Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1481/2021

Nr. 1481/2021 24. nóvember 2021

GJALDSKRÁ
HEF veitna ehf. – vatnsveita Múlaþings.

1. gr.

Gildissvið.

Af öllum fasteignum í lögsagnarumdæmi Múlaþings, sem liggja við vegi eða opin svæði þar sem vatnsæðar liggja í eigu sveitarfélagsins skal greiða vatnsgjald árlega. Á gjaldaliði leggst ekki virðisaukaskattur.

 

2. gr.

Vatnsgjald.

Vatnsgjald samanstendur af fastagjaldi fyrir hverja matseiningu og gjaldi fyrir hvern fermetra samkvæmt fasteignamati. Bílskúrar og sambærilegt húsnæði er undanþegið fastagjaldi. Vatnsgjald fer aldrei yfir 0,5% af fasteignamati.

 

3. gr.

Fjárhæð vatnsgjalds.

Af öllum fasteignum, sem eru gjaldskyldar skal greiða vatnsgjald sem nemur 279 kr. á fermetra skv. fasteignamati og fast gjald 9.813 kr. á matseiningu. Árlegt vatnsgjald af sumar­húsum/frístunda­húsum skal þó að lágmarki vera 30.740 kr.

 

4. gr.

Gjalddagar vatnsgjalds.

Gjalddagar vatnsgjalds skulu vera þeir sömu og sveitarstjórn Múlaþings ákveður fyrir fasteigna­gjöld og skal innheimtu vatnsgjalds hagað á sama hátt og innheimtu fasteignagjalda.

 

5. gr.

Notkunargjald.

Auk vatnsgjalds skulu fyrirtæki og aðrir, er nota kalt vatn til annars en heimilisþarfa, greiða notkunargjald. Notkunargjald skal innheimt skv. rúmmetramæli sem HEF leggur til og eru gjald­dagar 5. hvers mánaðar. Notkunargjald vatns um mæli í fastri leigu kaupanda skal vera 35 kr. pr. rúm­metra og frá Urriðavatnsveitu 27 kr. pr. rúmmetra.

Notkunargjald í lausasölu og til hafna fyrir vatn til skipa við bryggju er 300 kr. pr. rúmmetra.

 

6. gr.

Mælaleiga.

Leiga rúmmetramæla er eftirfarandi:

Stærð mælis Mælaleiga pr. dag
15 mm  42 kr.
20 mm  43 kr.
25 mm  56 kr.
32 mm  63 kr.
50 mm  93 kr.
80 mm 241 kr. 
100 mm og stærri 254 kr. 

 

7. gr.

Heimæðar.

Gjöld fyrir heimæðar miðast við að ídráttarrör fyrir heimlagnir hafi verið lagt frá tengistað HEF við lóðarmörk, að tengistað í inntaksrými mannvirkis og að lega og frágangur ídráttarrörs hafi verið tekinn út og samþykktur af HEF.

Þvermál inntaks: ≤ 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
Heimæðargjald – þéttbýli *) kr.
*) Skipulagt þéttbýli í Múlaþingi
283.000 405.000 599.000 880.000 1.166.000
Heimæðargjald – dreifbýli kr. 564.000 Um verð sverari heimæða skal samið sérstaklega.

Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt að krefjast sérstaks auka­gjalds, eða gera landeiganda að greiða heimæðina skv. kostnaði, þetta á einnig við ef nauðsynlegt reynist að fleyga eða sprengja klöpp eða frost er í jörðu.

 

8. gr.

Verðlagning.

Stjórn HEF tekur ákvörðun um vatnsgjald samkvæmt 3. gr í lok hvers árs, fyrir gerð fjárhags­áætlunar næsta árs. Önnur gjöld í gjaldskrá þessari miðast við byggingavísitölu og breytist sam­kvæmt henni á sex mánaða fresti (1. janúar og 1. júlí). Gjöld vatnsveitunnar bera ekki virðisauka­skatt.

 

9. gr.

Gildistaka.

Gjaldskrá þessi sem er samin og samþykkt af stjórn HEF veitna ehf. 24. nóvember 2021 samkvæmt 10. gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004 sem tóku gildi 7. maí 2004, stað­festist hér með til að taka gildi 1. janúar 2022 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá Hitaveitu Egilsstaða og Fella (HEF) – Vatnsveitu Múlaþings nr. 1317/2020.

 

Múlaþingi, 24. nóvember 2021.

 

Aðalsteinn Þórhallsson framkvæmdastjóri HEF.


B deild - Útgáfud.: 21. desember 2021