Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1156/2015

Nr. 1156/2015 8. desember 2015

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 569/2009 fyrir Háskóla Íslands.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 54. gr.:

 1. Fyrirsögn greinarinnar verður:
                              Kennsla, kennsluhættir, meðferð heimilda og skil lokaritgerða.
 2. Á eftir 4. mgr. bætist við ný málsgrein, svohljóðandi:
  Stúdentar skulu skila lokaritgerðum á bakkalár- og meistarastigi rafrænt í gagnasafnið skemman.is sem vistað er hjá Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni á formi sem safnið ákveður. Sviðsstjóri kennslusviðs getur veitt heimild til að skila lokaritgerð á pappír ef gildar ástæður eru fyrir hendi.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 99. gr.:

 1. 1. mgr. orðast svo:
  Lyfjafræðideild veitir kennslu og þjálfun sem hér segir:
  1. Til BS-prófs í lyfjafræði.
  2. Til MS-prófs í lyfjafræði (jafngilt cand. pharm.-prófi, embættisprófi í lyfjafræði).
  3. Til MS-prófs í lyfjavísindum.
  4. Til MS-prófs í klínískri lyfjafræði.
  5. Til doktorsprófs í lyfjafræði og lyfjavísindum.
  6. Ennfremur til meistara- og doktorsprófs í lýðheilsuvísindum og öðrum þver­fræði­legum greinum í samvinnu við aðrar háskóladeildir, þar sem nauðsynleg aðstaða er fyrir hendi.
 2. Á eftir 2. málslið 11. mgr. bætist við nýr málsliður, svohljóðandi: Framhaldsnám til meist­ara­­prófs í klínískri lyfjafræði er 90 einingar.

3. gr.

Á eftir 2. málslið 6. mgr. 100. gr. bætist við nýr málsliður, svohljóðandi: Til meistaraprófs í klínískri lyfjafræði skal kennslu hagað þannig, að ljúka megi náminu á þremur árum eftir MS-próf.

4. gr.

Í öðrum málslið b-liðar 1. mgr. 115. gr., á eftir orðunum „sbr. 1. mgr. 109. gr.“, bætast við orðin: og hugmynda- og vísindasaga, í samvinnu við raunvísindadeild.

5. gr.

Reglur þessar, sem samþykktar hafa verið í háskólaráði Háskóla Íslands, eru settar á grundvelli 7. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla og öðlast þegar gildi.

Háskóla Íslands, 8. desember 2015.

Jón Atli Benediktsson.

Þórður Kristinsson.


B deild - Útgáfud.: 22. desember 2015