Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1261/2019

Nr. 1261/2019 18. desember 2019

GJALDSKRÁ
Veitna ohf. fyrir heitt vatn.

1. gr.

Almennt.

Gjaldskrá þessi gildir fyrir heitt vatn á veitusvæðum Veitna. Greiða skal í ríkissjóð sér­stakan skatt af heitu vatni, 2% af smásöluverði. Heimilt er að miða innheimtu skattsins við áætlaða sölu. Virðis­auka­skattur bætist við öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari, 11% af vatni til húshitunar og laugar­vatns en 24% til annarra nota.

Á veitusvæðum gilda mismunandi taxtar í þéttbýli og dreifbýli.

2. gr.

Almennir taxtar, mæld notkun.

Taxti Tegund Veitusvæði Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
H1A-C Einingaverð Sala í þéttbýli 134,60 2,69 152,39 kr./m³
J1A-C Einingaverð Sala í dreifbýli 177,64 3,55 201,12 kr./m³

Taxtarnir gilda fyrir alla húshitun, almenna heimilisnotkun og snjóbræðslu.

Heitt vatn er selt samkvæmt rúmmetramælingu.

Ekki er veittur afsláttur vegna takmörkunar á afhendingu heits vatns.

Veitum er ekki skylt að veita afslátt af sölu heits vatns vegna lágs hitastigs þess á afhend­ingar­stað enda geri Veitur þær ráðstafanir sem má ætlast til af þeim til að halda hitastiginu í eðlilegu horfi.

Sækja skal skriflega um alla taxta aðra en ofangreinda taxta.

Heimilt er að innheimta 30% af áætluðum vatnskaupum hjá þeim húseigendum sem ekki eru farnir að kaupa heitt vatn um heimæð ári eftir að hún er tilbúin til notkunar.

3. gr.

Almennir taxtar, fast verð.

Taxti Tegund Stærð mælis Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
H1A Fast verð A: 15 mm til 20 mm 44,38 0,89 50,25 kr./dag
H1B Fast verð B: 25 mm til 50 mm 92,73 1,85 104,98 kr./dag
H1C Fast verð C: 65 mm og stærri 187,91 3,76 212,75 kr./dag
             
Taxti Tegund Stærð mælis Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
J1A Fast verð A: 15 mm til 20 mm 50,25 1,01 56,90 kr./dag
J1B Fast verð B: 25 mm til 50 mm 104,73 2,09 118,57 kr./dag
J1C Fast verð C: 65 mm og stærri 211,97 4,24 239,99 kr./dag

Fast verð er hluti af almennum taxta og í öllum öðrum samningum þar sem selt er samkvæmt mæli.

Fast verð er fyrir föstum kostnaði og er háð stærð mælis. Gjaldinu er dreift jafnt niður á tímabil reikninga.

4. gr.

Gróðurhús og sundlaugar.

Taxti Tegund Tegund Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
H3A-C Einingaverð Gróðurhús 67,28 1,35 76,18 kr./m³
H4A-C Einingaverð Sundlaugar 67,28 1,35 76,18 kr./m³

Skýringar:

Taxtar H3 og H4 varða ekki forgangsvatn. Taxtarnir gilda þar sem nægilegt vatn er til staðar og fullnægjandi flutningsgeta í veitukerfinu að mati Veitna.

H4 taxtinn gildir fyrir sundlaugar, set- og vaðlaugar. Heimilt er að tengja baðvatn þessum taxta ef sundlaugin er aðalþáttur í starfsemi kaupanda.

H3 taxtinn gildir fyrir gróðurhús sem framleiða garðyrkjuafurðir í atvinnuskyni.

Taxtar H3 og H4 verða aðeins í boði til ársloka 2020.

5. gr.

Snjóbræðsla, fiskeldi, íþróttavellir utanhúss og iðnaðarvatn í framleiðsluferla.

Taxti Tegund Tegund Kr. 2% skattur Með 24% vsk Grunnur
V1A-C Einingaverð Snjóbræðsla 134,60 2,69 170,24 kr./m³
V2A-C Einingaverð Fiskeldi 67,28 1,35 85,10 kr./m³
V3A-C Einingaverð Íþróttavellir, utanhúss 101,07 2,02 127,83 kr./m³
V4A-C Einingaverð Iðnaðarvatn í framleiðsluferla 67,28 1,35 85,10 kr./m³

Skýringar:

Taxtar V1 til V4 varða ekki forgangsvatn. Þeir gilda þar sem nægilegt vatn er til staðar og full­nægjandi flutningsgeta í veitukerfinu að mati Veitna.

V1 taxtinn gildir fyrir sértengt snjóbræðslukerfi.

V2 taxtinn gildir fyrir fiskeldisfyrirtæki í framleiðslu.

V3 taxtinn gildir fyrir upphitaða íþróttavelli utanhúss.

V4 taxtinn gildir fyrir atvinnustarfsemi sem nýtir heitt vatn beint í framleiðsluferla. Taxtinn gildir í engum tilvikum fyrir húshitun eða kranavatn.

Taxtar V2, V3 og V4 verða aðeins í boði til ársloka 2020.

5.1

Snjóbræðsla.

Snjóbræðslutaxti, framrásarvatn (aðeins í þéttbýli).

Taxti Tegund   Kr. 2% skattur Með 24% vsk Grunnur
  Fast verð   563,86 11,28 713,17 kr./dag
S1 Lágverð Mælt þegar útihiti er hærri en -5°C 67,28 1,35 85,10 kr./m³
S1 Háverð Mælt þegar útihiti er lægri en -5°C 201,89 4,04 255,35 kr./m³

Skýringar:

Mæling á heitu vatni fer fram á afhendingarstað með mælitækjum (tímamæling), sem Veitur leggja til. Skilyrði að GSM-samband til fjarmælingar sé til staðar á afhendingarstað.

Sækja þarf skriflega um taxtann á þar til gerðum umsóknareyðublöðum sem Veitur leggja til.

Snjóbræðslutaxti, framrásarvatn með flatargjaldi (aðeins í þéttbýli).

Taxti Tegund   Kr. 2% skattur Með 24% vsk Grunnur
  Fast verð   563,86 11,28 713,17 kr./dag
S12 Lágverð Mælt þegar útihiti er hærri en -5°C 67,28 1,35 85,10 kr./m³
S12 Háverð Mælt þegar útihiti er lægri en -5°C 201,89 4,04 255,35 kr./m³
S12 Daggjald Fyrir hvern m² snjóbræðsluflatar 0,17  0,003 0,21 kr./m²

Skýringar:

Mæling á heitu vatni fer fram á afhendingarstað með mælitækjum (tímamæling), sem Veitur leggja til. Skilyrði að GSM-samband til fjarmælingar sé til staðar á afhendingarstað.

Taxtinn miðast við að tvöfalt dreifikerfi sé til staðar hjá kaupanda. Daggjaldið er á hvern m² snjóbræðsluflatar.

Sækja þarf skriflega um taxtann á þar til gerðum umsóknareyðublöðum sem Veitur leggja til.

6. gr.

Frístundahús – hemlataxtar.

Dreifbýli Taxti   Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
Sumarhús H1 Fast verð Kr. á dag fyrir 3 mínútulítra 328,29 6,57 371,69 kr./dag
Einingaverð Kr./dag pr. mín.lítra umfr. 3 l 65,66 1,31 74,34 kr./dag

Skýringar:

Gildir fyrir frístundahús á svæðum Austurveitu, Grímsnesveitu, Hlíðaveitu, Ölfusveitu, Skorra­dals­veitu, Munaðarnesveitu og Norðurárdalsveitu.

Hitaveituvatn til frístundahúsa er selt um hemil til takmörkunar á rennsli. Mínútulítri táknar það rennsli sem gefur 1 lítra af vatni á 1 mínútu.

Innifalið í grunnverði eru 3 mínútulítrar, sem er minnsta magn sem afhent er til sumarhúsa.

Hægt er að sækja um aukið vatnsmagn hvenær sem er en umsókn um minnkun er aðeins fram­kvæmd mánuðina apríl og maí ár hvert.

Hugsanlegt er að svæðisbundið sé ekki nægt vatn til að verða við óskum um að kaupa aukið vatns­magn.

Heimilt er að innheimta 30% af áætluðum vatnskaupum hjá þeim húseigendum sem ekki eru farnir að kaupa heitt vatn um heimæð ári eftir að hún er tilbúin til notkunar.

7. gr.

Verðskrá fyrir Rangárveitu dreifbýli.

Samkvæmt reglugerð nr. 10/2012 um breytingu á reglugerð nr. 297/2006, um Orkuveitu Reykja­víkur með síðari breytingum, nær veitusvæði fyrirtækisins til Hellu og Hvolsvallar og nær­liggjandi sveita, eins og það veitusvæði er skilgreint í samningi frá 25. janúar 2005 milli Orkuveitu Reykja­víkur, Rangárþings ytra, Rangárþings eystra og Ásahrepps. Í 3. mgr. 6. gr. reglugerðar um Orku­veitu Reykjavíkur segir einnig að í þeim tilvikum þar sem á veitusvæði Orkuveitu Reykjavíkur gilda mismunandi taxtar í þéttbýli og dreifbýli skal skilgreining á milli þéttbýlis og dreifbýlis fylgja því hvernig viðkomandi sveitarfélag skilgreinir þéttbýli á aðalskipulagi. Ákvæði 7. gr. gjaldskrár þessarar gilda eingöngu fyrir dreifbýli á því svæði sem framangreindur samningur tekur til. Önnur ákvæði gjaldskrárinnar, s.s. ákvæði 8. gr. um heimlagnir gilda einnig á því svæði eftir því sem við á.

7.1

Mæld notkun.

Taxti Tegund Veitusvæði Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
J1A-C Einingaverð Sala í dreifbýli 177,64 3,55 201,12 kr./m³

7.2

Fast verð.

Taxti Tegund Stærð mælis Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
J1A Fast verð A: 15 mm til 20 mm 50,25 1,01 56,90 kr./dag
J1B Fast verð B: 25 mm til 50 mm 104,73 2,09 118,57 kr./dag
J1C Fast verð C: 65 mm og stærri 211,97 4,24 239,99 kr./dag

7.3

Íbúðarhús – blandaður taxti.

Taxti Tegund Grunnur Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
HR5 Fast verð Grunndagverð 57,40 1,15 64,99 kr./dag
Einingaverð Kr./dag pr. mín.lítra 65,51 1,31 74,17 kr./dag
Einingaverð Neysluvatn um rennslismæli 171,01 3,42 193,62 kr./m³

7.4

Frístundahús – hemlataxti.

Taxti Tegund Grunnur Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
H1 Fast verð Kr. á dag fyrir 3 mínútulítra 328,29 6,57 371,69 kr./dag
Einingaverð Kr./dag pr. mín.lítra umfram 3 l 65,66 1,31 74,34 kr./dag

8. gr.

Heimlagnir – almennt.

Almennt verð heimlagna gildir í þéttbýli á nýbyggingarsvæðum. Verð gildir ekki þar sem búið er að ganga varanlega frá yfirborði og fullnægjandi veitulagnir ekki komnar að lóðarmörkum. Reiknist áætlaður heildarkostnaður við heimlögnina meira en 50% hærri en verðskrá segir til um þá greiðir umsækjandi til viðbótar allan kostnað sem verður umfram þessi 50%. Viðbótarkostnaður sam­kvæmt þessari reiknireglu er ekki innheimtur samhliða innheimtu yfirlengdargjalda. Geri hús­eigandi breytingu á skipulagi húss frá útgefnu skipulagi sveitarfélags t.d. með því að færa til bílskúr eða annan inntaksstað ber hann til viðbótar allan kostnað við færslu eða breytingu lagna. Húseig­andi sem óskar eftir breytingu eða færslu á inntaksbúnaði eða inntaksstað ber af því allan kostnað. Sama gildir um tímabundna aftengingu.

8.1

Heitt vatn – heimæðagjöld.

Neðangreint verð gildir í þéttbýli þar sem heildarlengd heimæðar er innan við 50 m, 2% yfir­lengdar­gjald er tekið fyrir hvern metra. Sama gildir um hvern metra sem lengd heimæðar fer yfir 20 m innan lóðarmarka. Stærð heimæðar fyrir almenna upphitun tekur mið af rúmmáli húsnæðis en stærð heimæðar fyrir aðra notkun ákvarðast af tilgreindri vatnsþörf í umsókn að höfðu samráði við Veitur. Virðisaukaskattur reiknast 11% á heimæðagjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á heimæðagjöld til annarra nota.

Taxti Málstærð Kr. Með 11% vsk Með 24% vsk
H1H 20 mm 335.417 373.313 415.917
H1H 25 mm 524.087 581.737 649.868
H1H 32 mm 858.665 953.118 1.064.745
H1H 40 mm 1.341.666 1.489.249 1.663.666
H1H 50 mm 2.096.351 2.326.950 2.599.475

Skýringar:

Ein tengigrind er innifalin í hverju heimæðagjaldi. Fyrir hverja aukatengigrind greiðist 10% af heim­æðagjaldi viðkomandi málstærðar. Kostnaðarverð stærri heimæða en 50 mm er reiknað sérstak­lega fyrir hvert tilvik og m.a. tekið mið af flutningsgetu heimæðar, stofnæða og aðveitu.

8.2.

Heitt vatn – bráðabirgðatengingar.

Taxti Málstærð Kr. Með 11% vsk Með 24% vsk
H2H 20 mm 100.626 111.695 124.776

Skýringar:

Verðið gildir fyrir tengingu við heimæðarenda sem kominn er inn fyrir lóðarmörk ásamt einni tengi­grind. Við aðrar aðstæður og fyrir stærri tengingu er hún gjaldfærð í samræmi við raunkostnað.

8.3

Heimæðagjöld í dreifbýli (lögbýli og heilsárshús).

Neðangreint verð gildir þar sem heildarlengd heimæðar er innan við 70 m, 2% yfirlengdargjald er tekið fyrir hvern metra. Stærð heimæðar ákvarðast af tilgreindu vatnsmagni í umsókn en stærð heimæðar til upphitunar húsnæðis tekur mið af rúmmáli þess. Virðisaukaskattur reiknast 11% á heimæðagjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á heimæðagjöld til annarra nota.

Taxti Málstærð
m.v. stál 
Málstærð
m.v. PEX
Kr. Með 11% vsk Með 24% vsk
H3H 20 mm 25 mm 436.042 484.007 540.692
H3H 25 mm 32 mm 681.314 756.259 844.829
H3H 32 mm   1.116.265 1.239.054 1.384.169

Skýringar:

Ein tengigrind er innifalin í hverju heimæðagjaldi. Fyrir hverja aukatengigrind greiðist 10% af heimæða­gjaldi viðkomandi málstærðar. Kostnaðarverð stærri heimæða en 32 mm er reiknað sérstaklega fyrir hvert tilvik og m.a. tekið mið af flutningsgetu heimæðar, stofnæða og aðveitu.

8.4

Heimæðagjöld fyrir frístundahús (í samræmi við byggingarleyfi).

Neðangreint verð gildir í frístundahúsabyggðum þar sem heildarlengd heimæðar er innan við 100 m, 2% yfirlengdargjald er tekið fyrir hvern metra. Virðisaukaskattur reiknast 11% á heimæða­gjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á heimæðagjöld til annarra nota.

Taxti Málstærð, skýring Kr. Með 11% vsk Með 24% vsk
H4H 20 mm PEX heimæð lögð stök frá stofn- eða götuæð 632.132 701.667 783.844
H5H 20 mm PEX heimæð lögð samtímis og í sama skurði og kaldavatnsæð OR 445.072 494.030 551.889

Skýringar:

Heitavatnsheimæðar fyrir frístundahús eru lagðar með 20 mm PEX. Ósk um stærri heimæð fellur undir mat Veitna á styrk dreifikerfis og verði ósk samþykkt greiðir umsækjandi allan viðbótar­kostnað sem fylgir stærri heimæð og þ.m.t. styrkingu á aðveitu.

9. gr.

Merki frá mæli fyrir notanda.

Beiðni notanda um merki frá mæli til nota við eigið stjórn- eða upplýsingakerfi.

Taxti Skýring Án vsk kr. Með 11% vsk Með 24% vsk
H6H Tengigjald fyrir aðgang að púlsum frá mæli, uppsett tengidós 16.204 17.986 20.093
H7H Ótímabær mælaskipti, 15-20 mm 10.357 11.496 12.843
H8H Ótímabær mælaskipti, 25-50 mm 25.892 28.740 32.105
H9H Ótímabær mælaskipti, 65 mm 31.070 34.487 38.527

Skýringar:

Tengigjald er greitt fyrir aðgengi að merki frá mæli. Veitur setja upp tengidós sem er aðgengi­leg fyrir notanda að tengja við sinn búnað.

Þurfi að skipta um mæli þar sem mælir er ekki hæfur til að gefa frá sér merki þarf notandi að greiða fyrir mælaskipti og dýrari mæli til viðbótar við tengigjald.

Veitur taka enga ábyrgð á púlsútgangi eða notkun hans og vegna tækniþróunar mæla er ekki mögulegt að ábyrgjast að næsta mælitæki verði með sambærilegum útgangi.

10. gr.

Þjónustugjöld.

Texti Kr. Með 11% vsk Með 24% vsk
Seðilgjald 198   245
Tilkynningar- og greiðslugjald 65   80
Aukaálestur 5.255 5.833 6.516
Skipting orkureiknings ¹ 2.794 3.101 3.465
Innheimtuviðvörun ² 800    
Lokunargjald 6.568 7.290 8.144
Lokunargjald fyrir lokun að beiðni notanda
Fyrir sumarhús, endurkoma vegna tengingar
eða útkall v/búnaðar notanda ³
18.956 21.041 23.505
Gjald fyrir opnun utan dagvinnutíma ⁴ 18.956 21.041 23.505
Gjald fyrir innheimtuaðgerð þar sem nauðsynlegt er að grafa niður á heimæð ⁵ 335.417 372.313 415.917

Skýringar:

¹  Þessi þjónusta er ekki lengur í boði. Gildir fyrir fyrri samþykktar skiptingar.
²  20 dögum eftir gjalddaga.
³  Lokunargjald ef notandi óskar eftir tímabundinni lokun.
   Gjald fyrir endurkomu þegar umsækjandi hefur ekki uppfyllt sín skilyrði við áhleypingu.
   Gjald fyrir útkall vegna tilkynningar notanda um bilun sem reynist vera í búnaði húseiganda.
   Sé leitað eftir þjónustu utan dagvinnutíma reiknast 55% álag.
⁴  Gjald fyrir opnun sem óskað er eftir að verði framkvæmd utan dagvinnutíma.
⁵  25% álag reiknast á innheimtuaðgerð utan þéttbýlis.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur og orkulögum nr. 58/1967, með síðari breytingum, sbr. reglugerð fyrir Orkuveitu Reykjavíkur nr. 297/2006, með síðari breytingum, til að öðlast gildi við birtingu í Stjórnartíðindum og birtist til eftir­breytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis nr. 1270/2018.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 18. desember 2019.

F. h. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra,

Kristján Skarphéðinsson.

Hreinn Hrafnkelsson.


B deild - Útgáfud.: 30. desember 2019