Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 276/2022

Nr. 276/2022 17. febrúar 2022

GJALDSKRÁ
Umhverfis- og tæknisviðs uppsveita bs. vegna útgáfu byggingarheimilda, byggingarleyfa og þjónustu byggingarfulltrúa.

1. gr.

Gildissvið.

Gjaldskráin gildir um meðferð og útgáfu leyfa sem embættið veitir, ásamt þjónustu og eftirliti sem byggingarfulltrúi sinnir á starfssvæði sínu sem er innan aðildarsveitarfélaga byggða­samlagsins; Ásahrepps, Bláskógabyggðar, Flóahrepps, Grímsnes- og Grafningshrepps, Hrunamanna­hrepps og Skeiða- og Gnúpverjahrepps.

 

2. gr.

Meginreglur.

Gjaldskráin byggir á þeirri meginreglu að sá aðili sem sækir um byggingarheimild eða byggingar­leyfi, óskar eftir þjónustu eða sætir eftirliti af hálfu byggingarfulltrúa skuli greiða þann kostnað sem leyfisveiting, þjónusta eða eftirlit hefur í för með sér, sbr. 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Í því felst að umsækjandi greiðir kostnað vegna umsýslu málsins, móttöku þess, yfirferð aðal- og séruppdrátta, útmælingar, úttektir, útgáfu vottorða og skráningarvinnu sem og nauðsynlegar auglýs­inga og kynningu sem afgreiðsla málsins kann að fela í sér. Jafnframt skal umsækjandi greiða fyrir aðra þá þjónustu sem embætti byggingarfulltrúa veitir, skv. þessari gjaldskrá.

 

3. gr.

Innheimta gjalda.

Umhverfis- og tæknisvið uppsveita bs. skal innheimta gjöld samkvæmt þessari gjaldskrá fyrir hönd aðildarsveitarfélaga byggðasamlagsins.

Gjöld vegna útgáfu byggingarheimildar eða byggingarleyfis skiptast í afgreiðslugjald annars vegar og eftirlits- og yfirferðargjald hins vegar. Afgreiðslugjaldið skal endurspegla kostnað embætt­is­ins við móttöku erindisins, skráningu þess og skjalavistun, yfirferð aðaluppdrátta og annarra gagna sem nauðsynleg eru fyrir ákvarðana­töku á afgreiðslufundi byggingarfulltrúa. Greiðsla afgreiðslu­gjalds er óafturkræft þótt erindi sé synjað eða það dregið til baka ef vinna byggingarfulltrúa hefur átt sér stað og málið tekið fyrir á afgreiðslufundi. Eftirlits- og yfirferðargjald skal endurspegla kostnað embættis­ins við útgáfu byggingarheimildar eða byggingarleyfis eftir afgreiðslufund byggingar­fulltrúa. Í því felst yfirferð séruppdrátta, raflagnauppdrátta, áritun og stimplun teikninga, útgáfa byggingarheimildar eða byggingarleyfis, útsetning húss á byggingarstað, lögbundið eftirlit með bygg­ingar­framkvæmdum s.s. stöðuskoðanir, öryggis- og lokaúttektir ásamt skráningu húss hjá Þjóðskrá Íslands. Gjaldskráin miðast við eina yfirferð hönnunargagna.

Gjaldskrá byggingarheimilda og byggingarleyfisgjalda miðast við þann áætlaða tímafjölda sem fer í hvern verkþátt og myndar þannig þau viðmiðunarverð sem birtast í þessari gjaldskrá. Tekið er tillit til umfangsflokkunar mannvirkja skv. grein 1.3.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012 með síðari breytingum þar sem segir að gefa skuli út byggingarheimild á mannvirki sem falla undir umfangs­flokk 1 en byggingarleyfi á mannvirki sem falla undir umfangsflokka 2 og 3. Akstur byggingar­fulltrúa vegna málsins er innifalinn í gjöldum.

Ef tími byggingarfulltrúa er verulega umfram áætlaðan tímafjölda eða kostnaður vegna aðkeyptrar vinnu er hærri en áætlað var vegna umfangs verksins, er heimilt að leggja á til viðbótar tímagjald byggingarfulltrúa sem er 14.500 kr./klst., eða gjald skv. reikningi vegna aðkeyptrar vinnu. Heimilt er að gera sérstakan skriflegan samning um kostnað og útfærslu byggingareftirlits í viða­meiri framkvæmdum, s.s. fyrir hús stærri en 2.000 m² og sérhæfð mannvirki sem almenningi er ætlað að eiga aðgengi að.

Ef umsókn um byggingarheimild eða byggingarleyfi samræmist ekki gildandi skipulagi er erindi hafnað eða það sent til skipulagsfulltrúa til meðferðar, sem þá innheimtir skv. sinni auglýstu gjaldskrá fyrir þann hluta sem að honum snýr og verða þau gjöld eftir atvikum innheimt samtímis innheimtu á gjöldum vegna fyrirhugaðrar útgáfu byggingarheimildar eða byggingarleyfis.

 

4. gr.

Gjalddagi.

Gjöld vegna útgáfu byggingarheimildar eða byggingarleyfis, þ.e. afgreiðslugjald og eftirlits- og yfirferðargjald, skal alla jafna innheimt saman með einum reikningi að loknum afgreiðslufundi bygg­ingarfulltrúa þar sem viðkomandi mál var afgreitt. Í stærri framkvæmdum eða ef umsækjandi veit að framkvæmdir hefjast ekki strax þrátt fyrir samþykkt byggingaráform, er heimilt ef umsækj­andi óskar eftir, að skipta innheimtunni þannig að aðeins afgreiðslugjald sé innheimt að loknum afgreiðslufundi og eftirlits- og yfirferðargjald sé innheimt síðar. Eftirlits- og yfirferðargjald skal þó undantekningalaust vera að fullu greitt áður en byggingarheimild eða byggingarleyfi er gefið út. Gjald vegna stöðuleyfa skal greitt áður en stöðuleyfi er útgefið. Önnur þjónustugjöld skulu greiðast samhliða því að verk er unnið.

 

5. gr.

Gjöld vegna byggingarheimilda og byggingarleyfa.

  * Um fangs- flokkur Afgreiðslu-gjald Eftirlits- og yfirferðar- gjald  Samtals
Endurútgefin samþykkt byggingaráform, byggingarheimild eða byggingarleyfi, - gögn óbreytt1   61.600 kr. - 61.600 kr.
Sumarhús 1 94.200 kr. 177.500 kr. 271.700 kr.
Íbúðarhús, einbýli 2 94.200 kr. 217.400 kr. 311.600 kr.
Raðhús, parhús 2 112.300 kr. 318.800 kr. 431.100 kr.
Þjónustuhúsnæði, gistiheimili, atvinnu- og iðnaðarhúsnæði, 41-150 m² 2 94.200 kr. 210.100 kr. 304.300 kr.
Þjónustuhúsnæði, gistiheimili, atvinnu- og iðnaðarhúsnæði, 151-500 m² 2 159.400 kr. 431.200 kr. 590.600 kr.
Þjónustuhúsnæði, gistiheimili, atvinnu- og iðnaðarhúsnæði, 501-1.000 m² 2 210.100 kr. 510.900 kr. 721.000 kr.
Þjónustuhúsnæði, gistiheimili, atvinnu- og iðnaðarhúsnæði, 1.001-3.000 m² 2 224.600 kr. 597.900 kr. 822.500 kr.
Fjölbýlishús 2-4 hæðir 2 166.700 kr. 554.400 kr. 721.100 kr.
Fjölbýlishús, 5 hæðir og hærri 2 217.400 kr. 619.600 kr. 837.000 kr.
Önnur hús, skýli og viðbyggingar, 40 m² eða minni 1 58.000 kr. 90.600 kr. 148.600 kr.
Önnur hús og viðbyggingar, 41-150 m², s.s. geymslur og landbúnaðarbyggingar 1 79.700 kr. 188.400 kr. 268.100 kr.
Önnur hús og viðbyggingar, 151-500 m² s.s. geymslur og landbúnaðarbyggingar 1 94.200 kr. 188.400 kr. 282.600 kr.
Önnur hús og viðbyggingar, 501-1.000 m², s.s. geymslur og landbúnaðarbyggingar 1 137.700 kr. 264.500 kr. 402.200 kr.
Önnur hús og viðbyggingar, 1.001-2.000 m², s.s. geymslur og landbúnaðarbyggingar 1 166.700 kr. 308.000 kr. 474.700 kr.
Eldri hús flutt á milli lóða, 41-150 m² 1 72.500 kr. 155.800 kr. 228.300 kr.
Viðbyggingar við þegar byggð hús, 41-150 m² 1 72.500 kr. 134.000 kr. 206.500 kr.
Viðbyggingar við þegar byggð hús, 151-500 m² 1 72.500 kr. 152.200 kr. 224.700 kr.
Takmarkað byggingarleyfi/graftrarleyfi 1 29.000 kr. 32.600 kr. 61.600 kr.
Óeinangraðar skemmur, geymslur, gróðurhús og opin skýli allt að 1.000 m² 1 65.200 kr. 173.900 kr. 239.100 kr.
Óeinangraðar skemmur, geymslur, gróðurhús og opin skýli, 1.001-5.000 m² 1 79.700 kr. 224.600 kr. 304.300 kr.
Meiriháttar breytingar á innra eða ytra skipulagi bygginga án stækkunar 1, 2 68.800 kr. 101.500 kr. 170.300 kr.
Minniháttar breytingar á innra eða ytra skipulagi bygginga – án stækkunar 1, 2 39.900 kr. 61.600 kr. 101.500 kr.
Breyting á notkun húsnæðis 1, 2 65.200 kr. 76.100 kr. 141.300 kr.
Tjaldhýsi og stöðuhýsi, sbr. gr. 2.3.6 í byggingarreglugerð 1 50.700 kr. 87.000 kr. 137.700 kr.
Tilkynningaskyldar framkvæmdir, sbr. gr. 2.3.6 í byggingarreglugerð og aðrar minniháttar framkvæmdir s.s. breyting á klæðningu utanhúss, heitir og kaldir pottar og lítilsháttar breyting á burðarvirki, skilti, girðingar og skjólveggir 1 65.200 kr. - 65.200 kr.
Niðurrif – afskráning fasteigna 1 10.900 kr. 8.700 kr. 19.600 kr.
Veitumannvirki, dæluhús og spennistöðvar 0-100 m², möstur 1 50.700 kr. 39.900 kr. 90.600 kr.
Synjun á erindi (minniháttar framkvæmd)   29.000 kr. - 29.000 kr.
Stærri framkvæmdir sem falla undir umfangsflokkun 2 og 3 2, 3     Skv. samn.

* Umfangsflokkun skv. grein 1.3.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012:
Umfangsflokkur 1 – Minni mannvirkjagerð þar sem lítil hætta er á manntjóni, efnahagslegar og samfélagslegar afleiðingar mögulegs tjóns á mannvirki eru litlar og umhverfisáhrif eru takmörkuð.
Umfangsflokkur 2 – Meðalstór mannvirkjagerð þar sem ekki er mikil hætta á manntjóni, efnahagslegar, samfélagslegar og umhverfislegar afleiðingar tjóns á mannvirki eru viðunandi.
Umfangsflokkur 3 – Umfangsmikil mannvirkjagerð þar sem hætta á manntjóni er mikil, efnahagslegar og samfélagslegar afleiðingar tjóns á mannvirki eru miklar. Þessum flokki tilheyra mannvirki sem ætla má að tjón á þeim valdi miklum umhverfis­legum afleiðingum. Mannvirki sem eru sérstaklega flókin í hönnun eða þjóna samfélagslega mikilvægu hlutverki og/eða eru nauðsynleg með tilliti til almannaöryggis tilheyra þessum flokki.
____________
1 Á eldri samþykktum byggingaráformum, útgefnum byggingarheimildum eða byggingarleyfum sem fallin eru úr gildi en óskað er eftir endurnýjun á, skal eftir atvikum greiðast mismunur á núverandi gjaldskrá og því sem áður var greitt.

 

6. gr.

Úttektir.

Stöðuúttekt, s.s. vegna byggingarstjóra-/iðnmeistaraskipta 29.000 kr.
Endurtekin lokaúttekt 29.000 kr.
Úttekt vegna rekstrarleyfis – ásamt vottorði 14.500 kr./klst.
Gjald fyrir hvert útkall ef verkið er ekki úttektarhæft 14.500 kr.

 

7. gr.

Stöðuleyfi og auglýsingaskilti.

  Afgreiðslu-
gjald
Eftirlits- og yfirferðargjald Samtals
Stöðuleyfi vegna gáma, hjólhýsa, báta o.fl., að hámarki til 12 mánaða 18.100 kr. 18.100 kr. 36.200 kr.
Stöðuleyfi fyrir sumarhús í smíðum, ætlað til flutnings, að hámarki til 12 mánaða 50.700 kr. 52.200 kr. 102.900 kr.
Leyfisgjald fyrir stök auglýsingaskilti, að hámarki til 12 mánaða 61.600 kr.  - 61.600 kr.

 

8. gr.

Önnur þjónustugjöld.

Auka útsetning lóðar/húss, gjald pr. mælingu 29.000 kr.
Hver endurskoðun séruppdrátta 14.500 kr./klst.
Yfirferð teikninga ef umfram hefðbundið 14.500 kr./klst.
Gjöld vegna aðkeyptrar vinnu við yfirferð séruppdrátta, (stærri verkefni) skv. reikn.
Yfirferð og staðfesting eignaskiptayfirlýsingar, 2-4 eignir 43.500 kr.
Yfirferð og staðfesting eignaskiptayfirlýsingar, 5-15 eignir 58.000 kr.
Yfirferð og staðfesting eignaskiptayfirlýsingar, 16-49 eignir: 72.500 kr.
Yfirferð og staðfesting eignaskiptayfirlýsingar, 50 eignir eða fleiri 86.900 kr.

 

9. gr.

Gjaldtökuheimild og breytingar á fjárhæð gjalda.

Leyfisgjöldum fylgja lögveð í viðkomandi fasteign eða lóð sem við á og má innheimta gjald­fallin gjöld með fjárnámi án undangengins dóms eða réttarsáttar skv. 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Samþykkt byggingaráform falla úr gildi hafi byggingarleyfi ekki verið gefið út innan 2ja ára frá samþykkt þeirra á afgreiðslufundi byggingarfulltrúa. Byggingarleyfi gildir í 12 mánuði frá útgáfu. Umsækjandi getur óskað eftir endurgreiðslu eftirlits- og yfirferðargjalds ef hætt hefur verið við framkvæmdir en afgreiðslugjald er óafturkræft þó hætt hafi verið við framkvæmdir.

 

10. gr.

Gjaldskrá þessi er sett með tilvísun í heimild í 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Inn­heimta skal byggingarleyfisgjöld áður en byggingarleyfi er gefið út sbr. 53. gr. laga um mann­virki nr. 160/2010. Gjaldskráin öðlast gildi við birtingu í B-deild Stjórnartíðinda. Gjöld samkvæmt gjald­skránni miðast við launavísitölu í desember 2021, 806,0 stig, og breytast þau 1. janúar ár hvert til samræmis við breytingar á vísitölunni, námundaðar í næsta heila hundrað, og gilda til loka við­komandi almanaksárs.

Gjaldskrá embættisins sama efnis nr. 987/2021 fellur úr gildi við gildistöku þessarar.

Gjaldskrá þessi var samþykkt af stjórn Umhverfis- og tæknisviðs uppsveita 26. janúar 2022 og staðfest af sveitarstjórnum aðildarsveitarfélaganna á eftirtöldum sveitarstjórnarfundum:

Ásahreppur, 16. febrúar 2022.
Bláskógabyggð, 3. febrúar 2022.
Flóahreppur, 8. febrúar 2022.
Grímsnes- og Grafningshreppur, 16. febrúar 2022.
Hrunamannahreppur, 3. febrúar 2022.
Skeiða- og Gnúpverjahreppur, 2. febrúar 2022.

 

Laugarvatni, 17. febrúar 2022.

 

Davíð Sigurðsson byggingarfulltrúi. Jóhannes Hr. Símonarson framkvæmdastjóri.

           


B deild - Útgáfud.: 7. mars 2022