Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 54/2020

Nr. 54/2020 13. janúar 2020

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 1042/2003 um inntöku nýnema í læknisfræði og sjúkraþjálfunarfræði í læknadeild Háskóla Íslands.

1. gr.

Á eftir 2. málslið 2. mgr. 3. gr. reglnanna bætast við tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Ef próf­töku­gjald er innheimt, skal koma fram á heimasíðu læknadeildar hvenær greiðslu þess skuli lokið. Hafi greiðsla próftökugjalds ekki borist fyrir þann tíma, fellur réttur til að þreyta inntökuprófið niður.

 

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 5. gr. reglnanna:

 1. 1. mgr. breytist og orðast svo:
    Undirbúningur prófsins fer fram af hálfu læknadeildar með sérstakri ráðgjöf, m.a. frá kennurum framhaldsskóla. Inntökuprófið tekur tvo daga, og samanstendur af sex tveggja tíma próflotum.
 2. Á eftir orðunum „almennri þekkingu“ í 1. málslið 2. mgr. bætast við orðin: yrtri rökfærslu, upplýsingalæsi og lesskilningi, nálgun og úrlausn vandamála.
 3. Í stað prósentutölunnar „15%“ í 2. málslið 2. mgr. kemur: 30%.
 4. Í stað prósentutölunnar „55%“ í 1. málslið 3. mgr. kemur: 70%.
 5. 4. mgr. breytist og orðast svo:
    Við gerð inntökuprófsins er aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2011 höfð til hliðsjónar.
 6. 6., 7., 8. og 9. mgr. falla brott.
 7. 2. málsliður núverandi 13. mgr. fellur brott.

 

3. gr.

Reglur þessar, sem háskólaráð Háskóla Íslands hefur samþykkt, að fenginni tillögu heilbrigðis­vísindasviðs, eru settar samkvæmt heimild í 3. mgr. 18. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla, sbr. 9. mgr. 102. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. Reglurnar öðlast þegar gildi.

 

Háskóla Íslands, 13. janúar 2020.

 

Jón Atli Benediktsson.

Þórður Kristinsson.


B deild - Útgáfud.: 29. janúar 2020