Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 243/2016

Nr. 243/2016 18. mars 2016

AUGLÝSING
frá ríkisskattstjóra um skil og skilamáta á FATCA upplýsingum á árinu 2016 vegna tilkynningaskyldra bandarískra reikninga.

Ríkisskattstjóri hefur ákveðið að tilkynningaskyldar íslenskar fjármálastofnanir, sbr. o-lið 1. tölul. 1. gr. FATCA samnings Íslands og Bandaríkjanna, sbr. auglýsingu nr. 4/2015 í C-deild Stjórnartíðinda, skulu skila upplýsingum til ríkisskattstjóra í samræmi við ákvæði FATCA samningsins eins og nánar er tilgreint í þessari auglýsingu eigi síðar en 31. maí 2016.

Upplýsingunum skal skilað rafrænt samkvæmt lýsingu á vef ríkisskattstjóra á slóðinni: https://www.rsk.is/fagadilar/hugbunadarhus/framtalsgogn/.

 1. Tilkynningaskylda um reikninga bandarískra aðila (innlánsreikninga, vörslureikninga, vátryggingasamninga að tilteknu peningavirði og lífeyrissamninga).
  Skila skal eftirfarandi upplýsingum um innlánsreikninga í eigu einstaklinga og lögaðila ef áreiðanleikakönnun, sbr. tilvitnaðan FATCA samning milli Íslands og Bandaríkjanna leiðir í ljós að reikningshafi sé bandarískur aðili:
  a) nafn, heimilisfang og bandaríska skattkennitölu sérhvers tilgreinds bandarísks ein­staklings sem á eða fer með tilkynningaskyldan reikning,
  b) nafn, heimilisfang og bandaríska skattkennitölu sérhvers tilgreinds bandarísks lögaðila sem er á eða fer með tilkynningaskyldan reikning,
  c) reikningsnúmer eða ígildi þess,
  d) heildarfjárhæð greiddra vaxta á árinu 2015,
  e) reikningsstöðu í árslok 2015.
   
 2. Innlánsreikningar.
  Ef um tilkynningaskyldan innlánsreikning er að ræða skal ennfremur veita upplýsingar um heildarfjárhæð þeirra vaxta sem voru greiddir eða tekjufærðir á reikninginn á árinu 2015.
   
 3. Vörslureikningar.
  Ef um tilkynningaskyldan vörslureikning er að ræða skal ennfremur veita eftirfarandi upp­lýsingar:
  a) heildarfjárhæð þeirra vaxta sem voru greiddir eða tekjufærðir á reikninginn á árinu 2015,
  b) heildarfjárhæð arðs sem var greiddur eða tekjufærður á reikninginn á árinu 2015,
  c) heildarfjárhæð annarra tekna sem voru greiddar eða tekjufærðar á reikninginn á árinu 2015, þó ekki söluhagnað.
   
 4. Stjórnandi aðilar.
  Skila skal upplýsingum um nöfn, heimilisföng og bandarískar skattkennitölur bandarískra aðila sem teljast stjórnandi aðilar í lögaðilum sem ekki eru bandarískir aðilar ef slíkir lög­aðilar eru reikningshafar í íslenskum tilkynningaskyldum fjármálastofnunum.
   
 5. Óvirkir erlendir lögaðilar sem eru ekki fjármálastofnanir (e. Passive NFFE), sbr. 3. tölul. B-liðar kafla VI í I. viðauka við FATCA samning Íslands og Bandaríkjanna.
  Sé reikningshafi óvirkur erlendur lögaðili sem ekki er fjármálastofnun skal veita upplýsingar um nöfn, heimilisföng og bandarískar skattkennitölur þeirra eigenda lögaðilans sem teljast bandarískir aðilar.
   
 6. Andstöðureikningar (e. Recalcitrant Accounts), sbr. 2. tölul. 4. gr. FATCA samnings Íslands og Bandaríkjanna.
  Veiti reikningshafi ekki nauðsynlegar upplýsingar um mögulega skattskyldu sína í Banda­ríkjunum skal tilkynningaskyld fjármálastofnun fara með reikning hans sem andstöðu­reikning og veita jafnframt allar nauðsynlegar upplýsingar, sbr. tölul. 1-5 hér að framan.
   
 7. Núllskýrslur.
  Tilkynningaskyldar fjármálastofnanir sem ekki hafa neina reikninga í eigu eða umráðum banda­rískra aðila skulu skila núllskýrslum til ríkisskattstjóra í samræmi við skilalýsingu.

Ef skilað er röngum eða gölluðum upplýsingum, eða ef þær eru á annan hátt ekki samkvæmt skila­lýsingu, þarf tilkynningaskylda fjármálastofnunin, eftir atvikum, að greiða þann kostnað sem af því kann að hljótast.

Allar fyrirspurnir um FATCA gagnaskil má senda á netfangið: [email protected].

Auglýsing þessi er birt samkvæmt 92., 93. og 94. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, og öðlast þegar gildi.

Reykjavík, 18. mars 2016.

Skúli Eggert Þórðarson ríkisskattstjóri.


B deild - Útgáfud.: 21. mars 2016