Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 241/2020

Nr. 241/2020 9. mars 2020

REGLUGERÐ
um innheimtumenn ríkissjóðs.

1. gr.

Innheimtumenn ríkissjóðs.

Innheimtumenn ríkissjóðs eru:

ríkisskattstjóri,
sýslumaðurinn á Vesturlandi,
sýslumaðurinn á Vestfjörðum,
sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra,
sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra,
sýslumaðurinn á Austurlandi,
sýslumaðurinn á Suðurlandi,
sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum og
sýslumaðurinn á Suðurnesjum skv. 2. mgr. 3. gr. laga um innheimtu opinberra skatta og gjalda, nr. 150/2019, og laga um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði, nr. 50/2014.

 

2. gr.

Hlutverk innheimtumanna ríkissjóðs.

Innheimtumenn ríkissjóðs annast innheimtu skatta og gjalda hver í sínu umdæmi. Með sköttum og gjöldum er átt við hvers konar skatta og gjöld sem lögð eru á lögum samkvæmt. Þá annast innheimtumenn innheimtu sekta sem lagðar eru á af stjórnvöldum og þeim er falið að innheimta.

 

3. gr.

Sérstakt hlutverk ríkisskattstjóra.

Auk þeirra verkefna sem ríkisskattstjóra er falið skv. 2. gr. sem einum innheimtumanna ríkis­sjóðs annast ríkisskattstjóri eftirtalin verkefni sem lúta að innheimtu skatta og gjalda á landsvísu:

  1. Stefnumótun á sviði innheimtumála á landsvísu með hagræðingu, samræmingu, framþróun og öryggi varðandi innheimtu opinberra gjalda að leiðarljósi.
  2. Samræmingar- og eftirlitshlutverk gagnvart öðrum innheimtumönnum ríkissjóðs, m.a. með setningu verklagsreglna. Ríkisskattstjóra er heimilt að beina bindandi fyrirmælum til annarra innheimtumanna um innheimtuaðgerðir í einstökum málum eða málaflokkum ef settar reglur eru ekki virtar.
  3. Umsjón og þróun tölvukerfa og rafrænnar stjórnsýslu á sviði innheimtu skatta og gjalda.
  4. Birtingu almennrar greiðsluáskorunar skv. 8. gr. laga um aðför, nr. 90/1989, fyrir hönd innheimtumanna ríkissjóðs.
  5. Töku ákvarðana um boð innheimtumanna ríkissjóðs í eignir fyrir hönd ríkissjóðs á nauð­ungar­uppboðum. Við þá ákvörðun skal ríkisskattstjóri taka mið af hvernig hagsmunum ríkissjóðs er best borgið.
  6. Töku ákvarðana um ábyrgð á auknum skiptakostnaði vegna endurheimtu verðmæta við gjald­þrotaskipti.
  7. Eftirlit með afskriftum skatta og gjalda á landsvísu.
  8. Greiningarstarf vegna áhættustjórnunar við innheimtu opinberra gjalda.
  9. Fræðslustarf fyrir starfsfólk innheimtuembætta um innheimtumálefni.

 

4. gr.

Kyrrsetningar.

Ríkisskattstjóri annast á landsvísu kyrrsetningarmál að beiðni skattrannsóknarstjóra á grundvelli 14. gr. laga um innheimtu opinberra skatta og gjalda, nr. 150/2019.

 

5. gr.

Alþjóðlegt samstarf skattinnheimtuyfirvalda.

Ríkisskattstjóri annast móttöku og umsjón beiðna erlendra ríkja um aðstoð við innheimtu skatta og gjalda á grundvelli alþjóðlegra samninga á landsvísu.

Ríkisskattstjóri hefur umsjón með útsendingu beiðna um aðstoð við innheimtu skatta og gjalda til erlendra ríkja fyrir hönd innheimtumanna ríkissjóðs.

 

6. gr.

Vanskilainnheimta á landsvísu.

Ríkisskattstjóri annast vanskilainnheimtu eftirtalinna skatta og gjalda á landsvísu: skuldabréf gefin út á grundvelli laga nr. 24/2010, sektir skattrannsóknarstjóra ríkisins, fésektir ársreikningaskrár ríkisskattstjóra, umsýslu- og eftirlitsgjald ríkisskattstjóra, árgjald fyrir tíðninotkun, gjöld þjóðskrár og leyfisgjöld útvarpsréttarnefndar.

 

7. gr.

Áætlanagerð og úrvinnsla tölfræðiupplýsinga.

Ríkisskattstjóri skal í upphafi hvers árs gera áætlun um innheimtu skatta og gjalda á landsvísu og skal hún send fjármála- og efnahagsráðuneyti, ásamt upplýsingum um innheimtuárangur síðasta árs.

Ríkisskattstjóri skal á hverju tveggja mánaða tímabili taka saman tölfræðiupplýsingar um innheimtu­árangur einstakra innheimtuembætta og senda innheimtumönnum ríkissjóðs og fjármála- og efnahagsráðuneyti.

Ríkisskattstjóri skal þróa mælikvarða og aðferðir við framsetningu tölfræðigagna um innheimtu skatta og gjalda.

 

8. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 4. og 5. mgr. 3. gr. laga um innheimtu opin­berra skatta og gjalda, nr. 150/2019, öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 1060/2014, um innheimtumenn ríkissjóðs.

 

Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 9. mars 2020.

 

F. h. r.

Ingibjörg Helga Helgadóttir.

Guðrún Inga Torfadóttir.


B deild - Útgáfud.: 23. mars 2020