Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1635/2022

Nr. 1635/2022 19. desember 2022

GJALDSKRÁ
fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs í Múlaþingi.

1. gr.

Árlegt þjónustugjald vegna meðhöndlunar og förgunar úrgangs í Múlaþingi, til að standa undir kostnaði, er sem hér segir:

A. Á hverja íbúð í þéttbýli og á lögbýli, eða íbúðarhús utan þéttbýlis, greiðist þjónustugjald:
  Söfnunargjald kr. 25.716
  Förgunargjald kr. 11.016
  Samtals: kr. 36.732
  Íbúar sem ekki njóta þjónustu eins og kveðið er á um í B-lið fá 25% afslátt.
  Íbúar sem ekki hafa tunnur eins og kveðið er á um í B-lið fá afhenta eina rúllu af ruslapokum.
   
B. Rúmmál íláta og tíðni losunar frá íbúðarhúsnæði:
  Þéttbýli:
  Brún tunna 120 l Hálfsmánaðarlega á sumrin en annars mánaðarlega
  Grá tunna 240 l Mánaðarlega
  Græn tunna 240 l Mánaðarlega
  Dreifbýli:  
  Jarðgerðartunna Ekki losuð
  Grá tunna 240 l Mánaðarlega
  Grænt kar 660 l Á tveggja mánaða fresti
  Sjá nánar á sorphirðudagatölum.
   
C. Á hvert frístundahús (sumarbústaðir o.þ.h.) og trillu, greiðist þjónustugjald 30% af fullu gjaldi (kr. 36.732) enda geti notendur þeirra losað sig við úrgang á gámasvæðum á vegum sveitarfélagsins eða í reglubundinni söfnunarferð sorpbíls á vegum sveitarfélagsins, þar sem aðstæður leyfa og þá samkvæmt sérstöku samkomulagi. Íbúar með lögheimili í sveitarfélaginu, sem greiða fullt þjónustugjald af íbúðarhúsnæði sem þeir búa í, greiða hvorki söfnunar- né förgunargjald af frístundahúsum sínum eða trillum sem þeir nýta sjálfir.
   
D. Á hvert frístundahús (sumarbústaðir o.þ.h.) sem nýtur fullrar þjónustu frá fyrstu skipulögðu losun eftir 1. maí til síðustu skipulögðu losunar fyrir 30. september greiðist þjónustugjald sem nemur 50% af fullu gjaldi.
  Ábending: Fyrir frístundahús í eigu aðila sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu greiðist þjónustugjald ef frístundahúsin eru leigð út til þriðja aðila, t.d. ferðamanna.
   
E. Auk gámasvæða á Djúpavogi, Egilsstöðum og Seyðisfirði verður gámasvæði opið við sumarbústaðahverfi með yfir 20 bústöðum yfir mesta ferðamannatímann samkvæmt 6. gr. reglugerðar nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs.
   
F. Óski greiðendur eftir fleiri ílátum skal greiða fyrir:
  Grá tunna 240 l kr. 24.000 á ári
  Græn tunna 240 l kr.   5.000 á ári
  Brún tunna 120 l kr.   5.000 á ári

 

2. gr.

Gjald fyrir meðhöndlun og urðun úrgangs samkvæmt 1. gr. skal innheimta með fasteigna­gjöldum.

 

3. gr.

Gjald fyrir úrgang sem komið er með á urðunarstað:

Óflokkað kr./kg án vsk. kr./kg með vsk.
Grófur óflokkaður úrgangur 35,01 43,42
Úrgangur sem þarf að flokka og vinna sérstaklega fyrir förgun og aðra meðhöndlun. Sem dæmi: teppi, dýnur, kaðlar, húsgögn, jarðvegur.    
Blandaður úrgangur 30,58 37,93
Að mestu úrgangur sem fer ekki í skilgreindan endurvinnsluferil og þarfnast ekki sérstakrar með­höndl­unar fyrir förgun.    
     
Flokkað    
Kjöt og sláturúrgangur 25,71 31,88
     

4. gr.

 

 

Gjald fyrir úrgang sem komið er með til söfnunarstöðvar á Egilsstöðum:    
Meðhöndlun kr./klst. án vsk. kr./klst. með vsk.
Tímavinna við flokkun og frágang 6.383 7.915
Vigtunargjald 2.216 2.748
     
Óflokkað kr./kg án vsk. kr./kg með vsk.
Grófur óflokkaður úrgangur 61,18 75,85
Úrgangur sem þarf að flokka og vinna sérstaklega fyrir förgun og aðra meðhöndlun. Sem dæmi: teppi, dýnur, kaðlar, húsgögn, jarðvegur.    
Blandaður úrgangur 54,97 68,16
Að mestu úrgangur sem fer ekki í skilgreindan endurvinnsluferil og þarfnast ekki sérstakrar með­höndlunar fyrir förgun.    
     
Flokkað kr./kg án vsk. kr./kg með vsk.
Endurvinnanlegt timbur 19,95 24,73
Hreint, ekki litað eða fúavarið    
Óendurvinnanlegt timbur 54,97 68,16
Litað, plasthúðað, spónaplötur o.þ.h.    
Lífrænn úrgangur til jarðgerðar 30,58 37,93
Tekið er við lífrænum úrgangi á söfnunarstöð á þriðjudögum    
Kjöt og sláturúrgangur 30,58 37,93
Heimilistæki o.fl. 0 0
Bylgjupappi, dagblöð, tímarit, skrifstofupappír    
og annar pappír ótækur til endurvinnslu 54,97 68,16
Plast til endurvinnslu 0 0
Bylgjupappi sem er tækur til endurvinnslu 0 0
Dagblöð, tímarit, skrifstofupappír og annar pappír tækur til endurvinnslu 0 0
Garðaúrgangur án aðskotahluta 0 0
     
Gjaldskrá vegna spilliefna og spilliefnamengaðs úrgangs o.þ.h. sem úrvinnslugjald er ekki lagt á:    
Olíuúrgangur s.s. ódælanlegur úrgangur og 24,82 30,78
olíumengaður jarðvegur, tvistur o.fl.    
Ýmis spilliefni, s.s. málning, lyf, sprautunálar, 105,50 130,82
flugeldar, úðabrúsar.    
Umbúðir spilliefnamerktar eða –mengaðar > 100 l 8.688 kr./stk. 10.773 kr./stk.
Umbúðir spilliefnamerktar eða –mengaðar < 100 l 2.305 kr./stk. 2.858 kr./stk.

 

5. gr.

Gjald fyrir úrgang sem komið er með til söfnunarstöðva á Djúpavogi, Egilsstöðum og Seyðis­firði:

Móttökugjöld fyrir einstaka farma:

  0,00 – 0,25 m³ 2.034 kr.
  0,25 – 0,5 m³ 4.078 kr.
  0,50 – 0,75 m³ 6.112 kr.
  0,75 – 1,00 m³ 8.145 kr.

Tekið er á móti úrgangi sem úrvinnslugjald er lagt á, án endurgjalds.

 

6. gr.

Hægt er að kaupa klippikort fyrir 25.000 kr. Innifalið í klippikortinu eru allt að 4 m³ eða 640 kg af úrgangi.

 

7. gr.

Starfsmaður söfnunarstöðvar ákveður, að fenginni lýsingu úrgangshafa, í hvaða flokk úrgangur fellur samkvæmt gjaldskránni.

Flutningsaðilar á úrgangi á móttökustað ábyrgjast greiðslu gjalda samkvæmt gjaldskrá eða geri grein fyrir með óyggjandi hætti, almennt eða í einstöku tilfelli, hver sé ábyrgur úrgangshafi hvers farms.

 

8. gr.

Sveitarstjórn Múlaþings er heimilt að gera sérstaka samninga um móttöku úrgangs og aðra þjónustuþætti, þegar um er að ræða afmarkaðri eða víðtækari þjónustu en gjaldskrá tekur til.

 

9. gr.

Verði vanskil á greiðslu gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari er hægt að innheimta gjöld með fjár­námi hjá úrgangshafa án undangengins dóms, sbr. lokamálslið 4. mgr. 23. gr. laga um með­höndlun úrgangs, nr. 55/2003 með síðari breytingum, sbr. 1. gr. laga um aðför, nr. 90/1989. Gjöld eru tryggð með lögveðs­rétti í viðkomandi fasteign í tvö ár eftir gjalddaga, sbr. lokamálsgrein 59. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum.

 

10. gr.

Gjaldskrá þessi er samin og samþykkt af umhverfis- og framkvæmdaráði og staðfest af sveitar­stjórn Múlaþings 14. desember 2022, með stoð í samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Múlaþingi nr. 1202/2021, sbr. 59. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, og 23. gr. laga um meðhöndlun úrgangs, nr. 55/2003.

Gjaldskrá þessi tekur gildi við birtingu. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs í Múlaþingi nr. 1512/2021.

 

Egilsstöðum, 19. desember 2022.

 

Björn Ingimarsson sveitarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 3. janúar 2023