Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 916/2015

Nr. 916/2015 18. september 2015

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 335/2015 um ársreikninga lífeyrissjóða.

1. gr.

2. málsl. 1. mgr. 10. gr. orðast svo:

Breytingar á gengi gjaldmiðla vegna erlendra eigna skulu færðar undir hvern undirlið.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 35. gr. reglnanna:

  1. 5. tölul. fellur niður.
  2. Á eftir 1. mgr. bætist við ný málsgrein svohljóðandi:

Í töflu samkvæmt 4. tölul. skal einnig sýna bókfært virði fjáreigna og fjárskulda, sundurliðað eftir útlánum, kröfum og skuldum á afskrifuðu kostnaðarverði.

3. gr.

Á eftir 52. gr. bætist við ný grein sem verður 52. gr. a, svohljóðandi:

Þrátt fyrir 52. gr. þessara reglna er lífeyrissjóðum heimilt að vinna ársreikninga vegna reikn­ings­skila­ársins 2015 í samræmi við reglur nr. 55/2000, með áorðnum breytingum samkvæmt reglum nr. 765/2002 og nr. 1067/2004. Í skýringum lífeyrissjóða sem nýta sér þessa heimild skal tilgreina að heimildin sé nýtt. Að auki skal í skýringum sjóða sem nýta sér heimildina veita upp­lýs­ingar um þóknanir og kostnað samkvæmt lið 3.7 Fjárfestingargjöld í 10. gr. þessara reglna og samkvæmt ákvæðum 40. og 41. gr. reglnanna.

4. gr.

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 5. mgr. 40. gr. laga nr. 129/1997, um skyldu­tryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, og öðlast þegar gildi.

Fjármálaeftirlitinu, 18. september 2015.

Unnur Gunnarsdóttir.

Halldóra E. Ólafsdóttir.


B deild - Útgáfud.: 16. október 2015