Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 940/2018

Nr. 940/2018 12. október 2018

REGLUGERÐ
um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um vátryggingastarfsemi og vátryggingasamstæður.

1. gr.

Gildissvið.

Reglugerð þessi gildir um vátryggingastarfsemi samkvæmt lögum nr. 100/2016, um vátrygginga­starfsemi, og vátryggingasamstæður samkvæmt lögum nr. 60/2017, um vátrygginga­samstæður.

2. gr.

Innleiðing reglugerða.

Eftirfarandi reglugerðir Evrópusambandsins um vátryggingastarfsemi og vátryggingasamstæður skulu gilda hér á landi með þeirri aðlögun sem leiðir af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2018 frá 23. mars 2018, sem er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 29 frá 3. maí 2018, bls. 7-12, 20-23, 26-30 og 81-90, nr. 31 frá 9. maí 2018, bls. 1-28, nr. 33 frá 17. maí 2018, bls. 429-442, nr. 51 frá 2. ágúst 2018, bls. 1-797:

  1. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 35/2015 frá 10. október 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrir­tækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II), sbr. leiðréttingar í Stjtíð. ESB L 3017, 25.11.2015, sem er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 51 frá 2. ágúst 2018, bls. 1-797.
  2. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 467/2016 frá 30. september 2015 um breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 35/2015 að því er varðar útreikninginn á lögbundnum gjaldþolskröfum fyrir nokkra eignaflokka í eigu vátrygg­inga- og endurtryggingafélaga, sem er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 33 frá 17. maí 2018, bls. 429-442.
  3. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 460/2015 frá 19. mars 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklagsreglur um samþykki eigin líkans í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB, sem er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 29 frá 3. maí 2018, bls. 7-12.
  4. Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 498/2015 frá 24. mars 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferð við samþykki eftirlits­yfirvalda til að nota breytur sem eiga við tiltekið félag í samræmi við tilskipun Evrópu­þingsins og ráðsins 2009/138/EB, sem er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 29 frá 3. maí 2018, bls. 81-84.
  5. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 499/2015 frá 24. mars 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur sem nota skal við veitingu samþykkis eftirlitsyfirvalda fyrir notkun stuðningsgjaldþolsliða í samræmi við til­skipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB, sem er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 29 frá 3. maí 2018, bls. 85-90.
  6. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2012/2015 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur sem fylgja skal við ákvarðanir um að fastsetja, reikna út og afnema viðbótargjaldþolskröfur í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB, sem er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 29 frá 3. maí 2018, bls. 20-23.
  7. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2014/2015 frá 11. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklagsreglur og sniðmát fyrir framlagningu upplýsinga til eftirlitsaðila samstæðu og fyrir upplýsingaskipti milli eftirlits­yfirvalda í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB, sem er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 29 frá 3. maí 2018, bls. 26-30.

3. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 5. mgr. 30. gr., 12. mgr. 31. gr., 8. mgr. 32. gr., 1. mgr. 50. gr., 3. mgr. 57. gr., 3. mgr. 74. gr., 87. gr., 95. gr., 1. og 2. mgr. 103. gr., 110. gr., 3. mgr. 112. gr., 114. gr. og 121. gr. laga nr. 100/2016, um vátryggingastarfsemi, með síðari breytingum, og 45. og 54. gr. laga nr. 60/2017, um vátryggingasamstæður, og öðlast þegar gildi.

Við gildistöku reglugerðar þessarar falla úr gildi reglugerð nr. 585/2017, um vátryggingastarfsemi og auglýsing nr. 3/2017, um afleidda reglugerð 2015/35/ESB, um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga.

Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 12. október 2018.

F. h. r.

Guðrún Þorleifsdóttir.

Sóley Ragnarsdóttir.


B deild - Útgáfud.: 26. október 2018