Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Leiðréttingar:
Leiðrétt skjal: B_nr_182_2024_leidrett.pdf
Leiðrétt 22. febrúar 2024:
Í stað „2. málsliður“ í a-lið 1. mgr. 2. gr. kemur: 3. málsliður. Í stað „Núverandi 3. málsliður verður nýr 2. málsliður …“ í b-lið 1. mgr. 2. gr. kemur: Núverandi 4. málsliður verður nýr 3. málsliður … Í stað „… á eftir núverandi 4. málslið, …“í c-lið 1. mgr. 2. gr. kemur: … á eftir núverandi 5. málslið, …


Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 182/2024

Nr. 182/2024 2. febrúar 2024

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 569/2009 fyrir Háskóla Íslands.

1. gr.

1. málsliður 8. mgr. 5. gr. reglnanna orðast svo: Í umboði rektors hefur framkvæmdastjóri stjórn­sýslu yfirumsjón og eftirlit með tilgreindum sviðum sameiginlegrar stjórnsýslu háskólans, sbr. 8. gr.

 

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 8. gr. reglnanna:

  1. Núverandi 2. málsliður fellur brott.
  2. Núverandi 3. málsliður verður nýr 2. málsliður og orðast svo: Svið hinnar sameiginlegu stjórnsýslu skólans eru: alþjóðasvið, fram­kvæmda‑ og tæknisvið, fjármálasvið, kennslusvið, markaðs- og samskiptasvið, mannauðssvið, upplýsingatæknisvið og vísinda- og nýsköpunar­svið.
  3. Tveir nýir málsliðir bætist við greinina á eftir núverandi 4. málslið, svohljóðandi: Kennslu­svið, vísinda- og nýsköpunarsvið, markaðs- og samskiptasvið og alþjóðasvið heyra beint undir rektor. Framkvæmdastjóri stjórnsýslu hefur í umboði rektors yfirumsjón með fram­kvæmda‑ og tæknisviði, fjármálasviði, mannauðssviði og upplýsingatæknisviði.

 

3. gr.

Seinni málsliður 3. mgr. 17. gr. reglnanna orðast svo: Deild er einnig heimilt að ákveða að gestakennarar, akademískir nafnbótarþegar og nýdoktorar, svo og fulltrúar fræðasetra háskólans sem tengjast deildinni og stundakennarar sem gegna viðamikilli kennslu, eigi sæti á deildarfundi, og er deild heimilt að kveða á um hvort þeir hafi atkvæðisrétt.

 

4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 92. gr. reglnanna:

  1. Núverandi f-liður 1. mgr. fellur brott.
  2. Aðrir stafliðir breytast samkvæmt ofangreindu.
  3. Núverandi 18. mgr. fellur brott.

 

5. gr.

Reglur þessar, sem samþykktar hafa verið í háskólaráði Háskóla Íslands, eru settar í samræmi við lög nr. 85/2008 um opinbera háskóla. Breytingar skv. 1., 2. og 3. gr. öðlast þegar gildi. Breyt­ingar skv. 4. gr. öðlast gildi 1. júlí 2024.

 

Háskóla Íslands, 2. febrúar 2024.

 

Jón Atli Benediktsson.

Þórður Kristinsson.


B deild - Útgáfud.: 16. febrúar 2024