

1. gr.

Á eftir „lögreglu“ í 3. málslið 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar kemur: og sýslumanni.

2. gr.

39. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

39. gr.

Eftirlit með gististarfsemi.

Eftirlitsaðili með heimagistingu er sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Hefur hann eftirlit með skráðum og skráningarskyldum aðilum sem bjóða upp á heimagistingu í samræmi við ákvæði laga og reglugerð þessari. Beina skal athugasemdum vegna heimagistingar til hans.

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu annast ákvarðanir um stjórnvaldssektir vegna leyfis­skyldrar gististarfsemi. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu skal tilkynna álagðar stjórnvaldssektir vegna leyfisskyldrar gististarfsemi til sýslumanns þess umdæmis þar sem brot á sér stað. Við ákvörðun um stjórnvaldssektir vegna leyfisskyldrar gististarfsemi er sýslumanni heimilt að afla gagna með sjálfstæðri rannsókn.

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu skal m.a. fylgjast með þeim miðlum þar sem fasteignir eru auglýstar til skammtímaleigu ásamt því að yfirfara nýtingaryfirlit, tekjuupplýsingar og aðrar upp­lýsingar sem liggja fyrir um starfsemi.

Sé uppi rökstuddur grunur um að aðili sem stundar skráningar- eða leyfisskylda gististarfsemi hafi gerst brotlegur við ákvæði laganna eða reglugerðar þessarar er sýslumanni heimilt að kalla eftir nauðsynlegum gögnum frá aðilum, s.s. upplýsingum frá bókunarvefjum, m.a. í því skyni að meta umfang starfseminnar eða ganga úr skugga um að starfsemin fari ekki út fyrir mörk leyfilegrar nýtingar.

Sýslumaður skal einnig hafa eftirlit með því að skráningar- og leyfisskyldir aðilar noti úthlutað skráningar- eða leyfisnúmer í markaðssetningu sinni.

Í tengslum við eftirlit og beitingu viðurlaga vegna skráningar- eða leyfisskyldrar gististarfsemi er sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu heimilt:

  1. Að leita atbeina lögreglu við að kanna hvort skráningar- eða leyfisskyld gististarfsemi sé starfrækt á viðkomandi stað.
  2. Að fara fram á að lögreglustjóri, án fyrirvara eða aðvörunar, stöðvi skráningar- eða leyfis­skylda gististarfsemi sem fer fram án skráningar eða leyfis.
  3. Að leggja stjórnvaldssektir á hvern þann sem rekur leyfisskylda gististarfsemi án tilskilins leyfis eða heimagistingu án skráningar. Sýslumanni er einnig heimilt að leggja stjórnvalds­sektir á skráða aðila sem stunda útleigu lengur en 90 daga á ári eða hafa hærri tekjur af sölu gistingar en nemur viðmiðunarfjárhæð í lögum um virðisaukaskatt, sbr. 13. gr. reglugerðar þessarar. Þá er sýslumanni heimilt að leggja stjórnvaldssektir á hvern þann sem ekki notar úthlutað leyfis- eða skráningarnúmer í markaðssetningu. Um stjórnvaldssektir er fjallað í lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald.

3. gr.

Gildistaka o.fl.

Reglugerð þessi sem sett er með stoð í lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, nr. 85/2007 með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 21. ágúst 2019.

F. h. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra,

Sigrún Brynja Einarsdóttir.

Þórarinn Örn Þrándarson.


B deild - Útgáfud.: 9. september 2019