Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 2/2022

Nr. 2/2022 6. janúar 2022

AUGLÝSING
frá ríkisskattstjóra um skil á upplýsingum vegna tekjuársins 2021, sbr. reglugerð nr. 1240/2015, með síðari breytingum.

Fjármálastofnanir, sem tilkynningarskyldar eru skv. 1. og 2. tölul. 2. gr. reglugerðar nr. 1240/2015, um framkvæmd áreiðanleikakannana vegna upplýsingaöflunar á sviði skattamála, skulu skila upp­lýsingum vegna ársins 2021 um erlenda reikningshafa, þó ekki bandaríska, til Skattsins eigi síðar en 31. maí 2022.

 1. Tilkynninga- og upplýsingaskyldan tekur til reikninga erlendra aðila, (innlánsreikninga, vörslu­­reikninga, vátryggingasamninga að tilteknu peningavirði og lífeyrissamninga).
  Þegar áreiðanleikakönnun skv. reglugerðinni leiðir í ljós að reikningshafi sé erlendur aðili, þ.e. einstaklingur eða lögaðili, skal skila m.a. eftirfarandi upplýsingum:
  a) Nafni, heimilisfangi og erlendri skattkennitölu sérhvers tilgreinds erlends reikningshafa (einstaklinga og lögaðila) sem á eða fer með tilkynningaskyldan reikning. Ef reikn­ings­hafi er lögaðili sem ekki telst vera erlendur en áreiðanleikakönnun skv. reglu­gerð­inni leiðir í ljós að lögaðilinn hefur einn eða fleiri ráðandi aðila (e. controlling person),1 sem teljast erlendir aðilar, skal skila upplýsingum um nafn, heimilisfang og erlenda skatt­kennitölu þeirra, sbr. 40. tölul. 2. gr. reglugerðar nr. 1240/2015.
  b) Reikningsnúmeri eða ígildi þess.
  c) Reikningsstöðu í árslok 2021. Hafi reikningi verið lokað á árinu 2021 skal staða reikn­ings vera núll.
 2. Til viðbótar við framangreindar upplýsingar skal einnig skila eftirfarandi upplýsingum:
  a) Sé um innlánsreikninga að ræða skal skila upplýsingum um heildarfjárhæð greiddra eða tekjufærðra vaxta á árinu 2021.
  b) Sé um vörslureikning að ræða skal skila upplýsingum um heildarfjárhæð greiddra vaxta, arðs og annarra tekna, þ.m.t. sölu- og gengishagnað, sem myndast hefur vegna ávöxtunar þeirra eigna sem viðkomandi vörslureikningur hefur að geyma og hafa verið færðar sem tekjur inn á reikninginn (eða með tilliti til reikningsins) á árinu 2021.
 3. Sé reikningshafi óvirkur lögaðili sem ekki er fjármálastofnun sbr. 42. tölul. 2. gr. reglugerðar nr. 1240/2015, skal upplýsa um nöfn, heimilisföng og erlendar skattkennitölur þeirra eig­enda lög­aðilans sem teljast erlendir aðilar.
 4. Þrátt fyrir að fjármálastofnanir, sem falla undir tilkynningarskyldu, hafi enga reikninga í eigu eða umráðum erlendra aðila skulu þær engu að síður skila núllskýrslum til Skattsins í samræmi við skilalýsingu, og staðfesta með þeim hætti að upplýsingaskyldu hafi verið sinnt.

Ef skilað er röngum eða ófullnægjandi upplýsingum til Skattsins eða ef þær eru á annan hátt ekki samkvæmt skilalýsingu, skal tilkynningaskylda fjármálastofnunin eftir atvikum greiða þann kostnað sem af því kann að hljótast.

Upplýsingunum skal skilað rafrænt samkvæmt lýsingu á vef Skattsins á slóðinni: https://www.rsk.is/fagadilar/hugbunadarhus/crs/.

Allar fyrirspurnir um ofangreind gagnaskil skal senda á netfangið: [email protected].

Staðfesta skal sendingu gagna með tilkynningu á netfangið [email protected]. Jafnframt skal í þeim sama tölvupósti tilgreina nafn og netfang þess tengiliðar tilkynningaskylda aðilans sem hefur með höndum samskipti við Skattinn samkvæmt auglýsingu þessari.
_____________

1 Ráðandi aðili er skilgreindur með sama hætti og raunverulegur eigandi í 13. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

 

Auglýsing þessi er birt skv. 92., 93. og 94. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, sbr. 12. gr. reglu­gerðar nr. 1240/2015, með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi.

 

Reykjavík, 6. janúar 2022.

 

Snorri Olsen ríkisskattstjóri.


B deild - Útgáfud.: 7. janúar 2022