Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1193/2016

Nr. 1193/2016 15. desember 2016

GJALDSKRÁ
vegna kostnaðar við skipulagsvinnu og útgáfu framkvæmdaleyfis í Reykjavíkurborg.

1. gr.

Borgarstjórn Reykjavíkur hefur ákveðið að setja gjaldskrá til innheimtu kostnaðar við útgáfu framkvæmdaleyfis og vegna vinnu við skipulagsmál. Gjaldskráin tekur til erinda sem koma til afgreiðslu á afgreiðslufundi skipulagsfulltrúa vegna útgáfu leyfa til framkvæmda, skjalagerðar, yfir­lesturs gagna, auglýsinga, kynninga og allrar annarrar umsýslu og þjónustu sem embætti skipulags­fulltrúans í Reykjavík veitir, svo sem vegna framkvæmda sem bundnar eru framkvæmda­leyfi, gerð skipulagsáætlana og breytingu á þeim, samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010.

2. gr.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar skal innheimta gjöld samkvæmt þessari gjaldskrá fyrir hönd borgarstjórnar Reykjavíkur.

3. gr.

Afgreiðslugjald: Gjald sem greitt er við móttöku erindis um deili- eða aðalskipulagsbreytingu eða útgáfu framkvæmdaleyfis. Í afgreiðslugjaldi felst kostnaður við móttöku og yfirferð erindis sem lögð eru fram á afgreiðslufundi skipulagsfulltrúa. Greiðsla afgreiðslugjalds er óafturkræf þótt erindi sé synjað eða það dregið til baka.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður: Kostnaður Reykjavíkurborgar vegna afgreiðslu erindis, kynn­ingar, birtingar auglýsinga sem og annar kostnaður vegna umsýslu erindis.

4. gr.

Innheimta skal afgreiðslugjald vegna erindis um framkvæmdaleyfi, deiliskipulag og aðalskipulag. Afgreiðslugjaldið skal ákveða fyrir hverja tegund erindis og skal taka mið af þeirri vinnu sem almennt felst í slíku erindi. Sé þörf á að vinna skipulagsáætlun eða breytingar á henni vegna leyfis­skyldra framkvæmda innheimtir skipulagsfulltrúi gjald fyrir skipulagsvinnu sem nauðsynleg er vegna þeirrar framkvæmdar.

5. gr.

5.1 Afgreiðslugjald   12.600 kr.
5.2 Framkvæmdaleyfi skv. 13. gr. skipulagslaga 126.000 kr.
5.3 Framkvæmdaleyfi skv. 13. gr. sem  falla undir flokk C í lögum um mat á umhverfisáhrifum 148.800 kr.
5.3 Framkvæmdaleyfi skv. 14. gr. skipulagslaga 189.000 kr.
5.4 Eftirlitsgjald vegna umfangsmikilla framkvæmdaleyfa skal innheimt samkvæmt samningi, sbr. 9. gr. þessarar gjaldskrár.  
5.5 Innheimta skal útlagðan kostnað vegna auglýsinga skipulagsáætlana samkvæmt reikningi.  

6. gr.

6.1 Afgreiðslugjald   12.600 kr.
6.2 Umsýslukostnaður vegna breytinga á aðalskipulagi skv. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga 315.000 kr.
6.3 Umsýslukostnaður vegna óverulegra breytinga á aðalskipulagi skv. 2. mgr.
36. gr. skipulagslaga
189.000 kr.
6.4 Innheimta skal útlagðan kostnað vegna auglýsinga skipulagsáætlana samkvæmt reikningi.  

7. gr.

7.1 Afgreiðslugjald   12.600 kr.
7.2 Gjald vegna vinnu skipulagsfulltrúa við gerð lýsingar skipulagsáætlunar
og/eða yfirlestur og yfirferð á lýsingu sem og önnur umsýsla
189.000 kr.
7.3 Umsýslukostnaður vegna nýs deiliskipulags skv. 2. mgr. 38. gr. skipulagslaga 378.000 kr.
7.4 Hafi embætti skipulagsfulltrúa milligöngu um gerð nýs deiliskipulags skal innheimt skv. samningi, sbr. 9. gr. þessarar gjaldskrár.  
7.5 Umsýslukostnaður vegna verulegra breytinga á deiliskipulagi skv. 1. mgr.
43. gr. skipulagslaga
315.000 kr.
7.6 Umsýslukostnaður vegna óverulegra breytinga á deiliskipulagi skv. 2. mgr.
43. gr. skipulagslaga
189.000 kr.
7.7 Innheimta skal útlagðan kostnað vegna auglýsinga skipulagsáætlana samkvæmt reikningi.  

8. gr.

8.1 Umsýslukostnaður vegna grenndarkynningar skv. 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga   88.200 kr.
8.2 Umsýslukostnaður vegna málsmeðferðar skv. 3. mgr. 44. gr. skipulagslaga   50.400 kr.
8.3 Innheimta skal útlagðan kostnað vegna auglýsinga skipulagsáætlana samkvæmt reikningi.  

9. gr.

Þegar vísað er í þessari gjaldskrá til þess að skipulagsfulltrúi skuli gera samning, þá skal skipu­lags­fulltrúi og umsækjandi gera samning sín í milli um viðkomandi verkefni sem skipulags­fulltrúi skal hafa umsjón með eða vinna. Semja skal um hámark samningsfjárhæðar sem skal endur­spegla kostnað af vinnu skipulagsfulltrúa. Hámarksfjárhæð samningsins skal byggð á þeim tímafjölda sem áætlað er að skipulagsfulltrúi muni þurfa að verja við verkið. Samningsfjárhæð skal vera hámarks­greiðsla umsækjanda, þó að kostnaður reynist meiri en samningur tilgreinir, en ef kostnaður við vinnu skipulagsfulltrúa verður lægri skal sá mismunur endurgreiddur. Umsækjandi skal greiða umsamda samningsfjárhæð við undirritun samnings og skal skipulagsfulltrúi endurgreiða umsækj­anda mismun ef raunkostnaður samningsins er lægri en samningsfjárhæð.

10. gr.

Gjöld sem innheimt eru samkvæmt þessari gjaldskrá skulu aldrei nema hærri fjárhæð en sem nemur kostnaði við veitta þjónustu.

11. gr.

Afgreiðslugjald samkvæmt þessari gjaldskrá fellur í gjalddaga við móttöku erindis og skal vera greitt áður en fjallað er um erindi. Umsýslu- og auglýsingagjöld vegna breytinga á aðalskipulagi eða deiliskipulagi skal greiða áður en tillaga er auglýst í kjölfar samþykktar þess efnis. Gjald vegna framkvæmdaleyfis skal greiða fyrir samþykkt og útgáfu framkvæmdaleyfis. Samningsfjárhæð samnings samkvæmt 9. gr. gjaldskrár þessarar fellur í gjalddaga við undirritun samn­ings.

12. gr.

Heimilt er að veita afslátt, allt að 50% frá gjaldskrá þessari, ef sýnt er fram á að verkefni er umfangs­lítið og kostnaður óverulegur. Ákvæði þetta á þó ekki við um afgreiðslugjald.

13. gr.

Gjaldskrá þessi er sett með heimild í 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og hefur verið staðfest í borgarstjórn Reykjavíkur. Gjaldskráin tekur gildi við birtingu í B-deild Stjórnartíðinda og fellur þá úr gildi gjaldskrá sama efnis nr. 1111/2014.

Borgarstjórinn í Reykjavík, 15. desember 2016.

Dagur B. Eggertsson.


B deild - Útgáfud.: 28. desember 2016