Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Leiðréttingar:
Leiðrétt skjal: B_nr_130_2019 leidrett (1).pdf
Leiðrétt 27. febrúar 2019:
HTML-texti og PDF-skjal: Í stað „Reglur þessar eru settar með heimild skv. c-lið 2. mgr. 117. gr. b- og f-lið 3. mgr. 117. gr. b laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.“ í 4. gr. reglnanna komi: Reglur þessar eru settar með heimild skv. c-lið 2. mgr. og f-lið 3. mgr. 117. gr. b laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.


Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 130/2019

Nr. 130/2019 23. janúar 2019

REGLUR
um tæknilega staðla varðandi tilkynningar lánastofnana um starfsemi yfir landamæri.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um lánastofnanir sem tilkynna um starfsemi yfir landamæri, sbr. 36. og 37. gr. laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002.

2. gr.

Form og efni tilkynninga um starfsemi yfir landamæri.

Lánastofnun sem skylt er að tilkynna starfrækslu útibús eða veitingu þjónustu á grundvelli 36. eða 37. gr. laga um fjármálafyrirtæki skal, eftir því sem við á, fylgja ákvæðum reglugerða (ESB) nr. 926/2014 og 1126/2014, sbr. 3. gr. þessara reglna.

3. gr.

Birting tæknilegra staðla.

Með vísan til 2. gr. öðlast eftirtaldar reglugerðir gildi hér á landi:

  1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 926/2014 frá 27. ágúst 2014 sem sett er á grundvelli tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB, um tæknilega framkvæmdarstaðla varðandi stöðluð eyðublöð og verklag vegna tilkynninga í tengslum við staðfesturétt og frelsi til að veita þjónustu yfir landamæri.
  2. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1151/2014 frá 4. júní 2014 til viðbótar við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB, um tæknilega eftirlitsstaðla varðandi þær upplýsingar sem ber að tilkynna við nýtingu staðfesturéttar og frelsis til að veita þjónustu yfir landamæri.

Með vísan til heimildar í ákvæði til bráðabirgða III í lögum nr. 57/2015 um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, vísar Fjármálaeftirlitið til birtingar enskrar útgáfu af reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 926/2014 og 1151/2014 í Stjórnartíðindum Evrópu­sambandsins (e. Official Journal of the European Union):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1525361563411&uri=CELEX:32014R0926, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 254, þann 28. ágúst 2014, bls. 2-21 og
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1525361662714&uri=CELEX:32014R1151, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 309, þann 30. október 2014, bls. 1-4.

4. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar eru settar með heimild skv. c-lið 2. mgr. 117. gr. b- og f-lið 3. mgr. 117. gr. b laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Reglurnar öðlast þegar gildi.

Fjármálaeftirlitinu, 23. janúar 2019.

Unnur Gunnarsdóttir.

Finnur Sveinbjörnsson.


B deild - Útgáfud.: 6. febrúar 2019