Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 236/2022

Nr. 236/2022 24. febrúar 2022

REGLUR
um starfsleyfi, skipulagskröfur og kröfur til birtingar viðskiptaupplýsinga fyrir veitendur gagnaskýrsluþjónustu á fjármálamarkaði.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um nánari framkvæmd laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga hvað varðar umsóknir um starfsleyfi, stöðluð eyðublöð, sniðmát og málsmeðferð við veitingu starfs­leyfa og tengdar tilkynningar, skipulagskröfur og kröfur til birtingar viðskiptaupplýsinga fyrir veit­endur gagnaskýrsluþjónustu, skv. 106., 108., 109., 110. og 111. gr. laganna.

 

2. gr.

Tilvísanir.

Starfsáætlun skv. 2. mgr. 61. gr. MiFID II: Tilvísanir í reglum þessum til upplýsinga eða starfs­áætlunar sem um getur í 2. mgr. 61. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísanir til starfs­áætlunar skv. 106. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

Starfsskyldur skv. 3. mgr. 63. gr. MiFID II: Tilvísun til starfsskyldna samkvæmt 3. mgr. 63. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísanir til 8. mgr. 108. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

Upplýsingar sem gera skal opinberar skv. 1. mgr. 64. gr. og 1. og 2. mgr. 65. gr. MiFID II: Tilvísanir í reglum þessum til upplýsinga sem gera skal opinberar í samræmi við 1. mgr. 64. gr. og 1. og 2. mgr. 65. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísanir til upplýsinga skv. 109. og 110. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

Kröfur skv. V. bálki MiFID II: Tilvísanir í reglum þessum til krafna skv. V. bálki tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísanir til 5. þáttar laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármála­gerninga.

 

3. gr.

Innleiðing reglugerða.

Með reglum þessum öðlast gildi hér á landi eftirfarandi reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (ESB) sem birtar eru í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 72 frá 11. nóvember 2021, bls. 16-31 og 280-282, með þeim aðlögunum sem leiða af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 85/2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 88 frá 31. október 2019, sbr. einnig bókun 1 um altæka aðlögun við samninginn um Evrópska efnahags­svæðið, sbr. lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, þar sem bókunin er lögfest:

  1. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/571 frá 2. júní 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB að því er varðar tæknilega eftirlits­staðla um starfsleyfi, skipulagskröfur og birtingu viðskiptaupplýsinga fyrir veitendur gagnaskýrslu­þjónustu.
  2. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/63 frá 26. september 2017 um breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/571 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB að því er varðar tæknilega eftirlits­staðla um starfsleyfi, skipulagskröfur og birtingu viðskiptaupplýsinga fyrir veitendur gagna­skýrslu­þjónustu.

Með reglum þessum öðlast einnig gildi hér á landi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1110 frá 22. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, snið­mát og málsmeðferð við veitingu starfsleyfa til þeirra sem bjóða gagnaskýrslu­þjónustu og tengdar tilkynningar samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármála­gerninga sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 78 frá 9. desember 2021, bls. 381-391, með þeim aðlögunum sem leiða af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 88 frá 31. október 2019, sbr. einnig bókun 1 um altæka aðlögun við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, þar sem bókunin er lögfest.

 

4. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar, sem settar eru með heimild í 4. mgr. 106. gr., 9. mgr. 108. gr., 7. mgr. 109. gr., 11. mgr. 110. gr. og 6. mgr. 111. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga, taka gildi þegar í stað. Á sama tíma falla úr gildi reglur nr. 1423/2021 um starfsleyfi, skipulagskröfur og kröfur til birtingar viðskiptaupplýsinga fyrir veitendur gagnaskýrsluþjónustu á fjármálamarkaði.

 

Seðlabanka Íslands, 24. febrúar 2022.

 

  Ásgeir Jónsson
seðlabankastjóri.
Rannveig Júníusdóttir
framkvæmdastjóri.

B deild - Útgáfud.: 25. febrúar 2022