Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1083/2021

Nr. 1083/2021 22. september 2021

REGLUR
um markaðsáhættu fjármálafyrirtækja.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um fjármálafyrirtæki, sem reikna eiginfjárkröfur vegna markaðsáhættu í sam­ræmi við 56. og 58. gr. reglugerðar um varfærniskröfur vegna starfsemi fjármálafyrirtækja, nr. 233/2017, sbr. lög um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002.

 

2. gr.

Útreikningur á eiginfjárkröfum vegna markaðsáhættu.

Fjármálafyrirtæki sem skylt er að reikna eiginfjárkröfur vegna markaðsáhættu skal, eftir því sem við á, fylgja ákvæðum reglugerða (ESB) sem tilgreindar eru í 3. gr.

 

3. gr.

Innleiðing reglugerða.

Með reglum þessum öðlast eftirtaldar reglugerðir gildi hér á landi:

 1. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 525/2014 frá 12. mars 2014 um við­bætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 um tækni­lega eftirlits­staðla til skilgreiningar á markaði, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 81/2019 frá 29. mars 2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 2. júlí 2020, bls. 65. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 50 frá 23. júlí 2020, bls. 291-292.
 2. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 526/2014 frá 12. mars 2014 um við­bætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tækni­lega eftirlitsstaðla til að ákvarða áætlað álag og takmörkuð smærri eignasöfn að því er varðar áhættu vegna leiðréttingar á útlánavirði, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2019 frá 29. mars 2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 2. júlí 2020, bls. 65. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 50 frá 23. júlí 2020, bls. 293-296.
 3. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 528/2014 frá 12. mars 2014 um við­bætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tækni­­lega eftirlitsstaðla vegna annarrar áhættu en deltastuðulsáhættu í tengslum við valrétti í staðalaðferð markaðsáhættu, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 81/2019 frá 29. mars 2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 2. júlí 2020, bls. 65. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 50 frá 23. júlí 2020, bls. 297-303.
 4. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 530/2014 frá 12. mars 2014 um við­bætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er varðar tæknilega eftir­lits­staðla sem tilgreina frekar veigamiklar áhættuskuldbindingar og viðmiðunarmörk fyrir innri aðferðir vegna sértækrar áhættu í veltubók, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2019 frá 29. mars 2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 2. júlí 2020, bls. 65. Reglu­gerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 50 frá 23. júlí 2020, bls. 318-319.
 5. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 945/2014 frá 4. september 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar viðeigandi nægilega fjölbreyttar vísi­tölur samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 82/2019 frá 29. mars 2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 2. júlí 2020, bls. 71. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 50 frá 23. júlí 2020, bls. 364-367.
 6. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2197 frá 27. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar gjaldmiðla með sterka innbyrðis fylgni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 82/2019 frá 29. mars 2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 2. júlí 2020, bls. 71-76. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 50 frá 23. júlí 2020, bls. 368-372.
 7. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/101 frá 26. október 2015 um tækni­lega eftirlitsstaðla fyrir varfærið mat skv. 14. mgr. 105. gr. reglugerðar Evrópuþings­ins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 80/2019 frá 29. mars 2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnar­­tíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 2. júlí 2020, bls. 59. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 50 frá 23. júlí 2020, bls. 273-284.
 8. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/728 frá 24. janúar 2018 um við­bætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tækni­lega eftirlitsstaðla fyrir verklagsreglur um að undanskilja viðskipti við ófjárhagslega mótaðila með staðfestu í þriðja ríki frá kröfum vegna eiginfjárgrunns að því er varðar áhættu vegna leið­réttingar á útlánavirði, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2020 frá 30. apríl 2020.
 9. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1580 frá 19. október 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2197 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar gjaldmiðla með sterka innbyrðis fylgni í samræmi við reglugerð Evrópu­þings­ins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2020 frá 30. apríl 2020.
 10. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2091 frá 28. nóvember 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2197 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar gjaldmiðla með sterka innbyrðis fylgni í samræmi við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2021 frá 19. mars 2021.
 11. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/125 frá 29. janúar 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 945/2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar viðeigandi nægilega fjölbreyttar vísitölur samkvæmt reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 158/2020 frá 23. október 2020.
 12. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/866 frá 28. maí 2020 um breyt­ingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/101 um tæknilega eftirlitsstaðla fyrir varfærið mat skv. 14. mgr. 105. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 213/2021 frá 9. júlí 2021.
 13. Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/249 frá 17. febrúar 2021 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2197 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar gjaldmiðla með sterka innbyrðis fylgni í samræmi við reglugerð Evrópu­þings­ins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sam­eigin­­legu EES-nefndarinnar nr. 214/2021 frá 9. júlí 2021.

Með vísan til heimildar í ákvæði til bráðabirgða III í lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, sbr. lög nr. 57/2015, vísar Seðlabanki Íslands til birtingar enskrar útgáfu af reglugerðum fram­kvæmda­stjórnarinnar (ESB) 2018/728, 2018/1580, 2019/2091, 2020/125, 2020/866 og 2021/249 í Stjórnar­­tíðindum Evrópusambandsins (e. Official Journal of the European Union):

 1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018R0728, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 123, þann 18. maí 2018, bls. 1-3;
 2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018R1580, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 263, þann 22. október 2018, bls. 53-56;
 3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32019R2091, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 317, þann 9. desember 2019, bls. 38-41;
 4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32020R0125, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 24, þann 30. janúar 2020, bls. 1-4.
 5. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32020R0866, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 201, þann 25. júní 2020, bls. 1-3.
 6. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021R0249, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 57, þann 18. febrúar 2021, bls. 86-92.

 

4. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar, sem settar eru með heimild í f-lið 2. mgr. og c-lið 3. mgr. 117. gr. b laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, taka gildi þegar í stað. Með gildistöku þeirra falla úr gildi reglur nr. 961/2017 um tæknilega staðla vegna markaðsáhættu.

 

Seðlabanka Íslands, 22. september 2021.

 

  Ásgeir Jónsson
seðlabankastjóri.
Rannveig Júníusdóttir
framkvæmdastjóri.

B deild - Útgáfud.: 30. september 2021