Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1353/2022

Nr. 1353/2022 21. nóvember 2022

GJALDSKRÁ
fyrir afgreiðslu umsókna, leyfisveitinga og þjónustu byggingarfulltrúaembættis Hvalfjarðarsveitar.

1. gr.

Gildissvið.

Gjaldskráin gildir um meðferð og útgáfu leyfa sem embættið veitir, ásamt þjónustu og eftirliti sem byggingarfulltrúi sinnir í Hvalfjarðarsveit.

 

2. gr.

Meginreglur.

Gjaldskráin byggir á þeirri meginreglu að sá aðili sem sækir um byggingarheimild eða bygg­ingarleyfi, óskar eftir þjónustu eða sætir eftirliti af hálfu byggingarfulltrúa skuli greiða þann kostnað sem leyfisveiting, þjónusta eða eftirlit hefur í för með sér, sbr. 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Í því felst að umsækjandi greiðir kostnað vegna umsýslu málsins, móttöku þess, yfirferð aðal- og séruppdrátta, útmælingar, úttektir, útgáfu vottorða og skráningarvinnu sem og nauðsynlegar auglýs­ingar og kynningu sem afgreiðsla málsins kann að fela í sér. Jafnframt skal umsækjandi greiða fyrir aðra þá þjónustu sem embætti byggingarfulltrúa veitir skv. þessari gjaldskrá.

 

3. gr.

Innheimta gjalda.

Gjöld vegna útgáfu byggingarheimilda eða byggingarleyfa skiptast í afgreiðslugjald annars vegar og eftirlits- og yfirferðargjald hins vegar. Afgreiðslugjaldið skal endurspegla kostnað embættis­ins við móttöku erindisins, skráningu þess og skjalavistun, yfirferð aðaluppdrátta og annarra gagna sem nauðsynleg eru fyrir ákvarðanatöku á afgreiðslufundi byggingarfulltrúa. Greiðsla afgreiðslu­gjalds er óafturkræft þótt erindi sé synjað eða það dregið til baka ef vinna byggingar­fulltrúa hefur átt sér stað og málið tekið fyrir á afgreiðslufundi. Eftirlits- og yfirferðargjald skal endurspegla kostnað embættis­ins við útgáfu byggingarheimildar eða byggingarleyfis eftir afgreiðslu­fund byggingar­fulltrúa. Í því felst yfirferð séruppdrátta, raflagnauppdrátta, áritun og stimplun teikn­inga, útgáfa byggingarheimildar eða byggingarleyfis, útsetning húss á byggingarstað, lögbundið eftirlit með byggingarframkvæmdum s.s. stöðuskoðanir, öryggis- og lokaúttektir ásamt skráningu húss hjá Þjóðskrá Íslands. Gjaldskráin miðast við eina yfirferð hönnunargagna.

Gjaldskrá byggingarheimilda og byggingarleyfisgjalda miðast við þann áætlaða tímafjölda sem fer í hvern verkþátt og myndar þannig þau viðmiðunarverð sem birtast í þessari gjaldskrá. Tekið er tillit til umfangsflokkunar mannvirkja skv. grein 1.3.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012 með síðari breytingum þar sem segir að gefa skuli út byggingarheimild á mannvirki sem falla undir umfangs­flokk 1 en byggingarleyfi á mannvirki sem falla undir umfangsflokka 2 og 3. Akstur byggingar­fulltrúa vegna málsins er innifalinn í gjöldum.

Ef tími byggingarfulltrúa er verulega umfram áætlaðan tímafjölda eða kostnaður vegna aðkeyptrar vinnu er hærri en áætlað var vegna umfangs verksins, er heimilt að leggja á til viðbótar tímagjald byggingarfulltrúa sem er 14.500 kr./klst., eða gjald skv. reikningi vegna aðkeyptrar vinnu. Heimilt er að gera sérstakan skriflegan samning um kostnað og útfærslu byggingareftirlits í viða­meiri framkvæmdum, s.s. fyrir stærri framkvæmdir sem falla undir umfangsflokka 2 og 3 og sérhæfð mann­virki sem almenningi er ætlað að eiga aðgengi að.

Ef umsókn um byggingarheimild eða byggingarleyfi samræmist ekki gildandi skipulagi er erindi hafnað eða það sent til skipulagsfulltrúa til meðferðar, sem þá innheimtir skv. sinni auglýstu gjald­skrá fyrir þann hluta sem að honum snýr og verða þau gjöld eftir atvikum innheimt samtímis inn­heimtu á gjöldum vegna fyrirhugaðrar útgáfu byggingarheimildar eða byggingarleyfis.

 

4. gr.

Gjalddagi.

Gjöld vegna útgáfu byggingarheimildar eða byggingarleyfis, þ.e. afgreiðslugjald og eftirlits- og yfirferðargjald, skal alla jafna innheimt saman með einum reikningi að loknum afgreiðslufundi bygg­ingarfulltrúa þar sem viðkomandi mál var afgreitt. Í stærri framkvæmdum eða ef umsækjandi veit að framkvæmdir hefjast ekki þegar í stað, þrátt fyrir samþykkt byggingaráform, er heimilt ef umsækjandi óskar eftir, að skipta innheimtunni þannig að aðeins afgreiðslugjald sé innheimt að loknum afgreiðslu­fundi og eftirlits- og yfirferðargjald sé innheimt síðar. Eftirlits- og yfirferðargjald skal þó undantekn­ingar­laust vera að fullu greitt áður en byggingarheimild eða byggingarleyfi er gefið út. Gjald vegna stöðuleyfa skal greitt áður en stöðuleyfi er útgefið. Önnur þjónustugjöld skulu greiðast samhliða því að verk er unnið.

 

5. gr.

Gjöld vegna byggingarheimilda og byggingarleyfa.

  * Umfangs-flokkur Afgreiðslu-gjald Eftirlits- og yfirferðargjald Samtals
Synjun á erindi   29.000 kr.   29.000 kr.
Endurupptaka máls og minniháttar breytingar á áður samþykktu máli - óbreytt gögn1   39.875 kr. 21.750 kr. 61.625 kr.
Frístundahús 1 90.625 kr. 192.125 kr. 282.750 kr.
Íbúðarhús - einbýlishús 2 94.250 kr. 242.875 kr. 337.125 kr.
Íbúðarhús - parhús eða raðhús 2 112.375 kr. 322.625 kr. 435.000 kr.
Fjölbýlishús 2-4 hæðir 2 166.750 kr. 572.750 kr. 739.500 kr.
Fjölbýlishús 5-8 hæðir o.þ.h. 2 224.750 kr. 728.625 kr. 953.375 kr.
Þjónustuhúsnæði, atvinnu- og iðnaðarhúsnæði 50-250 m² 2 94.250 kr. 282.750 kr. 377.000 kr.
Þjónustuhúsnæði, atvinnu- og iðnaðarhúsnæði 250-1.000 m² 2 159.500 kr. 427.750 kr. 587.250 kr.
Þjónustuhúsnæði, atvinnu- og iðnaðarhúsnæði 1.000-3.000 m² 2 217.500 kr. 565.500 kr. 783.000 kr.
Þjónustuhúsnæði, atvinnu- og iðnaðarhúsnæði 3.000-5.000 m² 2 290.000 kr. 677.875 kr. 967.875 kr.
Önnur hús og viðbyggingar s.s. geymslur og landbúnaðarbyggingar allt að 50 m² 1 61.625 kr. 148.625 kr. 210.250 kr.
Önnur hús og viðbyggingar s.s. geymslur og landbúnaðarbyggingar 50-150 m² 1 79.750 kr. 181.250 kr. 261.000 kr.
Önnur hús og viðbyggingar s.s. geymslu og landbúnaðarbyggingar 150-500 m² 1 94.250 kr. 232.000 kr. 326.250 kr.
Önnur hús og viðbyggingar s.s. geymslur og landbúnaðarbyggingar 500-1.000 m² 1 137.750 kr. 304.500 kr. 442.250 kr.
Önnur hús og viðbyggingar s.s. geymslur og landbúnaðarbyggingar 1.000-2.000 m² 1 166.750 kr. 355.250 kr. 522.000 kr.
Óeinangraðar skemmur s.s. geymslur, gróðurhús, opin skýli allt að 1.000 m² 1 65.250 kr. 188.500 kr. 253.750 kr.
Óeinangraðar skemmur s.s. geymslur, gróðurhús, opin skýli 1.000-2.000 m² 1 79.750 kr. 253.750 kr. 333.500 kr.
Eldri hús flutt á milli lóða 15-150 m² 1 72.500 kr. 166.750 kr. 239.250 kr.
Breyting á notkun húsnæðis 1 65.250 kr. 76.125 kr. 141.375 kr.
Tjaldhýsi og stöðuhýsi sbr. gr. 2.3.6 í byggingarreglugerð 1 50.750 kr. 87.000 kr. 137.750 kr.
Meiriháttar breytingar á innra eða ytra skipulagi bygginga án stækkunar 1,2 72.500 kr. 101.500 kr. 174.000 kr.
Minniháttar breytingar á innra eða ytra skipulagi bygginga án stækkunar 1,2 39.875 kr. 61.625 kr. 101.500 kr.
Niðurrif - afskráning eigna allt að 1.000 m², og/eða 2 hæðir 1 18.125 kr. 36.250 kr. 54.375 kr.
Niðurrif - afskráning eigna 1.000-2.000 m², og/eða 4 hæðir 1 25.375 kr. 79.750 kr. 105.125 kr.
Veitumannvirki s.s. dæluhús og spennistöðvar sbr. 3. mgr. 2.3.1 gr. 1 43.500 kr. 47.125 kr. 90.625 kr.
Takmarkað graftrarleyfi og jarðvegsskipti   14.500 kr. 18.125 kr. 32.625 kr.
Stærri framkvæmdir sem falla undir umfangsflokka 2 og 3 2,3     Skv. samningi

1 Á eldri samþykktum byggingaráformum, útgefnum byggingarheimildum eða byggingarleyfum sem fallin eru úr gildi en óskað er eftir endurnýjun á, skal eftir atvikum greiðast mismunur á núverandi gjaldskrá og því sem áður var greitt.
* Umfangsflokkun skv. grein 1.3.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012:
Umfangsflokkur 1 - Minni mannvirkjagerð þar sem lítil hætta er á manntjóni, efnahagslegar og samfélagslegar afleiðingar mögulegs tjóns á mannvirki eru litlar og umhverfisáhrif eru takmörkuð.
Umfangsflokkur 2 - Meðalstór mannvirkjagerð þar sem ekki er mikil hætta á manntjóni, efnahagslegar, samfélagslegar og umhverfislegar afleiðingar tjóns á mannvirki eru viðunandi.
Umfangsflokkur 3 - Umfangsmikil mannvirkjagerð þar sem hætta á manntjóni er mikil og efnahagslegar og samfélags­legar afleiðingar tjóns á mannvirki eru miklar. Þessum flokki tilheyra mannvirki þar sem ætla má að tjón á þeim valdi miklum umhverfislegum afleiðingum. Mannvirki sem eru sérstaklega flókin í hönnun eða þjóna samfélagslega mikilvægu hlut­verki og/eða eru nauðsynleg með tilliti til almannaöryggis tilheyra þessum flokki.

 

6. gr.

Úttektir.

Stöðuúttekt, s.s. vegna byggingarstjóraskipta og/eða iðnmeistaraskipta 29.000 kr.
Endurtekin lokaúttekt 29.000 kr.
Úttekt vegna rekstrarleyfis ásamt vottorði, (kr./klst.) 14.500 kr.
Gjald fyrir hvert útkall ef verkið er ekki úttektarhæft 14.500 kr.

 

7. gr.

Stöðuleyfi og auglýsingaskilti.

  Afgreiðslu­gjald Eftirlits- og yfirferðargjald Samtals
Stöðuleyfi vegna gáma, hjólhýsa, báta o.fl., að hámarki til 12 mánaða 25.375 kr. 21.750 kr.  47.125 kr.
Stöðuleyfi fyrir sumarhús í smíðum, ætlað til flutnings, að hámarki til 12 mánaða 50.750 kr. 58.000 kr. 108.750 kr.
Leyfisgjald fyrir stök auglýsingaskilti,
að hámarki til 12 mánaða
25.375 kr. 18.125 kr. 43.500 kr.

 

8. gr.

Önnur þjónustugjöld.

Auka útsetning lóðar/húss, gjald pr. mælingu 29.000 kr.
Hver endurskoðun séruppdrátta, (kr./klst.) 14.500 kr.
Yfirferð teikninga ef umfram hefðbundið, (kr./klst.) 14.500 kr.
Gjöld vegna aðkeyptrar vinnu við yfirferð séruppdrátta (stærri verkefni) Skv. reikningi
Yfirferð og staðfesting eignaskiptayfirlýsingar, 2–4 eignir 43.500 kr.
Yfirferð og staðfesting eignaskiptayfirlýsingar, 5–15 eignir 58.000 kr.
Yfirferð og staðfesting eignaskiptayfirlýsingar, 16–49 eignir 72.500 kr.
Yfirferð og staðfesting eignaskiptayfirlýsingar, 50 eignir eða fleiri 87.000 kr.

 

9. gr.

Gjaldtökuheimild og breytingar á fjárhæð gjalda.

Leyfisgjöldum fylgja lögveð í viðkomandi fasteign eða lóð sem við á og má innheimta gjaldfallin gjöld með fjárnámi án undangengins dóms eða réttarsáttar skv. 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Samþykkt byggingaráform falla úr gildi hafi byggingarleyfi ekki verið gefið út innan 2ja ára frá samþykkt þeirra á afgreiðslufundi byggingarfulltrúa. Byggingarleyfi gildir í 12 mánuði frá útgáfu. Umsækjandi getur óskað eftir endurgreiðslu eftirlits- og yfirferðargjalds ef hætt hefur verið við framkvæmdir en afgreiðslugjald er óafturkræft þó hætt hafi verið við framkvæmdir.

Gjaldskrá þessi er sett með tilvísun í heimild í 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Innheimta skal byggingarleyfisgjöld áður en byggingarleyfi er gefið út, sbr. 53. gr. í lögum um mannvirki nr. 160/2010. Gjöld samkvæmt þessari gjaldskrá miðast við launavísitölu í september 2022, 864,5 stig og breytast þau 1. janúar ár hvert til samræmis við breytingar á vísitölunni, námundaðar í næsta heila hundrað, og gilda til loka viðkomandi almanaksárs. Fyrsta hækkun reiknast í janúar 2024.

 

10. gr.

Gildistaka o.fl.

Gjaldskrá þessi sem sett er með heimild í lögum um mannvirki nr. 160/2010 öðlast gildi við birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.

Með samþykki gjaldskrár þessarar fellur úr gildi gjaldskrá fyrir afgreiðslu umsókna, leyfis­veitinga og þjónustu skipulags- og byggingarfulltrúaembættis Hvalfjarðarsveitar nr. 909/2014.

Gjaldskrá þessi var samþykkt af umhverfis-, skipulags-, náttúruverndar- og landbúnaðarnefnd 4. nóvember 2022 og staðfest af sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar 9. nóvember 2022.

 

Hvalfjarðarsveit, 21. nóvember 2022.

 

Linda Björk Pálsdóttir sveitarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 6. desember 2022