Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1383/2021

Nr. 1383/2021 9. nóvember 2021

GJALDSKRÁ
fyrir sorphirðu og urðun sorps í Hvalfjarðarsveit.

1. gr.

Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar skal, skv. 5. gr. samþykktar nr. 582/2008 um meðhöndlun úrgangs í Hvalfjarðarsveit, innheimta gjald fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs í sveitarfélaginu.

 

2. gr.

Gjöldin greiðast árlega sem hér greinir:

Sumarhús (frístundahús) 17.150 kr. í sorphirðugjald
Íbúðarhúsnæði 40.895 kr. í sorphirðugjald
Íbúðir og sumarhús   4.100 kr. í sorpurðunargjald

Sé óskað eftir fleiri sorpílátum við íbúðarhús skal greiða fyrir sorpílát og aukaurðun fyrsta árið, þar eftir aukaurðunargjald sem hér greinir:

Fyrir almennan úrgang (óflokkað) 25.000 kr.
Fyrir endurvinnanlegan úrgang (flokkað og lífrænt) 13.000 kr.
Ker (aðeins í dreifbýli) 40.000 kr.

Gjöld þessi miðast við vísitölu neysluverðs í október 2021 og uppfærast samkvæmt breytingum í janúar ár hvert, fyrst í janúar 2023 og skulu gilda þannig næsta ár.

 

3. gr.

Ef sorpílát skemmast eða hverfa vegna þess að það hefur ekki verið gengið nægilega vel frá tunnum, t.d. undir skýli eða að festingar vantar verður innheimtur raunkostnaður á hvert sorpílát samkvæmt reikningi frá verktaka.

Sorpílát sem geymd eru utanhúss skulu standa á fastri undirstöðu og vera þannig staðsett að aðgangur að þeim sé greiður og af þeim geti ekki stafað óþægindi eða óþrifnaður fyrir umhverfið sbr. 17. gr. reglugerðar um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003.

 

4. gr.

Gámastæði verða í nágrenni deiliskipulagðra frístundasvæða með yfir 20 bústöðum skv. 6. gr. reglugerðar um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003.

Grenndarstöð er einnig staðsett við Melahverfi.

 

5. gr.

Gjalddagar sorphirðu- og sorpurðunargjalds skv. 2. gr. skulu vera þeir sömu og sveitarstjórn ákveður fyrir fasteignaskatt og skal innheimtu þess hagað á sama hátt og innheimtu fasteigna­skatts. Skráður eigandi fasteignar ber ábyrgð á greiðslu gjaldsins.

Sorphirðu- og sorpeyðingargjald er heimilt að innheimta með fjárnámi í fasteign án tillits til eigendaskipta. Sorphirðu- og sorpeyðingargjald nýtur lögveðsréttar í fasteign næstu tvö ár eftir gjald­daga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði.

 

6. gr.

Gjaldskrá þessi er samin og samþykkt af sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar með stoð í 59. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og öðlast gildi 1. janúar 2022. Jafnframt fellur brott gjaldskrá sama efnis nr. 1210/2019.

 

Samþykkt í sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar, 9. nóvember 2021.

 

Linda Björk Pálsdóttir sveitarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 2. desember 2021