Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1707/2021

Nr. 1707/2021 9. desember 2021

GJALDSKRÁ
embættis umhverfis- og skipulagsfulltrúa Sveitarfélagsins Hornafjarðar.

1. gr.

Almennt.

Vegna skipulagsgerðar, framkvæmdaleyfa og annarrar þjónustu sem umhverfis- og skipulags­fulltrúi Sveitarfélagsins Hornafjarðar veitir skal greiða þau gjöld sem gjaldskrá þessi kveður á um. Gjald­takan er byggð á heimild í skipulagslögum nr. 123/2010, með síðari breytingum.

 

2. gr.

Framkvæmdaleyfi.

Framkvæmdaleyfisgjald er innheimt skv. 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Innifalið í fram­kvæmdaleyfisgjaldi er kostn­aður sveitarfélagsins vegna útgáfu og undirbúnings leyfisveitingar auk kostnaðar við eftirlit að undan­gengnum breytingum á skipulagi.

2.1 Framkvæmdir skv. 1. og 2. viðauka laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021:
  2.1.1 Aðkeypt vinna og auglýsingar skv. reikningi
  2.1.2 Umsýsla, útgáfa og undirbúningur leyfisveitingar 11.000 kr. klst.
2.2 Aðrar framkvæmdir 135.000 kr.
2.3 Eftirlit umfram viðmiðunargjald 11.000 kr. klst.

 

3. gr.

Aðalskipulag.

Fyrir breytingar á aðalskipulagi og skipulagsvinnu eru innheimt gjöld skv. 20. og 36. gr. skipulags­laga nr. 123/2010.

3.1 Breyting á aðalskipulagi skv. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga:
  3.1.1 Vinna við breytingu á uppdrætti/greinargerð, aðkeypt þjónusta skv. reikningi
  3.1.2 Umsýslu- og auglýsingakostnaður 260.000 kr.
  3.1.3 Við sérlega umfangsmiklar breytingar, s.s. vegna framkvæmda sem falla undir 1. og 2. viðauka laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021, er heimilt að innheimta raunkostnað skv. tímaskráningu starfsmanna og auglýsingakostnað skv. reikningum 11.000 kr. klst.
3.2 Óveruleg breyting á aðalskipulagi skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga:
  3.2.1 Breytingar á aðalskipulagsuppdrætti, aðkeypt þjónusta skv. reikningi
  3.2.2 Umsýslu- og auglýsingakostnaður 108.000 kr.

 

4. gr.

Deiliskipulag.

Fyrir gerð nýs deiliskipulags eða breytingar á deiliskipulagi fer eftir ákvæðum 38. og 43. gr. skipulags­laga nr. 123/2010.

4.1 Nýtt deiliskipulag skv. 1. mgr. 38. gr. skipulagslaga:
  4.1.1 Deiliskipulagsgerð, aðkeypt þjónusta skv. reikningi
  4.1.2 Umsýslu- og auglýsingakostnaður 218.000 kr.
  4.1.3 Við sérlega umfangsmikið deiliskipulag, s.s. vegna framkvæmda sem falla undir 1. og 2. viðauka laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021, er heimilt að innheimta raunkostnað skv. tímaskráningu starfsmanna og auglýsingakostnað skv. reikningum 11.000 kr. klst.
4.2 Veruleg deiliskipulagsbreyting skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga:
  4.2.1 Veruleg breyting á deiliskipulagi, aðkeypt þjónusta skv. reikningi
  4.2.2 Umsýslu- og auglýsingakostnaður 191.000 kr.
  4.2.3 Óveruleg deiliskipulagsbreyting skv. 2. og 3. mgr. 43. gr. skipulagslaga:  
4.3 Óveruleg breyting á deiliskipulagi, aðkeypt þjónusta skv. reikningi
  4.3.1 Umsýslu- og auglýsingakostnaður skv. 2. mgr. 105.000 kr.
  4.3.2 Umsýslu- og auglýsingakostnaður skv. 3. mgr. 58.500 kr.

 

5. gr.

Grenndarkynning og önnur þjónustugjöld.

Um grenndarkynningar og aðra þjónustu fer eftir ákvæðum 43. og 44. gr. skipulagslaga. Þegar grenndarkynning felur í sér vinnu skipulagsfulltrúa með öðrum hætti en með auglýsingu í blaði eru inn­heimt gjöld skv. neðangreindum liðum:

5.1 Grenndarkynning á leyfisumsókn 58.500 kr.
5.2 Fyrir afhendingu landupplýsinga fyrir skipulagsvinnu 11.000 kr. klst.
5.3 Tímagjald starfsmanna umhverfis- og skipulagssviðs 11.000 kr. klst.

Þegar grenndarkynning er umfangsmeiri en ofangreind meðalgjöld gefa til kynna er heimilt að innheimta aukagjald í samræmi við tímagjald skipulagsfulltrúa.

 

6. gr.

Önnur þjónustugjöld.

Sveitarfélaginu Hornafirði er heimilt að innheimta önnur þjónustugjöld en mælt er fyrir um í gjald­skrá þessari, sbr. 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 og skipulagslög nr. 123/2010, enda nemi þau ekki hærri fjárhæð en sem nemur kostnaði við að veita þjónustuna. Fyrir viðameiri verk­efni er heimilt að innheimta gjöld eftir framvindu.

 

7. gr.

Vísitölubinding gjalda.

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við launavísitölu í janúar 2021 (121,8 stig – grunnur frá mánaðarlegri launavísitölu helstu launþegahópa frá 2015) og breytast 1. janúar ár hvert, til sam­ræmis við breytingar á vísitölunni.

 

8. gr.

Kæruheimild.

Aðilar máls geta kært ákvörðun samkvæmt gjaldskrá þessari til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála skv. 52. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Kærufrestur er einn mánuður frá því að aðila varð kunnugt, eða mátti vera kunnugt, um ákvörðunina. Kæra til nefndarinnar skal vera skrifleg og undirrituð, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 130/2011 um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.

 

9. gr.

Lagaheimild.

Gjaldskrá þessi er sett með heimild í 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og öðlast gildi við birtingu. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá embættis byggingar- og skipulagsfulltrúa Sveitarfélagsins Hornafjarðar nr. 291/2014.

 

Samþykkt í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar, 9. desember 2021.

 

Matthildur Ásmundardóttir bæjarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 7. janúar 2022