Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 327/2016

Nr. 327/2016 5. apríl 2016

REGLUGERÐ
um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín (VI).

1. gr.

Gildissvið.

Reglugerð þessi gildir um innflutning og útflutning á víni milli Íslands og annarra ríkja á Evrópska efnahagssvæðinu. Vín sem upprunnið er frá landi utan Evrópska efnahagssvæðisins heyrir ekki undir reglugerðina, samanber bókun 47 við EES-samninginn.

2. gr.

Innleiðing reglugerða.

Eftirtaldar reglugerðir Evrópusambandsins um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín skulu gilda á Íslandi með þeirri aðlögun sem fram kemur í viðkomandi ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar:

 1. Tilteknar vínfræðilegar vinnsluaðferðir og skráning á þessum vinnsluaðferðum í skrár sem halda skal fyrir víngeirann:
  1. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1576, frá 6. júlí 2015 (sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB, nr. 19/2016, 31. mars 2016, bls. 489), um breytingu á reglugerð (EB) nr. 606/2009 að því er varðar tilteknar vín­fræði­legar vinnsluaðferðir og á reglugerð (EB) nr. 436/2009 að því er varðar skrán­ingu á þessum vinnsluaðferðum í skrár sem halda skal fyrir víngeirann, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2016, frá 18. mars 2016, um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn um afnám tæknilegra hindrana í við­skiptum með vín.
 2. Aukning á hámarksheildarinnihaldi brennisteinsdíoxíðs ef það er nauðsynlegt vegna lofts­lags­skilyrða:
  1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/596, frá 15. apríl 2015 (sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB, nr. 19/2016, 31. mars 2016, bls. 487), um breytingu á reglugerð (EB) nr. 606/2009 að því er varðar aukningu á hámarksheildarinnihaldi brennisteinsdíoxíðs ef það er nauðsynlegt vegna loft­slags­skilyrða, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2016, frá 18. mars 2016, um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín.
 3. Heimild um hækkun marka fyrir auðgun víns sem framleitt er úr þrúgum úr uppskeru ársins 2014 á tilteknum vínræktarsvæðum:
  1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1271/2014, frá 28. nóvember 2014 (sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB, nr. 19/2016, 31. mars 2016, bls. 493), um að heimila hækkun marka fyrir auðgun víns sem framleitt er úr þrúgum úr uppskeru ársins 2014 úr tilteknum vínþrúguyrkjum í tilteknum vínræktarhéruðum eða hlutum þeirra, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 65/2016, frá 18. mars 2016, um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín.
 4. Sameignlegt markaðskerfi í landbúnaði og sértæk ákvæði varðandi tilteknar landbún­aðar­vörur:
  1. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013, frá 17. desember 2013 (sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB, nr. 19/2016, 31. mars 2016, bls. 111), um sameiginlegt markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 922/72, (EBE) nr. 234/79, (EB) nr. 1037/2001 og (EB) nr. 1234/2007, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 40/2016, frá 5. febrúar 2016, um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín.

Flest ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 varða ekki EES þar sem þau tengjast sameiginlegri skipulagningu markaða með landbúnaðarvörur. Því eru talin upp sérstak­lega þau ákvæði sem gilda, í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 40/2016.

3. gr.

Gildistaka og lagastoð.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 193. gr. tollalaga nr. 88/2005, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 5. apríl 2016.

F. h. r.

Maríanna Jónasdóttir.

Steinar Örn Steinarsson.


B deild - Útgáfud.: 19. apríl 2016