Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 374/2021

Nr. 374/2021 7. apríl 2021

AUGLÝSING
um (3.) breytingu á auglýsingu um (1.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta, nr. 271/2021.

1. gr.

Ákvæði 1. mgr. 1. gr. vegna Akureyrarbæjar (löndunarskylda innan byggðarlags, niðurfelling vinnslu­skyldu) breytist og verður svohljóðandi:

 

Akureyrarbær vegna Grímseyjar (löndunarskylda innan byggðarlags, niðurfelling vinnslu­skyldu).

Ákvæði reglugerðar nr. 728/2020 gilda um úthlutun byggðakvóta Grímseyjar með eftirfarandi breytingum:

  a) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Fiskiskipum er skylt að landa innan byggðarlagsins þeim afla sem telja á til byggðakvóta á tímabilinu frá 1. sept­ember 2020 til 31. ágúst 2021.
  b) Ákvæði 4. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar fellur niður.
  c) Í 3. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar breytist „telst ekki hafa verið landað til vinnslu“ og verður: telst hafa verið landað til vinnslu.

 

Akureyrarbær vegna Hríseyjar (breyting á almennum skilyrðum, löndunarskylda innan byggðarlags, niðurfelling vinnsluskyldu).

Ákvæði reglugerðar nr. 728/2020 gilda um úthlutun byggðakvóta Hríseyjar með eftirfarandi breytingum:

  a) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Skipting þess afla­marks, sem nú kemur í hlut byggðarlags, auk þess aflamarks byggðarlagsins sem kann að vera eftir af úthlutun fyrra fiskveiðiárs, skal að öðru leyti fara til einstakra fiskiskipa sem uppfylla skilyrði 1. gr., sbr. og reglur um sérstök skilyrði fyrir úthlutun byggðakvóta í ein­stökum sveitar­félögum sem ráðuneytið staðfestir samkvæmt 2.-3. gr., eftir því sem við á, og skal skipt hlutfallslega af því aflamarki sem fallið hefur til viðkomandi byggðarlags, miðað við allan landaðan botnfiskafla í tegundum sem hafa þorskígildisstuðla, í þorsk­ígildum talið, á tímabilinu 1. september 2019 til 31. ágúst 2020.
  b) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Fiskiskipum er skylt að landa innan byggðarlagsins þeim afla sem telja á til byggðakvóta á tímabilinu frá 1. sept­ember 2020 til 31. ágúst 2021.
  c) Ákvæði 4. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar fellur niður.
  d) Í 3. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar breytist „telst ekki hafa verið landað til vinnslu“ og verður: telst hafa verið landað til vinnslu.

 

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á ákvæðum 1. mgr. 1. gr. vegna Blönduósbæjar (breyting á almennum skilyrðum, breyting á viðmiðun um úthlutun, lönd­unarskylda í Blönduóshöfn eða Skaga­strandarhöfn):

  1. Fyrirsögn 1. mgr. 1. gr. breytist og verður: Blönduósbær (breyting á almennum skilyrðum, breyting á viðmiðun um úthlutun, lönd­unarskylda í Blönduóshöfn eða Skagastrandarhöfn, niðurfelling vinnsluskyldu).
  2. Við 1. mgr. vegna Blöndósbæjar bætast tveir nýir stafliðir svohljóðandi:
    e) Ákvæði 4. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar fellur niður.
    f) Í stað orðanna „telst ekki hafa verið landað til vinnslu“ í 3. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar kemur: telst hafa verið landað til vinnslu.

 

3. gr.

Auglýsing þessi, sem birt er samkvæmt heimild í 5. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, öðlast þegar gildi.

 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 7. apríl 2021.

 

Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir.


B deild - Útgáfud.: 8. apríl 2021