Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 537/2016

Nr. 537/2016 15. júní 2016

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 490/2016 um bindingu reiðufjár vegna nýs innstreymis erlends gjaldeyris.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 2. gr. reglnanna:

Á eftir orðunum „innlánsstofnunum hér á landi“ í 2. tölul. kemur: sem bera 3,00% ársvexti eða hærri,.

Á eftir orðunum „innstæður í innlendum gjaldeyri“ í 5. tölul. kemur: hjá innlánsstofnunum hér á landi og sem bera 3,00% ársvexti eða hærri.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 6. gr. reglnanna:

Við bætist ný málsgrein sem verður 4. mgr., svohljóðandi:

Bindingarfjárhæð er laus til ráðstöfunar af bindingarreikningi að loknum bindingartíma skv. 1. mgr., í samræmi við ákvæði laga um gjaldeyrismál. Fjárhæð sem er laus til ráðstöfunar skv. 1. málsl. er ekki háð bindingarskyldu samkvæmt reglum þessum.

3. gr.

Samþykki ráðherra.

Reglur þessar hafa verið samþykktar af fjármála- og efnahagsráðherra og er samþykkið birt sem fylgiskjal með reglunum.

4. gr.

Gildistaka o.fl.

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt heimild í ákvæði til bráðabirgða III laga um gjaldeyris­mál, nr. 87/1992, öðlast þegar gildi.

Reykjavík, 15. júní 2016.

Seðlabanki Íslands,

 

Arnór Sighvatsson
aðstoðarseðlabankastjóri.

Ingibjörg Guðbjartsdóttir,
framkvæmdastjóri gjaldeyriseftirlits.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)


B deild - Útgáfud.: 16. júní 2016