Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 28/2017

Nr. 28/2017 9. janúar 2017

GJALDSKRÁ
Kjósarveitna ehf.

1. gr.

Kjósarveitur ehf. selja afnot af heitu vatni úr hitaveitukerfum sem gerð hafa verið og verða gerð á veitusvæði hitaveitunnar og þær hafa umráðarétt yfir eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari, sbr. reglugerð fyrir Kjósarveitur ehf.

2. gr.

Viðmiðunarhitastig Kjósarveitna er 70°C. Ef hitastig á tengistað er lægra en 70°C að jafnaði þá verða hemlar stilltir þannig að notandi fái afhent vatn sem svarar til þess magns sem hann væri að kaupa af vatni 70°C heitu. Orkureikningar fyrir vatnssölu skv. mæli verða leiðréttir með tilliti til vatnshita á tengistað.

Virðisaukaskattur er 11%, auk þess skal greiða í ríkissjóð sérstakan skatt 2% af smásöluverði.

Gjöld fyrir afnot af heita vatninu eru sem hér segir:

Heitt vatn um rennslismæli:

  Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
Fyrir hvern rúmmetra vatns 194,00 3,88 219,65 kr./m³
Magnafsláttur, 6.000 m³/ári1) 155,20 3,10 175,72 kr./m³
Magnafsláttur, 12.000 m³/ári2) 135,80 2,72 153,75 kr./m³
1) Notendur þar sem notkun er að lágmarki 6.000 rúmmetrar á ári geta sótt um að kaupa heitt vatn á 20% afslætti.
2) Notendur þar sem notkun er að lágmarki 12.000 rúmmetrar á ári geta sótt um að kaupa heitt vatn á 30% afslætti.

Afsláttarkjörin eiga við þar sem nægilegt vatn er til staðar og fullnægjandi flutningsgeta í veitukerfinu að mati Kjósarveitna ehf.

Fast gjald er háð afköstum rennslismælis, en óháð töxtum að öðru leyti. Því er skipt í fjóra flokka:

Stærð mælis Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
A: 15 mm 41,00 0,82 46,42 kr./dag
B: 20-25 mm 85,00 1,70 96,24 kr./dag
C: 32-50 mm 172,00 3,44 194,74 kr./dag
D: 65 mm og stærri 231,00 4,62 261,54 kr./dag

Heitt vatn um hemil:

  Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
Grunnverð, 3 mínútulítrar1) 360,00 7,20 407,59 kr./dag
2 l/mín., lágmark2) 288,00 5,76 326,07 kr./dag
Hver lítri umfram 3 l/mín.2) 72,00 1,44 81,52 kr./dag
1) Mínútulítri (l/mín.) táknar það rennsli sem gefur 1 lítra af vatni á mínútu. Innifalið í grunnverði eru 3 mínútulítrar.
2) Sækja þarf um sérstaklega ef óskað er eftir minna eða meira magni en 3 mínútulítrum.

Fast gjald fyrir hemil er óháð töxtum.

  Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
Hemill, fast gjald 29,00 0,58 32,83 kr./dag

3. gr.

Heimæðargjald Kjósarveitna ehf., er sem hér segir fyrir eina heimæð, óháð þvermáli og lengd, á meðan á frumlagningu stendur. Virðisaukaskattur er 11% á heimæðargjöld. Ekki er hleypt á nema heimæðargjald sé að fullu greitt.

  Kr. Með 11% vsk
Heimæðargjald með mæli 1.270.000 1.409.700
Heimæðargjald með hemli    800.000    888.000

4. gr.

Þjónustugjöld Kjósarveitna ehf., eru sem hér segir:

  Kr. Með 11% vsk
Seðilgjald 150              167             
Tilkynningar- og greiðslugjald 50              56             
Aukaálestur 2.550              2.831             
Innheimtuviðvörun 1) 800               
Lokunargjald 7.026              7.799             
Útkall v/búnaðar notanda 2) 15.000              16.650             
Gjald fyrir innheimtuaðgerð,
þar sem nauðsynlegt er að grafa niður á heimæð
300.000              333.000             

Innheimtuviðvörun er send 30 dögum eftir gjalddaga.

Gjald fyrir útkall vegna tilkynningar notanda um bilun, sem reynist vera í búnaði húseiganda.

5. gr.

Öll gjöld samkvæmt 2., 3., og 4. gr. í gjaldskrá þessari verða óbreytt til og með 31. desember 2017, frá gildistöku hennar.

6. gr.

Öll gjöld skv. gjaldskrá þessari má taka fjárnámi á kostnað gjaldanda skv. 79. gr. laga nr. 58/1967, með síðari breytingum.

7. gr.

Kjósarveitur hafa rétt til að loka fyrir aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með a.m.k. fimm daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og opnun greiðir sá sem vanskilum veldur hverju sinni.

Eftirlitsmanni Kjósarveitna skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerð á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun á heita vatninu.

8. gr.

Gjaldskrá þessi, sem er samin og samþykkt af stjórn Kjósarveitna ehf., er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58/1967 til að öðlast gildi við birtingu í Stjórnartíðindum.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 9. janúar 2017.

Ragnheiður Elín Árnadóttir
iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

Ingvi Már Pálsson.


B deild - Útgáfud.: 20. janúar 2017