Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1300/2023

Nr. 1300/2023 29. nóvember 2023

REGLUR
um afleiðuviðskipti, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um nánari framkvæmd laga nr. 15/2018 um afleiðuviðskipti, miðlæga mót­aðila og afleiðuviðskiptaskrár, sbr. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (hér eftir EMIR), hvað varðar:

 1. Stöðustofnunarskyldu skv. 4. mgr. 4. gr. EMIR.
 2. Tilhögun stöðustofnunarskyldu skv. 2. og 4. mgr. 5. gr. EMIR.
 3. Opinbera skrá skv. 4. mgr. 6. gr. EMIR.
 4. Aðgang að viðskiptavettvangi skv. 5. mgr. 8. gr. EMIR.
 5. Skyldu um skýrslugjöf skv. 5. og 6. mgr. 9. gr. EMIR.
 6. Ófjárhagslega mótaðila skv. 4. mgr. 10. gr. EMIR.
 7. Aðferðir til að draga úr áhættu OTC-afleiðusamninga sem ekki eru stöðustofnaðir af mið­lægum mótaðila skv. 14. og 15. mgr. 11. gr. EMIR.
 8. Eiginfjárkröfur skv. 3. mgr. 16. gr. EMIR.
 9. Fagráð skv. 6. mgr. 18. gr. EMIR.
 10. Upplýsingar sem miðlægur mótaðili í þriðja landi skal tilgreina í umsókn um viðurkenningu skv. 8. mgr. 25. gr. EMIR.
 11. Skipulagskröfur skv. 9. mgr. 26. gr. EMIR.
 12. Skrárhald skv. 4. og 5. mgr. 29. gr. EMIR.
 13. Samfellu í viðskiptum skv. 3. mgr. 34. gr. EMIR.
 14. Kröfur um tryggingar skv. 5. mgr. 41. gr. EMIR.
 15. Kröfur um tryggingar skv. 5. mgr. 41. gr. og 3. mgr. 46. gr. EMIR.
 16. Vanskilasjóð skv. 5. mgr. 42. gr. EMIR.
 17. Eftirlit með lausafjáráhættu skv. 2. mgr. 44. gr. EMIR.
 18. Forgangsröðun við greiðslu vanskila skv. 5. mgr. 45. gr. EMIR.
 19. Fjárfestingarstefnu skv. 8. mgr. 47. gr. EMIR.
 20. Endurskoðun líkana, álagsprófun og afturvirka prófun skv. 4. mgr. 49. gr. EMIR.
 21. Útreikning á áætluðu fjármagni skv. 4. mgr. 50. gr. a EMIR.
 22. Skýrslugjöf með upplýsingum skv. 3. mgr. 50. gr. c EMIR.
 23. Umsókn um skráningu skv. 3. og 4. mgr. 56. gr. EMIR.
 24. Um gagnsæi og tiltækileika gagna skv. 5. mgr. 81. gr. EMIR.

 

2. gr.

Tilvísanir og skilgreiningar.

Eftirlitsyfirvald skv. tilskipun 2004/25/EB: Með tilvísunum í reglum þessum til eftirlitsyfirvalds skv. tilskipun 2004/25/EB er átt við Seðlabanka Íslands, sbr. lög nr. 108/2007 um yfirtökur.

Eiginfjárkröfur skv. tilskipunum 2006/48/EB og 2006/49/EB: Með tilvísunum í reglum þessum til eiginfjárkrafna skv. tilskipunum 2006/48/EB og 2006/49/EB er átt við eiginfjárkröfur skv. lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.

Endurskoðun í skilningi tilskipunar 2006/43/EB: Með tilvísunum í reglum þessum til endur­skoðunar í skilningi tilskipunar 2006/43/EB er átt við endurskoðun skv. lögum nr. 94/2019 um endur­skoð­endur og endurskoðun.

Endurtryggingafélag með starfsleyfi í samræmi við tilskipun 2005/68/EB: Með tilvísunum í reglum þessum til endurtryggingafélaga með starfsleyfi í samræmi við tilskipun 2005/68/EB er átt við vátryggingafélög með starfsleyfi í endurtryggingum skv. lögum nr. 100/2016 um vátrygginga­starfsemi.

Fjárfestingarfyrirtæki með starfsleyfi í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB: Með tilvísunum í reglum þessum til fjárfestingarfyrirtækja með starfsleyfi í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB er átt við verðbréfafyrirtæki með starfsleyfi skv. lögum nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

Fjölþjóðlegur þróunarbanki: Með tilvísunum í reglum þessum til fjölþjóðlegs þróunarbanka er átt við fjölþjóðlegan þróunarbanka skv. lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.

Framkvæmd viðskipta: Með tilvísunum í reglum þessum til framkvæmdar viðskipta eins og um getur í 3. mgr. 25. gr. tilskipunar 2004/39/ESB er átt við framkvæmd fyrirmæla skv. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

Grundvallaraðferð og þróaðar mæliaðferðir: Með tilvísunum í reglum þessum til grundvallar­aðferðar (e. Basic Indicator Approach) og þróaðra mæliaðferða (e. Advanced Measurement Approaches) eins og kveðið er á um í tilskipun 2006/48/EB er átt við matsaðferðir skv. 1. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.

Kerfislega mikilvægar stofnanir á alþjóðavísu skv. tilskipun 2013/36/ESB: Með tilvísunum í reglum þessum til kerfislegra mikilvægra stofnana á alþjóðavísu skv. tilskipun 2013/36/ESB er átt við kerfislega mikilvægar stofnanir skv. lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

Lánastofnun með starfsleyfi skv. tilskipun 2006/48/EB: Með tilvísunum í reglum þessum til lánastofnana með starfsleyfi skv. tilskipun 2006/48/EB er átt við lánastofnanir með starfsleyfi skv. lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.

Líftryggingafélag með starfsleyfi skv. tilskipun 2002/83/EB: Með tilvísunum í reglum þessum til líftryggingafélaga með starfsleyfi skv. tilskipun 2002/83/EB er átt við líftryggingafélög með starfs­leyfi skv. lögum nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi.

Rekstraraðili með starfsleyfi skv. tilskipun 2011/61/ESB: Með tilvísunum í reglum þessum til rekstraraðila með starfsleyfi skv. tilskipun 2011/61/ESB er átt við rekstrarfélög með starfsleyfi skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða.

Rekstrarfélag með starfsleyfi skv. tilskipun 2009/65/EB: Með tilvísunum í reglum þessum til rekstrarfélaga með starfsleyfi skv. tilskipun 2009/65/EB er átt við rekstrarfélög með starfsleyfi skv. lögum nr. 116/2021 um verðbréfasjóði.

Snemmbær íhlutun, endurreisn og skilameðferð skv. tilskipun 2014/59/ESB: Með tilvísunum í reglum þessum til snemmbærrar íhlutunar, endurreisnar og skilameðferðar skv. tilskipun 2014/59/ESB er átt við tímanleg inngrip skv. lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 og endurreisn og skila­meðferð skv. lögum nr. 70/2020 um skilameðferð lánastofnana og verðbréfa­fyrirtækja.

Sérhæfður sjóður skv. tilskipun 2011/61/ESB: Með tilvísunum í reglum þessum til sérhæfðra sjóða skv. tilskipun 2011/61/ESB er átt við sérhæfða sjóði skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða.

Skuldabréf skv. tilskipun 2009/65/EB: Með tilvísunum í reglum þessum til skuldabréfa skv. tilskipun 2009/65/EB er átt við skuldabréf skv. lögum nr. 116/2021 um verðbréfasjóði.

Stofnun um starfstengdan lífeyri: Með tilvísunum í reglum þessum til stofnana um starfstengdan lífeyri í tilskipun 2003/41/EB er átt við starfstengda eftirlaunasjóði skv. lögum nr. 78/2007 um starfs­tengda lífeyrissjóði.

Vátryggingafélag með starfsleyfi skv. tilskipun 73/239/EBE: Með tilvísunum í reglum þessum til vátryggingafélaga með starfsleyfi skv. tilskipun 73/239/EBE er átt við vátryggingafélög með starfs­leyfi skv. lögum nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi.

Verðbréfafyrirtæki með starfsleyfi skv. tilskipun 2004/39/EB:Með tilvísunum í reglum þessum til verðbréfafyrirtækja með starfsleyfi skv. tilskipun 2004/39/EB er átt við verðbréfafyrirtæki með starfsleyfi skv. lögum nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

Varanlegur miðill skv. tilskipun 2009/65/EB: Með tilvísunum í reglum þessum til varanlegs miðils skv. tilskipun 2009/65/EB er átt við varanlegan miðil skv. lögum nr. 116/2021 um verðbréfa­sjóði.

Varfærnisreglur skv. tilskipun 2006/48/EB: Með tilvísunum í reglum þessum til varfærnisreglna sem mælt er fyrir um í tilskipun 2006/48/EB er átt við varfærnisreglur skv. lögum um fjármála­fyrirtæki nr. 161/2002.

Verðbréfasjóður skv. tilskipun 2009/65/EB: Með tilvísunum í reglum þessum til verðbréfasjóða skv. tilskipun 2009/65/EB er átt við verðbréfasjóði skv. lögum nr. 116/2021 um verðbréfasjóði.

 

3. gr.

Innleiðing reglugerða.

Með reglum þessum öðlast gildi hér á landi eftirtaldar reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (ESB), með þeim aðlögunum sem leiða af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018, sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 33 frá 25. apríl 2019, bls. 1-7, sbr. einnig bókun 1 um altæka aðlögun við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, þar sem bókunin er lögfest:

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 148/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, mið­læga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um lágmarks­upplýsingar gagna sem tilkynna á um til afleiðuviðskiptaskráa. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 25 frá 28. mars 2019, bls. 1-10.
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 149/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tækni­lega eftirlitsstaðla um óbeint stöðustofnunarfyrirkomulag, stöðustofnunarskyldu, opin­bera skrá, aðgang að viðskiptavettvangi, ófjárhagslega mótaðila og aðferðir til að draga úr áhættu fyrir OTC-afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili hefur ekki stöðustofnað. Reglu­gerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 25 frá 28. mars 2019, bls. 11-24.
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 150/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, mið­læga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla þar sem til­greindar eru upplýsingar er varða umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá. Reglu­gerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 25 frá 28. mars 2019, bls. 25-32.
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 151/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, mið­læga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla þar sem tilgreind eru gögn sem afleiðuviðskiptaskrár eiga að birta og gera aðgengileg og rekstrarstaðla til að safna, bera saman og hafa aðgang að gögnum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 25 frá 28. mars 2019, bls. 33-36.
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 152/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tækni­lega eftirlitsstaðla um eiginfjárkröfur fyrir miðlæga mótaðila. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 25 frá 28. mars 2019, bls. 37-40.
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 153/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um tæknilega eftirlits­staðla um kröfur fyrir miðlæga mótaðila. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 25 frá 28. mars 2019, bls. 41-74.
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 876/2013 frá 28. maí 2013 um við­bætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um fagráð fyrir miðlæga mótaðila. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi ESB nr. 25 frá 28. mars 2019, bls. 75-78.
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 285/2014 frá 13. febrúar 2014 um við­bætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tækni­lega eftirlitsstaðla um bein, veruleg og fyrirsjáanleg áhrif samninga innan Sambandsins og til að koma í veg fyrir að reglur og skuldbindingar séu sniðgengnar. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 25 frá 28. mars 2019, bls. 87-89.
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1247/2012 frá 19. desember 2012 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar framsetningu og tíðni skýrslna um viðskipti til afleiðuviðskiptaskráa samkvæmt reglugerð þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 25 frá 28. mars 2019, bls. 95-104.
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1248/2012 frá 19. desember 2012 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið umsókna um skráningu á afleiðu­viðskipta­skrám samkvæmt reglugerð þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC‑afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi ESB nr. 25 frá 28. mars 2019, bls. 105-106.
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1249/2012 frá 19. desember 2012 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar framsetningu á skrám sem miðlægir mót­aðilar skulu viðhalda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 25 frá 28. mars 2019, bls. 107-114.
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 484/2014 frá 12. maí 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar áætlað fjármagn miðlægs mótaðila samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 25 frá 28. mars 2019, bls. 115-122.

Með reglum þessum öðlast einnig gildi hér á landi eftirtaldar reglugerðir framkvæmdastjórnar Evrópu­sambandsins með þeim aðlögunum sem leiðir af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 frá 31. maí 2018 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 33 frá 25. apríl 2019, bls. 8-14, sbr. einnig bókun 1 um altæka aðlögun við samninginn um Evrópska efnahags­svæðið, sbr. lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, þar sem bókunin er lögfest.

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2205 frá 6. ágúst 2015 um við­bætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um stöðustofnunarskylduna. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi ESB nr. 25 frá 28. mars 2019, bls. 125-133.
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/592 frá 1. mars 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlits­staðla um stöðustofnunarskylduna. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi ESB nr. 25 frá 28. mars 2019, bls. 134-140.
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1178 frá 10. júní 2016 um við­bætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um stöðustofnunarskylduna. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi ESB nr. 25 frá 28. mars 2019, bls. 141-148.
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/104 frá 19. október 2016 um breyt­ingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 148/2013 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðs­ins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um lágmarksupplýsingar gagna sem tilkynna á um til afleiðu­viðskipta­skráa. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 25 frá 28. mars 2019, bls. 149-164.
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/751 frá 16. mars 2017 um breyt­ingu á framseldum reglugerðum (ESB) 2015/2205, (ESB) 2016/592 og (ESB) 2016/1178 að því er varðar frest til hlítingar stöðustofnunarskyldu vegna tiltekinna mótaðila sem versla með OTC-afleiður. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 25 frá 28. mars 2019, bls. 165-167.
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/105 frá 19. október 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1247/2012 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar framsetningu og tíðni skýrslna um viðskipti til afleiðuviðskiptaskráa sam­kvæmt reglugerð þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðu­viðskipta­skrár. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 25 frá 28. mars 2019, bls. 168-192.

Með reglum þessum öðlast einnig gildi hér á landi eftirtaldar reglugerðir framkvæmdastjórnar Evrópu­sambandsins, sbr. bókun 1 um altæka aðlögun við samninginn um Evrópska efnahags­svæðið, sbr. lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, þar sem bókunin er lögfest:

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (ESB) 2017/1800 frá 29. júní 2017 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 151/2013 um viðbætur við reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012, með þeim aðlögunum sem leiðir af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 256/2018 frá 5. desember 2018 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 99 frá 12. desember 2019, bls. 10-11. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 37 frá 9. maí 2019, bls. 1-4.
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/396 frá 19. desember 2018 um breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2205, framseldri reglu­gerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/592 og framseldri reglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) 2016/1178 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar daginn þegar stöðustofnunarskyldan tekur gildi fyrir tilteknar gerðir samninga, með þeim aðlögunum sem leiðir af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 36/2019 frá 29. mars 2019, sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 5 frá 12. janúar 2023, bls. 44. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 38 frá 16. maí 2019, bls. 22-25.
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/397 frá 19. desember 2018 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar til hvaða dags mótaðilar geta beitt áhættu­stýringarferli sínu fyrir tiltekna OTC-afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili hefur ekki stöðu­stofnað, með þeim aðlögunum sem leiðir af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 37/2019 frá 29. mars 2019, sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 57 frá 18. júlí 2019, bls. 10, sbr. einnig bókun 1 um altæka aðlögun við samn­inginn um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, þar sem bókunin er lögfest. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 38 frá 16. maí 2019, bls. 26-28.
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/564 frá 28. mars 2019 um breyt­ingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar til hvaða dags mótaðilar geta beitt áhættu­stýringarferli sínu fyrir tiltekna OTC-afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili hefur ekki stöðustofnað, með þeim aðlögunum sem leiðir af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 104/2019 frá 11. apríl 2019, sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 57 frá 18. júlí 2019, bls. 26, sbr. einnig bókun 1 um altæka aðlögun við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög um Evrópska efnahags­svæðið, nr. 2/1993, þar sem bókunin er lögfest. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 38 frá 16. maí 2019, bls. 163-165.
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (ESB) 2019/565 frá 28. mars 2019 um breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2205, fram­seldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/592 og framseldri reglugerð fram­kvæmda­stjórnarinnar (ESB) 2016/1178 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar daginn þegar stöðustofnunarskyldan tekur gildi fyrir tilteknar gerðir samninga skal gilda hér á landi, með þeim aðlögunum sem leiðir af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 103/2019 frá 11. apríl 2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 57 frá 18. júlí 2019, bls. 25, sbr. einnig bókun 1 um altæka aðlögun við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög um Evrópska efnahags­svæðið, nr. 2/1993, þar sem bókunin er lögfest. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi ESB nr. 38 frá 16. maí 2019, bls. 160-162.

Með reglum þessum öðlast einnig gildi hér á landi eftirtaldar reglugerðir framkvæmdastjórnar Evrópu­sambandsins með þeim aðlögunum sem leiðir af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2019 frá 29. mars 2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 2. júlí 2020, bls. 77-84, sbr. einnig bókun 1 um altæka aðlögun við samninginn um Evrópska efnahags­svæðið, sbr. lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, þar sem bókunin er lögfest:

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/822 frá 21. apríl 2016 um breyt­ingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 153/2013 að því er varðar tímaramma innlausnar­tímabils sem taka skal til athugunar fyrir mismunandi flokka fjármálagerninga. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 69 frá 29. október 2020, bls. 103-105.
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2251 frá 4. október 2016 um við­bætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, mið­læga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla vegna áhættu­varna fyrir OTC-afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili hefur ekki stöðustofnað. Reglu­gerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 7 frá 28. janúar 2021, bls. 730-767.
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/323 frá 20. janúar 2017 um leið­réttingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla vegna áhættuvarna fyrir OTC-afleiðusamninga sem mið­lægur mótaðili hefur ekki stöðustofnað. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi ESB nr. 69 frá 29. október 2020, bls. 109-111.

Með reglum þessum öðlast einnig gildi hér á landi eftirtaldar reglugerðir framkvæmdastjórnar Evrópu­sambandsins með þeim aðlögunum sem leiðir af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2020 frá 30. apríl 2020, sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19 frá 9. mars 2023, bls. 33, sbr. einnig bókun 1 um altæka aðlögun við samninginn um Evrópska efnahags­svæðið, sbr. lög um Evrópska efnahags­svæðið, nr. 2/1993, þar sem bókunin er lögfest:

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/667 frá 19. desember 2018 um breyt­ingu á framseldum reglugerðum (ESB) 2015/2205, (ESB) 2016/592 og (ESB) 2016/1178 um að fresta gildistöku stöðustofnunarskyldu fyrir ákveðna OTC-afleiðusamninga, sem birt var í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 69 frá 29. október 2020, bls. 252-254.

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2155 frá 22. september 2017 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 149/2013 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um óbeint stöðustofnunarfyrirkomulag, sem birt var í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 80 frá 16. desember 2021, bls. 1-7.

Með reglum þessum öðlast einnig gildi hér á landi eftirtaldar reglugerðir framkvæmdastjórnar Evrópu­sambandsins með þeim aðlögunum sem leiðir af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 117/2021 frá 19. mars 2021 sem birt er í viðauka við reglur þessar, sbr. einnig bókun 1 um altæka aðlögun við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, þar sem bókunin er lögfest:

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/236 frá 21. desember 2020 um breytingu á tæknilegum stöðlum sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 að því er varðar tímasetninguna þegar tilteknar verklagsreglur um áhættustýringu taka gildi að því er varðar skipti á tryggingum, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi ESB nr. 34 frá 25. maí 2022, bls. 13-17.
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/237 frá 21. desember 2020 um breytingu á tæknilegum eftirlitsstöðlum sem mælt er fyrir um í framseldum reglugerðum (ESB) 2015/2205, (ESB) 2016/592 og (ESB) 2016/1178 að því er varðar daginn þegar stöðu­stofnunarskyldan tekur gildi fyrir tilteknar gerðir samninga. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 34 frá 25. maí 2022, bls. 18-21.

Með reglum þessum öðlast einnig gildi hér á landi eftirtaldar reglugerðir framkvæmda­stjórnar­innar (ESB), með þeim aðlögunum sem leiða af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 331/2022 sem er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 48 frá 29. júní 2023, bls. 68, sbr. einnig bókun 1 um altæka aðlögun við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, þar sem bókunin er lögfest:

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/2310 frá 18. október 2022 um breytingu á tæknilegum eftirlitsstöðlum sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð (ESB) nr. 149/2013 að því er varðar gildi viðmiðunarfjárhæðar stöðustofnunar fyrir stöður sem haldið er í OTC-hrávöruafleiðusamningum og öðrum OTC-afleiðusamningum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 37 frá 11. maí 2023, bls. 395-396.
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/2311 frá 21. október 2022 um breytingu á tæknilegum eftirlitsstöðlum sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð (ESB) nr. 153/2013 að því er varðar tímabundnar neyðarráðstafanir um kröfur um tryggingar. Reglu­gerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 20 frá 9. mars 2023, bls. 242-244.

 

4. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar, sem settar eru með heimild í 1.-9., 11.-23. og 26. tölulið 2. mgr. 15. gr. laga nr. 15/2018 um afleiðuviðskipti, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár, öðlast þegar gildi.

 

Seðlabanka Íslands, 29. nóvember 2023.

 

  Ásgeir Jónsson Rannveig Júníusdóttir
  seðlabankastjóri. framkvæmdastjóri.

 

VIÐAUKI
(sjá PDF-skjal)


B deild - Útgáfud.: 30. nóvember 2023