Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 29/2017

Nr. 29/2017 6. janúar 2017

REGLUGERÐ
um (1.) breytingu á reglugerð um menntun, réttindi og skyldur lækna og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi nr. 467/2015.

1. gr.

Við 9. gr. reglugerðarinnar bætist ný málsgrein svohljóðandi:

Heimilt er að veita umsækjanda um sérfræðileyfi skv. 10. gr. takmarkaða undanþágu á ein­staklings­grundvelli frá hluta sérnáms sem skráð er í lið 5.1.3. V. viðauka tilskipunar 2005/36/EB, um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi, með síðari breytingum, samanber tilskipun 2013/55/ESB, enda hafi hann þegar lokið við þann hluta sérnámsins í öðru sérnámi í læknisfræði og þegar öðlast sérfræðileyfi á grundvelli þess sérnáms. Undanþágan má ekki taka til meira en helmings af lágmarkstíma í viðkomandi sérnámi.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 10. gr. reglugerðarinnar:

Við lið XIX. Viðbótarsérgreinar: bætast tveir nýir töluliðir sem verða 4. og 5. tölul. svohljóðandi:

  1. Líknarlækningar: Til að læknir geti hlotið sérfræðileyfi í líknarlækningum sem viðbótar­sérgrein skal hann hafa hlotið sérfræðileyfi í aðalsérgrein skv. 2. mgr. Þetta á þó ekki við hafi læknir einungis hlotið sérfræðileyfi í atvinnu- og umhverfislækningum, sérgreinum innan lækningarannsókna, erfðalækningum, lýðheilsufræði, myndgreiningu, réttar­læknis­fræði og klínískri taugalífeðlisfræði.
    Til að öðlast viðurkenningu skal viðkomandi hafa lokið að minnsta kosti tveggja ára viður­kenndu viðbótarsérnámi í líknarlækningum.
  2. Sérhæfðar verkjalækningar: Til að læknirgeti hlotið sérfræðileyfi í sérhæfðum verkjalækningum sem viðbótarsérgrein skal hann hafa hlotið sérfræðileyfi í aðalsérgrein skv. 2. mgr. Þetta á þó ekki við hafi læknir einungis hlotið sérfræðileyfi í atvinnu- og umhverfis­lækningum, sérgreinum innan lækningarannsókna, erfðalækningum, lýðheilsu­fræði, mynd­greiningu, réttarlæknisfræði og klínískri taugalífeðlisfræði.
    Til að öðlast viðurkenningu skal viðkomandi hafa lokið að minnsta kosti tveggja ára viður­kenndu viðbótarsérnámi í sérhæfðum verkjalækningum.

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 5., 8., 30. og 31. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012, öðlast þegar gildi.

Velferðarráðuneytinu, 6. janúar 2017.

Kristján Þór Júlíusson
heilbrigðisráðherra.

Margrét Björnsdóttir.


B deild - Útgáfud.: 20. janúar 2017