Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1163/2019

Nr. 1163/2019 6. desember 2019

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 319/2009 um inntökuskilyrði í grunnnám við Háskóla Íslands.

1. gr.

Í stað orðanna „af frumgreinasviði“ í 1. mgr. 3. gr., 1. mgr. 4. gr., 1. mgr. 7. gr., 1. mgr. 8. gr., 1. mgr. 11. gr., 1. mgr. 12. gr., 1. mgr. 19. gr., 1. mgr. 20. gr., 1. mgr. 21. gr. og 1. mgr. 21. gr. a. regln­anna kemur: frá háskólagrunni.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 5. gr. reglnanna:

  1. Í stað orðanna „af frumgreinasviði“ í 2. málsl. kemur: frá háskólagrunni.  
  2. Í stað orðsins „viðskiptafræði“ í lok 3. málsl. kemur: hagfræði.
  3. 4. málsl. fellur brott.

3. gr.

2. mgr. 6. gr. reglnanna fellur brott.

4. gr.

Á eftir 2. málsl. 1. mgr. 14. gr. reglnanna bætist við nýr málsliður, svohljóðandi: Lokapróf frá háskólabrú Keilis telst sambærilegt stúdentsprófi, enda hafi viðkomandi stundað nám við verk- og raunvísindadeild háskólabrúar.

5. gr.

22. gr. reglnanna, um almenn ákvæði, breytist og orðast svo:

Til að hefja nám við deildir verkfræði- og náttúruvísindasviðs skal umsækjandi hafa lokið stúdents­prófi, sbr. 1. gr., eða sambærilegu prófi. Lokapróf frá háskólabrú Keilis og háskólagrunni Háskól­ans í Reykjavík teljast sambærileg stúdentsprófi.

Umsækjendur sem hafa brautskráðst með BS/BA eða sambærilega háskólagráðu í hvaða grein sem er frá viðurkenndum háskóla uppfylla skilyrði til að innritast í grunnnám í deildum verkfræði- og náttúruvísindasviðs. Athygli er vakin á því að grunnnám við sviðið fer að mestu fram á íslensku.

Frekari tilmæli deilda verkfræði- og náttúruvísindasviðs eru tilgreind í 23.-28. gr.

6. gr.

23. gr. reglnanna, um iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild, breytist og orðast svo:

Fyrir nám í verkfræði og tölvunarfræði er sterklega mælt með að umsækjandi hafi lokið að minnsta kosti 35 fein. í stærðfræði, þar af 20 fein. á þriðja þrepi, og 40 fein. í náttúrufræðigreinum á öðru og/eða þriðja þrepi, þar af minnst 10 fein. í eðlisfræði, helst á þriðja þrepi, og 10 fein. í efna­fræði.

7. gr.

24. gr. reglnanna, um jarðvísindadeild, breytist og orðast svo:

Fyrir nám í jarðvísindadeild er sterklega mælt með að umsækjandi hafi lokið að minnsta kosti 35 fein. í stærðfræði, þar af 20 fein. á þriðja þrepi, og 40 fein. í náttúrufræðigreinum á öðru og/eða þriðja þrepi, þar af minnst 10 fein. í eðlisfræði, helst á þriðja þrepi, 10 fein. í efnafræði og 10 fein í jarðfræði.

8. gr.

25. gr. reglnanna, um líf- og umhverfisvísindadeild, breytist og orðast svo:

Æskilegur undirbúningur fyrir nám í líffræði eru 35 fein. í stærðfræði, þar af a.m.k. 10 fein á þriðja þrepi, og 50 fein. í náttúrufræðigreinum, þar af a.m.k. 10 fein. í eðlisfræði, 10 fein. í efnafræði og 10 fein. í líffræði.

9. gr.

26. gr. reglnanna, um rafmagns- og tölvuverkfræðideild, breytist og orðast svo:

Fyrir nám í verkfræði er sterklega mælt með að umsækjandi hafi lokið að minnsta kosti 35 fein. í stærðfræði, þar af 20 fein. á þriðja þrepi, og 40 fein. í náttúrufræðigreinum á öðru og/eða þriðja þrepi, þar af minnst 10 fein. í eðlisfræði, helst á þriðja þrepi, og 10 fein. í efnafræði.

Umsækjendur um nám í tæknifræði sem stundað hafa nám á framhaldsskólastigi geta öðlast rétt til undanþágu frá framangreindum skilyrðum með því að þreyta stöðumat. Við mat á undanþágu er jafnframt tekið mið af starfsreynslu úr atvinnulífinu. Í öllum tilvikum þurfa undanþágur að fara sam­kvæmt ákvæðum sameiginlegra reglna háskólans og nánari ákvörðunum háskólaráðs.

Umsækjendur sem uppfylla skilyrði um undanþágu þurfa að:

  1. Sitja undirbúningsnámskeið í stærðfræði á haustmisseri fyrsta árs.
  2. Ljúka undirbúningsnámskeiðum til að öðlast rétt til áframhaldandi náms á vormisseri fyrsta árs.

10. gr.

27. gr. reglnanna, um raunvísindadeild, breytist og orðast svo:

Fyrir nám í raunvísindadeild er sterklega mælt með að umsækjandi hafi lokið að minnsta kosti 35 fein. í stærðfræði, þar af 20 fein. á þriðja þrepi, og 40 fein. í náttúrufræðigreinum á öðru og/eða þriðja þrepi, þar af minnst 10 fein. í eðlisfræði, helst á þriðja þrepi, og 10 fein. í efnafræði.

11. gr.

28. gr. reglnanna, um umhverfis- og byggingarverkfræðideild, breytist og orðast svo:

Fyrir nám í verkfræði er sterklega mælt með að umsækjandi hafi lokið að minnsta kosti 35 fein. í stærðfræði, þar af 20 fein. á þriðja þrepi, og 40 fein. í náttúrufræðigreinum á öðru og/eða þriðja þrepi, þar af minnst 10 fein. í eðlisfræði, helst á þriðja þrepi, og 10 fein. í efnafræði.

12. gr.

Reglur þessar, sem háskólaráð Háskóla Íslands hefur samþykkt, að fengnum tillögum fræða­sviða, eru settar samkvæmt heimild í 18. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla. Reglurnar öðlast þegar gildi.

Háskóla Íslands, 6. desember 2019.

Jón Atli Benediktsson.

Þórður Kristinsson.


B deild - Útgáfud.: 18. desember 2019