Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1105/2015

Nr. 1105/2015 30. nóvember 2015

REGLUR
um mat á umsóknum um leyfi til að kalla sig verkfræðing.

Iðnaðar- og viðskiptaráðherra og Verkfræðingafélag Íslands hafa komið sér saman um að miða við eftirfarandi reglur við mat á umsóknum um leyfi til að kalla sig verkfræðing, sbr. 1.-3. gr. laga nr. 8/1996, um löggildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum, með síðari breytingum.

1. gr.

Reglur þessar gilda um mat á umsóknum um leyfi til að nota starfsheitið verkfræðingur. Verk­fræð­ingafélag Íslands er umsagnaraðili um hvort nám umsækjanda sé fullnaðarmenntun í verk­fræði.

2. gr.

Sækja skal um leyfi til að kalla sig verkfræðing til iðnaðar- og viðskiptaráðherra eða þess ráðherra sem fer með lög um löggildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum, nr. 8/1996.Umsókninni skal fylgja staðfest yfirlit yfir námsferil (einkunnir) og frumrit af prófskírteinum eða staðfest ljósrit frá viðkomandi skóla.

Ráðherra sendir umsóknir um leyfi til að kalla sig verkfræðing til umsagnar Verkfræðingafélags Íslands. Umsækjanda er einnig heimilt að senda umsókn um leyfi beint til Verkfræðingafélags Íslands til umsagnar.

3. gr.

Menntamálanefnd Verkfræðingafélagsins fjallar um allar umsóknir sem félaginu berast og sendir ráðherra umsögn sína. Menntamálanefndin skal leitast við að svara erindum svo skjótt sem verða má og eigi síðar en tveimur mánuðum eftir að erindi, ásamt fullnægjandi fylgigögnum, berast. Séu fylgigögn ófullnægjandi skal nefndin upplýsa ráðherra um að umsókn sé ábótavant og útskýra hvaða gögn vanti.

4. gr.

Menntamálanefnd Verkfræðingafélagsins leggur hlutlaust mat á þær umsóknir sem henni berast. Mat menntamálanefndar byggist á kröfum félagsins til menntunar umsækjanda.

Menntamálanefndin skal mæla með því við ráðherra að umsækjandi fái leyfi ráðherra til að kalla sig verkfræðing ef eftirfarandi skilyrðum er fullnægt:

Lokið er með prófgráðu námi við tækniháskóla eða verkfræðideild háskóla sem mennta­mála­nefnd telur færan um að veita fullnægjandi menntun á viðkomandi sérsviði. Próf­gráðan skal að námslengd og samsetningu vera sambærileg meistaraprófi í verkfræði, að jafnaði 300 ECTS, en að lágmarki 270 ECTS. Nánar tiltekið skal prófgráðan fullnægja eftir­far­andi lágmarkskröfum Verkfræðingafélagsins um samsetningu:

a) Undirstöðugreinar verkfræðinnar 50 ECTS  
b) Verkfræðilegar undirstöðugreinar 50 ECTS  
c) Verkfræðigreinar 120 ECTS  

Þessu til viðbótar skulu vera 50–80 ECTS, sem almennt eru í verkfræðigreinum, en geta þó einnig verið í undirstöðugreinum verkfræðinnar eða í verkfræðilegum undirstöðugreinum. Þessar viðbótareiningar geta einnig verið í annars konar námsgreinum að frjálsu vali, að því tilskildu að prófgráðan í heild geti talist vera heilsteypt nám.
Í viðauka 1 er listi yfir helstu námsgráður sem almennt teljast fullnægja framangreindum skil­yrðum ef allt námið hefur verið stundað við háskóla eða tækniháskóla sem mennta­mála­nefnd Verkfræðingafélags Íslands telur færan um að veita fullnægjandi menntun á viðkom­andi sérsviði. Þar eru einnig útskýringar á mati á erlendum skólum.
Í viðauka 2 eru skilgreiningar á námsgreinum sem teljast vera undirstöðugreinar verk­fræð­innar, verkfræðilegar undirstöðugreinar og verkfræðigreinar. Þar er einnig skil­grein­ing á ECTS einingum.

5. gr.

Menntamálanefnd Verkfræðingafélagsins sendir umsögn sína til framkvæmdastjóra félagsins, sem skal leggja umsögnina fyrir stjórn Verkfræðingafélagsins.

6. gr.

Ef umsögn menntamálanefndar Verkfræðingafélagsins er jákvæð ber stjórn félagsins að mæla með því við ráðherra að umsækjandi fái leyfi ráðherra til að kalla sig verkfræðing.

Ef umsögn menntamálanefndar er neikvæð ber stjórn Verkfræðingafélagsins að mæla gegn því að umsækjandi fái leyfi ráðherra til að kalla sig verkfræðing og skal stjórnin rökstyðja þá ákvörðun.

7. gr.

Framkvæmdastjóri Verkfræðingafélagsins tilkynnir ráðherra hverja afgreiðslu umsóknin hefur hlotið.

8. gr.

Reglur þessar voru samþykktar á stjórnarfundi Verkfræðingafélags Íslands þann 20. nóvember 2015.

9. gr.

Reglur þessar eru settar á grundvelli 3. gr. laga nr. 8/1996, um löggildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum og öðlast gildi við birtingu í Stjórnartíðindum.

Ákvæði til bráðabirgða.

Þeir sem innritast hafa í verkfræðinám fyrir 1. janúar árið 2016 og stunda nám sitt samfellt eiga þess kost að fá próf sitt metið eftir þeim matsreglum sem í gildi voru við innritun.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 30. nóvember 2015.

Ragnheiður Elín Árnadóttir
iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

Kristján Skarphéðinsson.

VIÐAUKAR
(sjá PDF-skjal)


B deild - Útgáfud.: 11. desember 2015