Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1006/2018

Nr. 1006/2018 2. nóvember 2018

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 569/2009 fyrir Háskóla Íslands.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 97. gr. reglnanna:

  1. b-liður 1. mgr., um nám til kandídatsprófs í ljósmóðurfræði, fellur brott og breytist röð þeirra stafliða sem á eftir koma sem því nemur.
  2. Á eftir núverandi e-lið 1. mgr. bætist við nýr stafliður, svohljóðandi: Til meistaraprófs í ljósmóðurfræði til starfsréttinda.
  3. Í stað orðanna „hjúkrunar- og ljósmóðurfræði“ í núverandi f-lið 1. mgr. kemur: hjúkrunar­fræði.
  4. Á eftir núverandi f-lið 1. mgr. bætist við nýr stafliður, svohljóðandi: Til doktorsprófs í ljós­móður­fræði.
  5. 5. mgr. fellur brott.
  6. Í stað tölunnar „55“ í núverandi 6. mgr. kemur: 48.
  7. Á eftir núverandi 6. mgr. bætist við ný málsgrein, svohljóðandi:

Meistaranám í ljósmóðurfræði til starfsréttinda er tveggja ára bóklegt nám og starfsþjálfun, 120 einingar, að loknu BS-prófi í hjúkrunarfræði.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 98. gr. reglnanna:

  1. 5. málsl. 8. mgr. fellur brott.
  2. Í stað orðanna „Innritun í ljósmóðurfræði“ í 1. málsl. 9. mgr. kemur: Innritun í námsleiðina ljósmóðurfræði til starfsréttinda.

3. gr.

Reglur þessar, sem samþykktar hafa verið í háskólaráði Háskóla Íslands, eru settar í samræmi við lög nr. 85/2008 um opinbera háskóla og öðlast þegar gildi.

Háskóla Íslands, 2. nóvember 2018.

Jón Atli Benediktsson.

Þórður Kristinsson.


B deild - Útgáfud.: 16. nóvember 2018