Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Leiðréttingar:
Leiðrétt skjal: B_nr_1445_2020_leidrett.pdf
Leiðrétt 26. október 2021:
HTML-texti og PDF-skjal: Í stað „og á m3 fram yfir 50 m“ í 1. mgr. 4. gr. komi: og á m fram yfir 50 m


Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1445/2020

Nr. 1445/2020 14. desember 2020

GJALDSKRÁ
Hitaveitu Dalvíkur.

1. gr.

Gjaldskrá þessi gildir frá og með 1. janúar 2021 fyrir orkuveitusvæði Hitaveitu Dalvíkur. Öll verð í gjaldskrá þessari eru án virðisaukaskatts og orkuskatts.

 

2. gr.

Viðmiðunarhitastig vegna gjaldskrárliða er 25°C.

Gjöld fyrir afnot af hitaveituvatninu eru sem hér segir:

a) Orkugjald skv. orkumæli kr. 2,65 pr. kWst.
b) Orkugjald skv. orkumæli sundlaugar kr. 1,06 pr. kWst.
c) Lokunargjald kr. 7.569

Þeim viðskiptavinum Hitaveitu Dalvíkur sem nota meira 1.006.000 kWst. á ári er veittur 30% afsláttur af gjaldskrá.

 

3. gr.

Viðskiptavinir skulu greiða fast gjald í formi mælaleigu, gjaldið er daggjald og er breytilegt eftir stærð mæla. Mælaleigan er sem hér segir:

 

Stærð mælis Mælagjald í kr. á dag
  15 mm 36,23
  20 mm 48,54
  25 mm 72,29
  40 mm 90,73
  50 mm 113,57
  65 mm 127,91
  80 mm 144,37
100 mm 162,93

 

4. gr.

Heimæðagjald Hitaveitu Dalvíkur skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð:

Fyrir hús allt að 400 m³ að utanmáli og heimæð allt að 50 m kr. 357.245
og á m³ þar yfir kr.        449
og á m³ fram yfir 50 m kr.     7.818

Rúmmál húsa miðast við stærðir samkvæmt reglum um skráningu fasteigna hjá Þjóðskrá Íslands. Heimæðagjöld skal reikna af öllu húsrými á viðkomandi lóð, hvort sem það verður tengt hita­veitunni eða ekki.

Heimæðagjald hitaveitu fyrir útihús tengd landbúnaði skal vera með eftirfarandi hætti:

a.  Mjólkurhús/fjós greiðir lágmarksgjald   kr. 357.245
b.  Fyrir hesthús að 700 m³ skal greiða lágmarksgjald. Aðilum er heimilt að sameinast um inn­tak.

 

Ef um er að ræða lagnir í dreifða byggð eða samkvæmt sérsamningi er vísað til 19. gr. reglu­gerðar fyrir Hitaveitu Dalvíkur. Gjald þetta skal þó aldrei vera lægra en nemur lágmarksheimæða­gjaldi hitaveitunnar.

 

5. gr.

Heimæðagjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar í sept­ember 2020, 148,4 stig. Hitaveitunni er heimilt að breyta heimæðagjöldum þessum í samræmi við breytingu á nefndri vísitölu.

 

6. gr.

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskiptamanns sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld skv. gjaldskrá þessari. Fyrirætlun um að loka, ber að tilkynna með 10 daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og opnun á ný greiðir sá sem vanskilunum veldur, hverju sinni kr. 7.569.

 

7. gr.

Gjaldskrá þessi, sem samþykkt er af sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar, er hér með staðfest sam­kvæmt orkulögum nr. 58/1967, til að taka gildi 1. janúar 2021. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá sama efnis nr. 1271/2018.

 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 14. desember 2020.

F. h. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra,

Kristján Skarphéðinsson.

Hreinn Hrafnkelsson.


B deild - Útgáfud.: 30. desember 2020