Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1090/2023

Nr. 1090/2023 4. október 2023

REGLUR
um eftirlit með notkun innri aðferða við útreikning á eiginfjárkröfum fjármálafyrirtækja.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um fjármálafyrirtæki sem hafa heimild fjármálaeftirlitsins til að beita innri aðferðum við mat á áhættuþáttum í útreikningi á áhættugrunni skv. 109. gr. ee laga um fjármála­fyrirtæki, nr. 161/2002, og um eftirlit með notkun innri aðferða.

 

2. gr.

Upplýsingagjöf og eftirlit með notkun innri aðferða.

Fjármálafyrirtæki, sem skylt er að veita fjármálaeftirlitinu og Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni upplýsingar um notkun innri aðferða skv. 109. gr. hh laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, skal skila gögnum í samræmi við reglugerð (ESB) 2016/2070, með síðari breytingum, sbr. 3. gr. Gögnum skal skilað á því formi og með þeirri tíðni sem tilgreind er í reglugerðinni.

Um mat fjármálaeftirlitsins á gæðum innri aðferða fjármálafyrirtækja skv. 109. gr. ff laga um fjármála­fyrirtæki, nr. 161/2002, og miðlun þessara mata á milli eftirlitsstjórnvalda, fer eftir reglu­gerð (ESB) 2017/180, sbr. 3. gr.

 

3. gr.

Innleiðing reglugerða.

Með reglum þessum öðlast eftirtaldar reglugerðir gildi hér á landi:

 1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2070 frá 14. september 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla fyrir sniðmát, skilgreiningar og upplýsinga­tækni­lausnir sem stofnanir eiga að nota við skýrslugjöf til Evrópsku bankaeftirlits­stofnunar­innar og lög­bærra yfirvalda í samræmi við 2. mgr. 78. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 82/2019 frá 29. mars 2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 44 frá 2. júlí 2020, bls. 71.
 2. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/180 frá 24. október 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir viðmiðunarmatsstaðla eignasafns og málsmeðferðir við miðlun á mati, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 82/2019 frá 29. mars 2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 2. júlí 2020, bls. 71. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 50 frá 23. júlí 2020, bls. 355-363.
 3. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1486 frá 10. júlí 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/2070 að því er varðar viðmiðunareignasöfn og leiðbeiningar fyrir skýrslugjöf, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2019 frá 29. mars 2019, sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 2. júlí 2020, bls. 77.
 4. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/688 frá 23. mars 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/2070 að því er varðar viðmiðunareignasöfn, sniðmát fyrir skýrslugjöf og leiðbeiningar fyrir skýrslugjöf, sem tekin var upp í EES-samn­inginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2020 frá 30. apríl 2020 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19 frá 9. mars 2023, bls. 33.
 5. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/439 frá 15. febrúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/2070 að því er varðar viðmiðunareignasafn, skýrslusniðmát og skýrslugjafarfyrirmæli sem beita á í Sambandinu fyrir skýrslugjöfina sem um getur í 2. mgr. 78. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 17/2020 frá 7. febrúar 2020 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 13 frá 16. febrúar 2023, bls. 37.
 6. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1971 frá 13. september 2021 um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2070 um tæknilega framkvæmdarstaðla fyrir sniðmát, skilgreiningar og upplýsingatæknilausnir sem stofnanir eiga að nota við skýrslugjöf til Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar og lög­bærra yfirvalda í samræmi við 2. mgr. 78. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 143/2022 frá 29. apríl 2022 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 61 frá 22. september 2022, bls. 98.
 7. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2017 frá 13. september 2021 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/2070 að því er varðar viðmiðunar­eignasafn, skýrslusniðmát og skýrslugjafarfyrirmæli sem beita á í Sambandinu fyrir skýrslu­gjöfina sem um getur í 2. mgr. 78. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 144/2022 frá 29. apríl 2022 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambands­ins nr. 61 frá 22. september 2022, bls. 99.
 8. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/951 frá 24. maí 2022 um breyt­ingu á tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem mælt er fyrir um í framkvæmdar­reglugerð (ESB) 2016/2070 að því er varðar viðmiðunareignasöfn, skýrslusniðmát og skýrslugjafarfyrirmæli sem beita á í Sambandinu fyrir skýrslugjöfina sem um getur í 2. mgr. 78. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB, sem tekin var upp í EES-samn­inginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 327/2022 frá 9. desember 2022 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 48 frá 29. júní 2023, bls. 62.
 9. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/313 frá 15. desember 2022 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/2070 að því er varðar viðmiðunar­eigna­safn, skýrslusniðmát og leiðbeiningar fyrir skýrslugjöf skv. 2. mgr. 78. gr. tilskipunar Evrópu­þingsins og ráðsins 2013/36/ESB, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 184/2023 frá 5. júlí 2023.

Með vísan til heimildar í ákvæði til bráðabirgða III í lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, sbr. lög nr. 57/2015, vísar Seðlabanki Íslands til birtingar enskrar útgáfu af reglugerðum fram­kvæmda­stjórnarinnar (ESB) 2016/2070, 2017/1486, 2018/688, 2019/439, 2021/1971, 2021/2017, 2022/951 og 2023/313 í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (e. Official Journal of the European Union):

 1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32016R2070, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 328, þann 2. desember 2016, bls. 1-1422;
 2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32017R1486, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 225, þann 31. ágúst 2017, bls. 1-2833;
 3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018R0688, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 124, þann 18. maí 2018, bls. 1-6351;
 4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32019R0439, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 90, þann 29. mars 2019, bls. 1-4970;
 5. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021R1971, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 412, þann 19. nóvember 2021, bls. 1-2763;
 6. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021R2017, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 424, þann 26. nóvember 2021, bls. 1-2861;
 7. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32022R0951, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 174, þann 30. júní 2022, bls. 1-2889;
 8. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32023R0313, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 46, þann 14. febrúar 2023, bls. 1-2419.

 

4. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar, sem settar eru með heimild í 9. tölul. 1. mgr. 117. gr. b laga um fjármála­fyrirtæki, nr. 161/2002, öðlast þegar gildi. Við gildistöku þeirra falla úr gildi reglur nr. 397/2023 um eftirlit með notkun innri aðferða við útreikning á eiginfjárkröfum fjármálafyrirtækja.

 

Seðlabanka Íslands, 4. október 2023.

 

  Ásgeir Jónsson
seðlabankastjóri.
Rannveig Júníusdóttir
framkvæmdastjóri.

B deild - Útgáfud.: 18. október 2023