Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1442/2020

Nr. 1442/2020 16. desember 2020

GJALDSKRÁ
Norðurorku hf. fyrir hitaveitu.

1. gr.

Norðurorka hf. selur afnot af heitu vatni úr veitukerfi sínu samkvæmt gjaldskrá þessari og reglu­gerð Norðurorku fyrir heitt vatn. Gjaldskráin gildir á öllu orkuveitusvæði Norðurorku. Á gjöld sam­kvæmt gjaldskrá þessari leggjast virðisaukaskattur og önnur gjöld samkvæmt gildandi lögum og reglum á hverjum tíma.

 

2. gr.

Norðurorka takmarkar allajafna ekki aðgang húsveitu að vatni umfram það sem heimæð og veitukerfi gera. Þó er veitunni heimilt að setja upp búnað hjá notanda, sem tryggir aðra notendur gegn óeðlilegum þrýstibreytingum og er starfsfólki veitunnar einu heimilt að breyta stillingu hans.

 

3. gr.

Fyrir afnot af heita vatninu skal greiða:

 

A. Vatnsgjald. (allar veitur nema Ólafsfjörður og Reykjaveita)

Samkvæmt vatnsmæli fyrir hvern rúmmetra vatns.

Grunnverð kr. 129,12.

 

B. Fastagjald. (óháð staðsetningu).

Norðurorka ákveður mælisstærð fyrir hverja húsveitu í samræmi við stærð heimæðar. Greiða skal fast gjald sem fer eftir stærð vatnsmælis sem hér segir:

Fast gjald fyrir hvern mæli:

Mælir Grunnverð kr./dag
15 til 20 mm 67
25 til 32 mm 278
40 mm 1.095
50 mm og stærri 2.114

 

C. Heimæðagjald. Aðalheimæðar (allar veitur nema Reykjaveita):

Þvermál inntaks Grunnverð kr.
20 mm heimæð 494.515
25 mm heimæð 639.312
32 mm heimæð 840.175
40 mm heimæð 1.150.079
50 mm heimæð 1.638.171
65 mm heimæð 2.424.549
80 mm heimæð 3.717.558

 

Lengdargjald:

  1. Lengdargjald í dreifbýli er 5.730 kr./m. Lengdargjald er greitt frá stofnlögn að tengistað heimæðar að frádregnum 20 metrum.
  2. Lengdargjald í þéttbýli er 10.188 kr./m. Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 20 metra innan lóðarmarka.

 

D. Bráðabirgðaheimæðar (óháð staðsetningu):

Þvermál Grunnverð kr. Lengdargjald (kr./m)
20 mm 55.425 7.717
25 mm 55.425 7.717
32 mm 55.425 7.717

 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra í heimæð til bráðabirgðatengingar.

Bráðabirgðaheimæðar skulu aflagðar innan 24 mánaða frá tengingu þeirra.

 

4. gr.

Ólafsfjörður.

Fast gjald mæla, tengigrind og heimæðagjald er innheimt samkvæmt almennri gjaldskrá, sjá hér að framan.

Vatnsgjald fyrir hvern rúmmetra vatns er kr. 79,02.

Heitt vatn er selt eftir mínútulítrum og vatnsmælum. Fastagjald fyrir hemil er kr. 67 óháð stærð.

Vatnsgjald á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu hemils er kr. 1.783.

 

5. gr.

Reykjaveita.

Fast gjald, tengigrindargjald og lengdargjöld (umfram 50 metra) eru þau sömu og í almennri gjaldskrá, sjá hér að ofan.

 

Lengdargjald:

Lengdargjald í dreifbýli er 5.730 kr./m. Lengdargjald er greitt frá stofnlögn að tengistað heim­æðar að frádregnum 50 metrum.

Heitt vatn er selt eftir vatnsmælum sem mæla jafnt rúmmetrafjölda sem og hitann á vatninu á inntaksstað (framrásarhita) og þar með er hægt að ákvarða kílóvattstundagildi (kWst.) þess vatns sem hver viðskiptavinur fær til afnota. Við ákvörðun kílóvattstunda (kWst.) er bakrásarhiti ákvarð­aður með fast gildi 25°C fyrir mæla setta upp árið 2011 og fyrr, en 30°C fyrir mæla setta upp frá árinu 2012 og síðar.

Vatnsgjald fyrir hvern rúmmetra vatns samkvæmt rúmmetramælingu er kr. 189,91.

Vatnsgjald fyrir hverja kílóvattstund (kWst.) sé gjaldið samkvæmt kílóvattstundamælingu fyrir mæla með fast gildi bakrásar 25°C er kr. 4,48.

Vatnsgjald fyrir hverja kílóvattstund (kWst.) sé gjaldið samkvæmt kílóvattstundamælingu fyrir mæla með fast gildi bakrásar 30°C er kr. 5,16.

Norðurorka hf. ákvarðar hvort gjald fyrir afnot af vatninu er samkvæmt rúmmetramælingu eða kílóvattstundamælingu. Meginreglan er sú að greitt er samkvæmt kílóvattstundamælingu (kWst.) í Reykjaveitu.

 

Heimæðagjald.

Grenivík/þéttbýli:

Þvermál inntaks Grunnverð kr.
20 mm heimæð 651.072
25 mm heimæð 847.929
32 mm heimæð 1.121.805
40 mm heimæð 1.544.360
50 mm heimæð 2.209.646
65 mm heimæð 3.281.757

 

Dreifbýli, þ.m.t. frístundahús o.þ.h.:

Þvermál inntaks Grunnverð kr.
20 mm heimæð 859.604
25 mm heimæð 1.097.817
32 mm heimæð 1.459.215
40 mm heimæð 2.016.731

 

6. gr.

Ýmis ákvæði.

Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp eða ef vatnsmælir, húsveita eða annar búnaður bila þannig að mæling bregst, áætlar veitan vatnsnotkun með hliðsjón af hitaþörf hússins. Hafi áhleyping eða tenging ekki átt sér stað einu ári eftir að heimlögn er tilbúin til tengingar hefst innheimta sam­kvæmt gjaldskrá.

Ef heimlagnagjald, þar með talið lengdargjald, stendur ekki undir kostnaði s.s. í frágengnu hverfi er heimæðagjald fyrir nýja eða stækkaða heimæð greitt samkvæmt kostnaðaráætlun eða raun­kostnaði samkvæmt nánara samkomulagi við umsækjanda.

Tengigrindargjald er innifalið í heimæðagjaldi en sé óskað eftir auka tengigrind gildir verð skv. 7. gr. gjaldskrár þessarar.

Í sumarbústaði, frístundahús, vinnuskúra og þess háttar skal settur skápur á útvegg fyrir inntak heimlagnar samkvæmt nánari leiðbeiningum og skilmálum sem koma fram í heimlagnabæklingi.

Hafi áhleyping eða tenging ekki átt sér stað einu ári eftir að heimlögn er tilbúin til tengingar hefst innheimta lágmarksgjalds.

Grunnverð fyrir sumarhús, frístundahús, verbúðir, hesthús og sambærileg hús er fast gjald og lág­marksgjald sem samsvarar gjaldi fyrir 300 m³ af heitu vatni eða 12.800 kWst. þar sem orkumæling er.

Atvinnustarfsemi sem nýtir iðnaðarvatn til framleiðsluferla nýtur 25% afsláttar af rúmmetra- og kílóvattstundaverði. Skilmálinn gildir eingöngu fyrir atvinnustarfsemi sem nýtir heitt vatn beint í framleiðsluferla og notkun fer yfir 10.000 m³ á ári. Taxtinn gildir í engum tilfellum fyrir húshitun eða kranavatn. Vatn til iðnaðarnotkunar ber 24% vsk.

Sundlaugar sem opnar eru almenningi njóta 25% afsláttar af rúmmetra- og kílóvattstundaverði. Sundlaugar sem nota meira en 25.000 m³ á ári njóta 50% afsláttar á notkun umfram 25.000 m³. Skil­málinn gildir eingöngu þar sem nægilegt vatn er til staðar og fullnægjandi flutningsgeta í veitukerf­inu að mati Norðurorku.

Íþróttavellir utanhúss í fullri stærð (löglegir keppnisvellir) njóta 25% afsláttar af rúmmetra- og kílóvattstundaverði til upphitunar valla og eru þeir á sérmæli sem ber 24% vsk. Skilmálinn gildir ein­göngu þar sem nægilegt vatn er til staðar og fullnægjandi flutningsgeta í veitukerfinu að mati Norður­orku.

 

7. gr.

Innheimtugjald er samkvæmt gjaldskrá viðkomandi innheimtufyrirtækis samkvæmt samningi þar að lútandi.

 

Ýmis önnur gjöld:

  kr.
Gjald fyrir aukaálestur á hvern notkunarstað 2.348
Afgreiðslugjald á vinnutíma 5.236
Gjald fyrir auka mæli- eða tengigrind 65.421
Afgreiðslugjald utan vinnutíma 22.686
Lokunargjald 3.353
Veituopnun utan vinnutíma í kjölfar innheimtulokunar 22.686
Seðilgjald 217

 

8. gr.

Gjaldskrá þessi, sem samþykkt er af stjórn Norðurorku, er sett samkvæmt orkulögum nr. 58/1967 og lögum nr. 159/2002 um stofnun hlutafélags um Norðurorku, staðfestist hér með til að öðlast gildi frá og með 1. janúar 2021. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá Norðurorku hf. nr. 1234/2019.

 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 16. desember 2020.

F. h. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra,

Kristján Skarphéðinsson.

Hreinn Hrafnkelsson.


B deild - Útgáfud.: 30. desember 2020