Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 200/2016

Nr. 200/2016 29. febrúar 2016

AUGLÝSING
frá ríkisskattstjóra um skil á skattframtölum og skilamáta skattframtala vegna álagningar opinberra gjalda á árinu 2016 á tekjur ársins 2015 og eignir í lok þess árs.

Skilafrestir.

Með tilliti til þess að álagning einstaklinga fer fram 30. júní 2016 hafa framtalsskil verið ákveðin með eftirfarandi hætti á árinu 2016:

1. gr.

Framtölum manna, þ.m.t. þeirra sem látist hafa á árinu 2015, skal skila rafrænt á vefsíðunni skattur.is til ríkisskattstjóra eigi síðar en 15. mars 2016.

Unnt er að sækja um aukinn skilafrest á vefsíðunni skattur.is. Lengdum skilafresti lýkur dagana 19. mars til 20. mars 2016, samkvæmt slembidreifingu.

2. gr.

Framtalsskyldir lögaðilar skulu skila framtali rafrænt á vefsíðunni skattur.is. Skila skal eigi síðar en 31. maí 2016. Gera skal grein fyrir rekstri sameignarfélaga, sem eru ósjálfstæðir skattaðilar, með framtölum eigenda. Skattframtölum fyrir dánarbú þar sem skiptum hafði ekki verið formlega lokið í árslok 2014 skal skila til ríkisskattstjóra eigi síðar en 31. maí 2016.

3. gr.

Þeir lögaðilar, sem fengið hafa heimild til að hafa annað reikningsár til skattskila en almanaksárið, skulu skila framtali rafrænt á vefsíðunni skattur.is eigi síðar en 5 mánuðum eftir lok reikningsárs.

4. gr.

Þeir framteljendur sem af óviðráðanlegum ástæðum geta ekki skilað framtali sínu innan ofan­greindra fresta, svo sem vegna veikinda eða tilfallandi dvalar erlendis, skulu skila framtali sínu svo fljótt sem auðið er, rafrænt á vefsíðunni skattur.is, og gera grein fyrir ástæðum síðbúinna skila með athuga­semd á framtalinu.

5. gr.

Settir eru sérstakir skilmálar ár hvert um skil endurskoðenda, lögmanna, viðurkenndra bókara og fyrirtækja, sem í atvinnuskyni annast bókhald og framtalsskil fyrir viðskiptavini sína. Skilmálar þessir ráðast m.a. af efndum í hverju tilfelli á skilum á skattframtölum fyrra árs.

Form og skilamáti framtala.

6. gr.

Menn skulu gera grein fyrir tekjum sínum á árinu 2015 og eignum í lok þess árs með eftirfarandi hætti:

 

  a) Á rafrænu skattframtali 2016 (RSK 1.01) á þjónustusíðu á vefsíðunni skattur.is.
  b) Með dulrituðu og undirrituðu skeyti úr framtalsforritum 2016, sem vottuð hafa verið af ríkis­skattstjóra.
  c) Á skattframtali 2016 (erlendir starfsmenn) RSK 1.10 (enska) eða RSK 1.13.

Rafrænu skattframtali manns í atvinnurekstri skal fylgja ársreikningur auk tilskilinna rafrænna fylgi­skjala, sbr. 7. gr.

7. gr.

Menn, sem stunduðu atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi á árinu 2015, skulu með skattframtali sínu 2016 gera grein fyrir tekjum sínum og eignum tengdum rekstri á neðangreindum formum er fylgja skulu skattframtali 2016:

  a) Séu tekjur (velta) undir 1.000.000 kr. og eignir í rekstri engar eða óverulegar og fram­teljandi var jafnframt ekki með virðisaukaskattsnúmer á árinu 2015 skal skila rekstrar­yfirlitinu RSK 4.10.
  b) Sé velta á bilinu 1.000.000 kr. til 20.000.000 kr. skal skila rekstrarskýrslu RSK 4.11 ásamt við­eigandi fylgiskjölum, enda sé ekki um að ræða samrekstur, fráviksaðferðir í reiknings­haldi eða byggingastarfsemi, þar sem beitt er verklokaaðferð. Réttilega útfyllt rekstraryfirlit RSK 4.11, sem uppfyllir jafnframt öll skilyrði III. kafla laga um bókhald, telst fullnægjandi árs­reikn­ingur í þessu tilliti. Sé eðli starfseminnar hins vegar þannig að sundurliðun á tekjum, gjöldum, eignum og skuldum samkvæmt RSK 4.11 gefi ekki skýra mynd af henni, s.s. sundur­liðun helstu tekna- og kostnaðarliða, skal sérstakur árs­reikn­ingur fylgja framtali ásamt RSK 4.11.
  c) Sé velta yfir 20.000.000 kr. eða um er að ræða samrekstur, fráviksaðferðir í reikn­ings­haldi eða byggingastarfsemi, þar sem beitt er verklokaaðferð, skal skila rekstrar­framtali RSK 1.04 ásamt ársreikningi og viðeigandi rafrænum fylgiskjölum.

8. gr.

Vegna búrekstrar skulu neðangreindar skýrslur fylgja rafrænu skattframtali manns eða lögaðila:

  a) Skattframtali manns skal fylgja landbúnaðarskýrsla RSK 4.08, í stað RSK 1.04 eða RSK 4.11.
  b) Skattframtali lögaðila RSK 1.04, sbr. 9. gr., skal fylgja yfirlit v/landbúnaðar RSK 4.07.

9. gr.

Lögaðilar skulu gera grein fyrir tekjum sínum á árinu 2015 og eignum í lok þess árs með eftir­farandi hætti:

  a) Á rafrænu skattframtali 2016 (RSK 1.04) á þjónustusíðu á vefsíðunni skattur.is.
  b) Með dulrituðu og undirrituðu skeyti úr framtalsforritum 2016, sem vottuð hafa verið af ríkis­skattstjóra.
  c) Lögaðilar, sem telja sig undanþegna skattskyldu skv. 4. tölul. 4. gr. laga nr. 90/2003, um tekju­skatt, eiga þrátt fyrir það að skila skattframtali 2016 í samræmi við framanritað.
  d) Lögaðilar, sem undanþegnir eru skattskyldu skv. 4. gr. tekjuskattslaga, þó að frátöldum aðilum skv. 4. tölul. 4. gr., tekjuskattslaga, sbr. c-lið, eiga ekki að skila skattframtali lögaðila RSK 1.04 vegna tekjuskatts, en beri þeim að standa skil á öðrum sköttum og gjöldum við álagn­ingu 2016, þá skal það gert í rafrænum skilum á eyðublaðinu RSK 1.06.

Ársreikningi, þ.m.t. skýringum og sundurliðunum og öðrum tilskildum fylgiskjölum lögaðila skal skilað á sama tíma og skattframtali og með sama hætti og því er skilað, þ.e. rafrænum eða í algjörum undantekningartilfellum á pappír.

10. gr.

Auglýsing þessi er birt skv. 90. og 93. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, og tekur þegar gildi.

Reykjavík, 29. febrúar 2016.

Skúli Eggert Þórðarson ríkisskattstjóri.


B deild - Útgáfud.: 2. mars 2016