Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1478/2021

Nr. 1478/2021 7. desember 2021

GJALDSKRÁ
fráveitu Dalvíkurbyggðar.

1. gr.

Sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar innheimtir gjald fyrir fráveitu í Dalvíkurbyggð skv. gjaldskrá þessari og samþykkt um fráveitu og rotþrær í Dalvíkurbyggð nr. 1090/2016.

 

2. gr.

Fráveitugjald skal greitt af öllum mannvirkjum sem tengd eru fráveitukerfum sveitarfélagsins og skal það vera eftirfarandi:

  a) Fráveitugjald íbúðarhúsnæðis verði fast gjald 17.122,18 kr. pr. íbúð og 394,17 kr. pr. fer­metra húss.
  b) Fráveitugjald af öðru húsnæði en íbúðum verði fast gjald 39.451,51 kr. pr. eign og 357,30 kr. pr. fermetra húss.
  c) Álagning skv. a- og b-liðum skal þó aldrei vera hærri en 0,47% eða lægri en 0,25% af fast­eignamati allra húsa og lóða samkvæmt lögum um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001, með síðari breytingum.

 

3. gr.

Sveitarfélagið annast tæmingu rotþróa í eigu fasteignaeigenda í Dalvíkurbyggð og innheimtir sér­stakt rotþróargjald til að standa straum af kostnaði við tæmingu, urðun seyru og umsjón með verk­inu, sbr. 8. gr. samþykktar um fráveitur og rotþrær í Dalvíkurbyggð nr. 1090/2016.

Árlegt rotþróargjald sem lagt er á hverja íbúð, þar sem tæming á sér stað þriðja hvert ár, er 13.273,61 kr. Að auki er greitt árlegt fast gjald 17.111,01 kr. á hverja íbúð til að standa straum af kostnaði vegna niðursetningar á rotþrónni. Af öðru húsnæði sem fjallað er um í b-lið 2. gr., greiðist sambærileg rotþróargjöld þ.e. fast gjald og rotþróargjald.

Fyrir aukalosun, að beiðni eiganda, greiðist skv. gjaldskrá losunaraðila hverju sinni.

 

4. gr.

Með vísan til 14. gr. samþykktar um fráveitur og rotþrær í Dalvíkurbyggð nr. 1090/2016, er lagt á tengigjald fráveitu sem er 15% af útreiknuðu gatnagerðargjaldi eins og það er á hverjum tíma. Það innheimtist sérstaklega og nýtur sama lögveðsréttar og gatnagerðargjald.

 

5. gr.

Gjalddagar fráveitu- og rotþróargjalds skulu vera þeir sömu og sveitarstjórn ákveður fyrir fast­eigna­skatt og skal innheimtu þess hagað á sama hátt og innheimtu fasteignaskatts. Skráður eigandi fasteignar ber ábyrgð á greiðslu fráveitugjalds.

 

6. gr.

Gjöld skv. gjaldskrá þessari má taka lögtaki og má gera lögtak í hinni skattskyldu eign án tillits til eigendaskipta. Njóta gjöldin lögveðsréttar í lóð og mannvirkjum næstu tvö ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði.

 

7. gr.

Gjaldskrá þessi sem samþykkt var af sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar, staðfestist hér með skv. 15. gr. laga nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitu og skv. 25. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum, til þess að öðlast gildi 1. janúar 2022 við álagningu gjalda á árinu 2022. Jafnframt fellur brott eldri gjaldskrá nr. 1307/2020.

Samþykkt í veitu- og hafnaráði Dalvíkurbyggðar þann 24. september 2021.

Samþykkt í byggðarráði Dalvíkurbyggðar þann 11. nóvember 2021.

Samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar þann 23. nóvember 2021.

 

Dalvíkurbyggð, 7. desember 2021.

 

Katrín Sigurjónsdóttir sveitarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 21. desember 2021