Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 894/2017

Nr. 894/2017 9. október 2017

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 569/2009 fyrir Háskóla Íslands.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 64. gr. reglnanna:

  1. a. liður 1. mgr. orðast svo:
    einstök námskeið fyrir háskólamenntað fólk á fagsviði þess, sem myndað geta samstæða heild og eru faglega á ábyrgð háskóladeilda og eftir atvikum metin til eininga. Samstæð heild einingabærra námskeiða gegn gjaldi getur aldrei numið fleiri en 30 einingum í 90 eininga námi á meistarastigi og 40 einingum í 120 eininga námi á meistarastigi.
  2. Í lok b. liðar 1. mgr., á eftir orðinu „prófgráðu“, bætast við orðin: og lýtur sérstökum reglum.
  3. Á undan orðunum „b. lið 2. mgr.“ í 1. málsl. 2. mgr. bætast við orðin: a. lið 1. mgr. og.

2. gr.

Á eftir 1. málsl. 4. mgr. 75. gr. reglnanna bætist við nýr málsliður, svohljóðandi: Heimilt er að veita styrki til allt að þriggja ára, með fyrirvara um fjárveitingu.

3. gr.

Reglur þessar, sem samþykktar hafa verið í háskólaráði Háskóla Íslands, eru settar í samræmi við lög nr. 85/2008 um opinbera háskóla og öðlast þegar gildi.

Háskóla Íslands, 9. október 2017.

Jón Atli Benediktsson.

Þórður Kristinsson.


B deild - Útgáfud.: 23. október 2017