Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 690/2018

Nr. 690/2018 25. júní 2018

REGLUR
um tæknilega framkvæmdarstaðla er varða verklag sem fylgja skal við mat á lánshæfismati utanaðkomandi aðila.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um starfsemi innlendra vátryggingafélaga og starfsemi erlendra vátrygg­inga­félaga hér á landi, sbr. 2. og 3. gr. laga nr. 100/2016 um vá­trygginga­starfsemi.

2. gr.

Verklag sem fylgja skal við mat á lánshæfismati utanaðkomandi aðila.

Í 8. mgr. 44. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 100/2016 segir að noti vátryggingafélag láns­hæfis­mat lánshæfismatsstofnunar við útreikning á vátryggingaskuld og gjaldþolskröfu skuli það vera hluti af áhættustýringu félagsins að meta hvort lánshæfismatið eigi við með því að nota aðrar aðferðir við mat verði því við komið í því skyni að draga úr sjálfvirkum áhrifum utanaðkomandi aðila. Reglur þessar eru settar til að innleiða tæknilega staðla sem mæla fyrir um verklag sem fylgja skal við mat á því hvort lánshæfismat utanaðkomandi aðila sé viðeigandi.

3. gr.

Innleiðing reglugerðar.

Með reglum þessum öðlast gildi hér á landi framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2015 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla um verklag sem fylgja skal við mat á lánshæfismati utanaðkomandi aðila í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2015 er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 29 frá 3. maí 2018, bls. 31-32.

4. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 9. mgr. 44. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 100/2016. Reglurnar öðlast þegar gildi.

Fjármálaeftirlitinu, 25. júní 2018.

Unnur Gunnarsdóttir.

Rúnar Guðmundsson.


B deild - Útgáfud.: 9. júlí 2018