Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1615/2021

Nr. 1615/2021 22. desember 2021

GJALDSKRÁ
Veitna ohf. fyrir heitt vatn.

1. gr.

Almennt.

Gjaldskrá þessi gildir fyrir heitt vatn á veitusvæðum Veitna. Greiða skal í ríkissjóð sérstakan skatt af heitu vatni, 2 % af smásöluverði. Heimilt er að miða innheimtu skattsins við áætlaða sölu. Virðisaukaskattur bætist við öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari, 11% af vatni til húshitunar og laugarvatni en 24% til annarra nota.

Á veitusvæðum gilda mismunandi taxtar í þéttbýli og dreifbýli.

 

2. gr.

Almennir taxtar, mæld notkun.

Taxti Tegund Veitusvæði Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
H1A-C Einingaverð Sala í þéttbýli 144,21 2,88 163,27 kr./m³
J1A-C Einingaverð Sala í dreifbýli 190,31 3,81 215,47 kr./m³

 

Taxtarnir gilda fyrir alla húshitun, almenna heimilisnotkun og snjóbræðslu.

Heitt vatn er selt samkvæmt rúmmetramælingu.

Ekki er veittur afsláttur vegna takmörkunar á afhendingu heits vatns.

Veitum er ekki skylt að veita afslátt af sölu heits vatns vegna lágs hitastigs þess á afhendingar­stað enda geri Veitur þær ráðstafanir sem má ætlast til af þeim til að halda hitastiginu í eðlilegu horfi.

Sækja skal skriflega um alla taxta aðra en ofangreinda taxta.

Heimilt er að innheimta 30% af áætluðum vatnskaupum hjá þeim húseigendum sem ekki eru farnir að kaupa heitt vatn um heimæð ári eftir að hún er tilbúin til notkunar.

 

3. gr.

Almennir taxtar, fast verð.

Taxti Tegund Stærð mælis Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
H1A Fast verð A: 15 mm til 20 mm  47,55 0,95 53,84 kr./dag
H1B Fast verð B: 25 mm til 50 mm 99,34 1,99 112,48 kr./dag
H1C Fast verð C: 65 mm og stærri 201,32 4,03 227,94 kr./dag
             
Taxti Tegund Stærð mælis Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
J1A Fast verð A: 15 mm til 20 mm 53,83 1,08 60,95 kr./dag
J1B Fast verð B: 25 mm til 50 mm 112,20 2,24 127,03 kr./dag
J1C Fast verð C: 65 mm og stærri 227,09 4,54 257,11 kr./dag

 

Fast verð er hluti af almennum taxta og í öllum öðrum samningum þar sem selt er samkvæmt mæli.

Fast verð er fyrir föstum kostnaði og er háð stærð mælis. Gjaldinu er dreift jafnt niður á tímabil reikninga.

 

4. gr.

Gróðurhús og sundlaugar.

Taxti Tegund Tegund Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
H3A-C Einingaverð Gróðurhús 72,08 1,44 81,61 kr./m³
H4A-C Einingaverð Sundlaugar 72,08 1,44 81,61 kr./m³

 

Skýringar:

Taxtar H3 og H4 varða ekki forgangsvatn. Taxtarnir gilda þar sem nægilegt vatn er til staðar og fullnægjandi flutningsgeta í veitukerfinu að mati Veitna.

H4 taxtinn gildir fyrir sundlaugar, set- og vaðlaugar. Heimilt er að tengja baðvatn þessum taxta ef sundlaugin er aðalþáttur í starfsemi kaupanda.

H3 taxtinn gildir fyrir gróðurhús sem framleiða garðyrkjuafurðir í atvinnuskyni.

Taxtar H3 og H4 verða aðeins tímabundið í boði.

 

5. gr.

Snjóbræðsla, fiskeldi, íþróttavellir utan húss og iðnaðarvatn í framleiðsluferla.

Taxti Tegund Tegund Kr. 2% skattur Með 24% vsk Grunnur
V1A-C Einingaverð Snjóbræðsla 144,21 2,88 182,39 kr./m³
V2A-C Einingaverð Fiskeldi 72,08 1,44 91,16 kr./m³
V3A-C Einingaverð Íþróttavellir, utanhúss 108,28 2,17 136,96 kr./m³
V4A-C Einingaverð Iðnaðarvatn í framleiðsluferla 72,08 1,44 91,16 kr./m³

 

Skýringar:

Taxtar V1 til V4 varða ekki forgangsvatn. Þeir gilda þar sem nægilegt vatn er til staðar og full­nægjandi flutningsgeta í veitukerfinu að mati Veitna.

V1 taxtinn gildir fyrir sértengt snjóbræðslukerfi.

V2 taxtinn gildir fyrir fiskeldisfyrirtæki í framleiðslu.

V3 taxtinn gildir fyrir upphitaða íþróttavelli utanhúss.

V4 taxtinn gildir fyrir atvinnustarfsemi sem nýtir heitt vatn beint í framleiðsluferla. Taxtinn gildir í engum tilvikum fyrir húshitun eða kranavatn.

Taxtar V2, V3 og V4 verða aðeins tímabundið í boði.

 

5.1

Snjóbræðsla.

 

Snjóbræðslutaxti, framrásarvatn (aðeins í þéttbýli).

Taxti Tegund   Kr. 2% skattur Með 24% vsk Grunnur
  Fast verð   604,07 12,08 764,03 kr./dag
S1 Einingaverð   83,82 1,68 106,02 kr./m³

 

Skýringar:

Mæling á heitu vatni fer fram á afhendingarstað með mælitækjum (tímamæling), sem Veitur leggja til. Skilyrði að GSM-samband til fjarmælingar sé til staðar á afhendingarstað.

Sækja þarf skriflega um taxtann á þar til gerðum umsóknareyðublöðum sem Veitur leggja til.

 

Snjóbræðslutaxti, framrásarvatn með flatargjaldi (aðeins í þéttbýli).

Taxti Tegund   Kr. 2% skattur Með 24% vsk Grunnur
  Fast verð   604,07 12,08 764,03 kr./dag
S12 Einingaverð   83,82 1,68 106,02 kr./m³
S12 Daggjald Fyrir hvern m² snjóbræðsluflatar 0,18 0,004 0,22 kr./m²

 

Skýringar:

Mæling á heitu vatni fer fram á afhendingarstað með mælitækjum (tímamæling), sem Veitur leggja til. Skilyrði að GSM-samband til fjarmælingar sé til staðar á afhendingarstað.

Taxtinn miðast við að tvöfalt dreifikerfi sé til staðar hjá kaupanda. Daggjaldið er á hvern m² snjóbræðsluflatar.

Sækja þarf skriflega um taxtann á þar til gerðum umsóknareyðublöðum sem Veitur leggja til.

 

6. gr.

Hemlataxtar – dreifbýli.

Dreifbýli Taxti   Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
Hemlataxti
H1
Fast verð Kr. á dag fyrir 3 mínútulítra 351,71 7,03 398,20 kr./dag
Einingaverð Kr./dag pr. mín.lítra umfr. 3 l 70,34 1,41 79,64 kr./dag

 

Skýringar:

Gildir fyrir frístundahús á svæðum Austurveitu, Grímsnesveitu, Hlíðaveitu, Ölfusveitu, Skorradals­veitu, Munaðarnesveitu og Norðurárdalsveitu.

Hitaveituvatn til frístundahúsa er selt um hemil til takmörkunar á rennsli. Mínútulítri táknar það rennsli sem gefur 1 lítra af vatni á 1 mínútu.

Innifalið í grunnverði eru 3 mínútulítrar, sem er minnsta magn sem afhent er til sumarhúsa.

Hægt er að sækja um aukið vatnsmagn hvenær sem er en umsókn um minnkun er aðeins fram­kvæmd mánuðina apríl og maí ár hvert.

Hugsanlegt er að svæðisbundið sé ekki nægt vatn til að verða við óskum um að kaupa aukið vatnsmagn.

Heimilt er að innheimta 30% af áætluðum vatnskaupum hjá þeim húseigendum sem ekki eru farnir að kaupa heitt vatn um heimæð ári eftir að hún er tilbúin til notkunar.

 

7. gr.

Verðskrá fyrir Rangárveitu dreifbýli.

Samkvæmt reglugerð nr. 10/2012 um breytingu á reglugerð nr. 297/2006, um Orkuveitu Reykja­víkur með síðari breytingum, nær veitusvæði fyrirtækisins til Hellu og Hvolsvallar og nær­liggjandi sveita, eins og það veitusvæði er skilgreint í samningi frá 25. janúar 2005 milli Orkuveitu Reykja­víkur, Rangárþings ytra, Rangárþings eystra og Ásahrepps. Í 3. mgr. 6. gr. reglugerðar um Orku­veitu Reykjavíkur segir einnig að í þeim tilvikum þar sem á veitusvæði Orkuveitu Reykjavíkur gilda mismunandi taxtar í þéttbýli og dreifbýli skal skilgreining á milli þéttbýlis og dreifbýlis fylgja því hvernig viðkomandi sveitarfélag skilgreinir þéttbýli á aðalskipulagi. Ákvæði 7. gr. gjaldskrár þessarar gilda eingöngu fyrir dreifbýli á því svæði sem framangreindur samningur tekur til. Önnur ákvæði gjaldskrárinnar, s.s. ákvæði 8. gr. um heimlagnir gilda einnig á því svæði eftir því sem við á.

 

7.1

Mæld notkun.

Taxti Tegund Veitusvæði Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
J1A-C Einingaverð Sala í dreifbýli 190,31 3,81 215,47 kr./m³

 

7.2

Fast verð.

Taxti Tegund Stærð mælis Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
J1A Fast verð A: 15 mm til 20 mm 53,83 1,08 60,95 kr./dag
J1B Fast verð B: 25 mm til 50 mm 112,20 2,24 127,03 kr./dag
J1C Fast verð C: 65 mm og stærri 227,09 4,54 257,11 kr./dag

 

7.3

Íbúðarhús – blandaður taxti.

Taxti Tegund Grunnur Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
HR5 Fast verð Grunndagverð 61,50 1,23 69,63 kr./dag
Einingaverð Kr./dag pr. mín.lítra 70,18 1,40 79,45 kr./dag
Einingaverð Neysluvatn um rennslismæli 183,21 3,66 207,43 kr./m³

 

7.4

Hemlataxti – dreifbýli.

Taxti Tegund Grunnur Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
H1 Fast verð Kr. á dag fyrir 3 mínútulítra  351,71 7,03 398,20 kr./dag
Einingaverð Kr./dag pr. mín.lítra umfram 3 l 70,34 1,41 79,64 kr./dag

 

8. gr.

Heimæðar – almennt.

Almennt verð heimæða gildir á nýbyggingarsvæðum þar sem inntaksrými er samkvæmt skil­málum. Verð gildir ekki þar sem búið er að ganga varanlega frá yfirborði og fullnægjandi veitulagnir ekki komnar að lóðarmörkum, þar greiðir umsækjandi samkvæmt kostnaðaráætlun. Geri húseigandi, sveitarfélag eða lóðarhafi breytingu á skipulagi húss frá útgefnu skipulagi sveitarfélags ber hann til viðbótar allan kostnað við færslu eða breytingu lagna, inntaksbúnaðar og á inntaksstað. Sama gildir um tímabundna aftengingu.

 

8.1

Heitt vatn – heimæðagjöld.

Neðangreint verð gildir í þéttbýli þar sem heildarlengd heimæðar er innan við 50 m. Stærð heim­æðar fyrir almenna upphitun tekur mið af rúmmáli húsnæðis en stærð heimæðar fyrir aðra notkun ákvarðast af tilgreindri vatnsþörf í umsókn að höfðu samráði við Veitur. Virðisaukaskattur reiknast 11% á heimæðagjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á heimæðar til annarra nota.

Taxti Málstærð Kr. Með 11% vsk Með 24% vsk
H1H 20 mm 322.894 358.412 400.389
H1H 25 mm 504.521 560.018 625.606
H1H 32 mm 826.608 917.535 1.024.994
H1H 40 mm 1.291.576 1.433.649 1.601.554
H1H 50 mm 2.018.086 2.240.075 2.502.427

 

Skýringar:

Ein tengigrind er innifalin í hverju heimæðagjaldi. Fyrir hverja aukatengigrind greiðist 10% af heimæðagjaldi viðkomandi málstærðar. Kostnaðarverð stærri heimæða en 50 mm er reiknað sérstak­lega fyrir hvert tilvik og m.a. tekið mið af flutningsgetu heimæðar, stofnæða og aðveitu.

 

8.2

Heitt vatn – bráðabirgðatengingar.

Taxti Málstærð Kr. Með 11% vsk Með 24% vsk
H2H 20 mm 107.802 119.660 133.674

 

Skýringar:

Verðið gildir fyrir tengingu við heimæðarenda sem kominn er inn fyrir lóðarmörk ásamt einni tengi­grind. Við aðrar aðstæður og fyrir stærri tengingu er hún gjaldfærð í samræmi við raun­kostnað.

 

8.3

Heimæðagjöld í dreifbýli (lögbýli og heilsárshús).

Neðangreint verð gildir þar sem heildarlengd heimæðar er innan við 70 m. Stærð heimæðar ákvarðast af tilgreindu vatnsmagni í umsókn en stærð heimæðar til upphitunar húsnæðis tekur mið af rúmmáli þess. Virðisaukaskattur reiknast 11% á heimæðagjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á heimæðar til annarra nota.

Taxti Málstærð m.v. stál Málstærð m.v. PEX Kr. Með 11% vsk Með 24% vsk
H3H 20 mm 25 mm 467.138 518.523 579.251
H3H 25 mm 32 mm 729.902 810.191 905.078
H3H 32 mm   1.195.871 1.327.417 1.482.880

 

Skýringar:

Ein tengigrind er innifalin í hverju heimæðagjaldi. Fyrir hverja aukatengigrind greiðist 10% af heimæða­gjaldi viðkomandi málstærðar. Kostnaðarverð stærri heimæða en 32 mm er reiknað sérstak­lega fyrir hvert tilvik og m.a. tekið mið af flutningsgetu heimæðar, stofnæða og aðveitu.

 

8.4

Heimæðagjöld fyrir frístundahús (í samræmi við byggingarleyfi).

Neðangreint verð gildir í frístundahúsabyggðum þar sem heildarlengd heimæðar er innan við 100 m. Virðisaukaskattur reiknast 11% á heimæðagjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 24% á heim­æðar til annarra nota. Heimilt er að gefa 20% afslátt frá þessum verðum þar sem húseigandi sér um allan gröft og frágang í samræmi við kröfur Veitna.

Taxti Málstærð, skýring Kr. Með 11% vsk Með 24% vsk
H4H 20 mm PEX heimæð lögð stök frá stofn- eða götuæð 677.212 751.705 839.743
H5H 20 mm PEX heimæð lögð samtímis og í sama skurði og kaldavatnsæð OR 476.813 529.262 591.248

 

Skýringar:

Heitavatnsheimæðar fyrir frístundahús eru lagðar með 20 mm PEX. Ósk um stærri heimæð fellur undir mat Veitna á styrk dreifikerfis og verði ósk samþykkt greiðir umsækjandi allan viðbótar­kostnað sem fylgir stærri heimæð og þ.m.t. styrkingu á aðveitu.

 

9. gr.

Merki frá mæli fyrir notanda.

Beiðni notanda um merki frá mæli til nota við eigið stjórn- eða upplýsingakerfi.

Taxti Skýring Án vsk. kr. Með 11% vsk Með 24% vsk
H6H Tengigjald fyrir aðgang að púlsum frá mæli, uppsett tengidós 17.359 19.268 21.525
H7H Ótímabær mælaskipti, 15-20 mm 11.096 12.317 13.759
H8H Ótímabær mælaskipti, 25-50 mm 27.738 30.789 34.395
H9H Ótímabær mælaskipti, 65 mm 33.286 36.947 41.275

 

Skýringar:

Tengigjald er greitt fyrir aðgengi að merki frá mæli. Veitur setja upp tengidós sem er aðgengileg fyrir notanda að tengja við sinn búnað.

Þurfi að skipta um mæli þar sem mælir er ekki hæfur til að gefa frá sér merki þarf notandi að greiða fyrir mælaskipti og dýrari mæli til viðbótar við tengigjald.

Veitur taka enga ábyrgð á púlsútgangi eða notkun hans og vegna tækniþróunar mæla er ekki mögulegt að ábyrgjast að næsta mælitæki verði með sambærilegum útgangi.

 

10. gr.

Þjónustugjöld.

Texti Kr. Með 11% vsk Með 24% vsk
Seðilgjald 212 235 263
Tilkynningar- og greiðslugjald 70 78 87
Aukaálestur 5.629 6.248 6.980
Skipting orkureiknings ¹ 2.993 3.322 3.711
Innheimtuviðvörun ² 857    
Lokunargjald 7.036 7.810 8.725
Lokunargjald fyrir lokun að beiðni notanda Fyrir sumarhús, endurkoma vegna tengingar eða útkall v/búnaðar notanda ³ 20.308 22.542 25.182
Gjald fyrir opnun utan dagvinnutíma ⁴ 20.308 22.542 25.182
Gjald fyrir innheimtuaðgerð þar sem nauðsynlegt er að grafa niður á heimæð ⁵ 359.337 398.364 445.578

 

Skýringar:

¹  Þessi þjónusta er ekki lengur í boði. Gildir fyrir fyrri samþykktar skiptingar.

²  20 dögum eftir gjalddaga.

³  Lokunargjald ef notandi óskar eftir tímabundinni lokun.

   Gjald fyrir endurkomu þegar umsækjandi hefur ekki uppfyllt sín skilyrði við áhleypingu.

   Gjald fyrir útkall vegna tilkynningar notanda um bilun sem reynist vera í búnaði húseiganda.

   Sé leitað eftir þjónustu utan dagvinnutíma reiknast 55% álag.

⁴  Gjald fyrir opnun sem óskað er eftir að verði framkvæmd utan dagvinnutíma.

⁵  25% álag reiknast á innheimtuaðgerð utan þéttbýlis.

 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur og orkulögum nr. 58/1967, með síðari breytingum, sbr. reglugerð fyrir Orkuveitu Reykjavíkur nr. 297/2006, með síðari breytingum, til að öðlast gildi við birtingu í Stjórnartíðindum. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá sama efnis nr. 1333/2021.

 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 22. desember 2021.

F. h. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra,

Stefán Guðmundsson.

Magnús Dige Baldursson.


B deild - Útgáfud.: 29. desember 2021