Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Leiðréttingar:

Leiðrétt 18. apríl 2016:
HTML-texti: Í fyrirsögn í stað „GAJLDSKRÁ“ komi: GJALDSKRÁ.


Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 901/2015

Nr. 901/2015 8. september 2015

GAJLDSKRÁ
Akraneskaupstaðar fyrir skipulags- og byggingarmál og tengd þjónustugjöld.

1. gr.

Gjöld skv. 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Við útgáfu byggingarleyfa og vegna annarrar þjónustu sem skipulags- og umhverfissvið Akraneskaupstaðar veitir skal greiða þau gjöld sem gjaldskrá þessi kveður á um.

1.1. Byggingarleyfisgjald:

   kr.  
 1.1.1   Afgreiðslugjald (fast gjald)   16.040  
 1.1.2   Íbúðarhúsnæði, gjald pr. m²   523  
 1.1.3   Annað húsnæði s.s. sólstofur, garðhús, gripahús, pr. m²   356  
 1.1.4   Stofnanir, atvinnuhúsnæði, pr. m²   285  

Innifalið í ofangreindum gjöldum er ein yfirferð aðal- og séruppdrátta, fokheldisvottorð og vottorð vegna lokaúttektar. Kostnaður vegna útmælinga er innheimtur sérstaklega. Heimild er til að inn­heimta kostnað vegna yfirferðar séruppdrátta þegar um er að ræða stærri byggingar eða flókin mann­virki.

1.2. Gjöld vegna stöðuleyfa:

   kr.  
 1.2.1   Stöðuleyfi vegna 20 feta gáms eða minni, veitt til eins árs   29.280  
 1.2.2   Stöðuleyfi vegna 40 feta gáms, veitt til eins árs   43.378  
 1.2.3   Stöðuleyfi vegna báta og skúra, veitt til eins árs   29.280  
 1.2.4   Stöðuleyfi vegna söluvagna og söluskúra 0-3 mánuði   41.319  

Álögð gjöld skv. 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 falla í gjalddaga við samþykkt bygg­ingar­áforma eða veitingu stöðuleyfis og skulu greidd áður en byggingarleyfi er gefið út. Byggingar­leyfis­gjald er óendurkræft ef leyfi fellur eða er fellt úr gildi.

2. gr.

Gjöld skv. 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

2.1. Aðalskipulagsbreytingar.

   kr.  
 2.1.1   Afgreiðslugjald   16.040  
 2.1.2   Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 36. gr.   
  skipulagslaga nr. 123/2010 (gert á vegum Akraneskaupstaðar)   skv. reikn.  
 2.1.3   Umsýsla og auglýsingakostnaður   166.344  
 2.1.4   Breyting á aðalskipulagsuppdætti, sbr. 2. mgr. 36. gr.   skv. reikn.  
 2.1.5   Umsýsla og auglýsingakostnaður   71.290  

2.2. Deiliskipulagsbreytingar.

 2.2.1   Afgreiðslugjald   16.040  
 2.2.2   Nýtt deiliskipulag, sbr. 2. mgr. 38. gr.   skv. reikn.  
 2.2.3   Breyting á deiliskipulagi, sbr. 1. mgr. 43. gr.   skv. reikn.  
 2.2.4   Umsýslu- og auglýsingakostnaður,   
  sbr. 2. mgr. 38. gr. og 1. mgr. 43. gr.   166.344  
 2.2.5   Breyting á deiliskipulagi sbr. 2. mgr. 43. gr.   skv. reikn.  
 2.2.6   Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 43. gr.   59.408  
 2.2.7   Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 3. mgr. 44. gr.   29.704  
 2.2.8   Grenndarkynning, sbr. 1. mgr. 44. gr.   29.704  

2.3. Framkvæmdaleyfi.

 2.3.1   Framkvæmdir skv. 1. og 2. viðauka   
  laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000   118.817  
 2.3.2   Aðrar framkvæmdir   59.408  
 2.3.3   Eftirlit umfram eina ferð sem innifalin er í leyfisgjaldi   17.122  

2.4. Uppgröftur.

    
 2.4.1   Uppgreftri sem komið er fyrir á urðunarsvæði   
  innan sveitarfélagsins pr. m³   390  

Álögð gjöld skv. 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 falla í gjalddaga við samþykkt fram­kvæmda­leyfis eða umsókn um skipulag eða skipulagsbreytingu og skulu greidd áður en fram­kvæmda­leyfi er gefið út eða þegar skipulag eða skipulagsbreyting er samþykkt til auglýsingar.

3. gr.

Vottorð - úttektir.

   kr.  
 3.1   Stöðuvottorð/úttekt:   20.109  
 3.2   Úttekt vegna skipta á byggingarstjóra/-meistara   20.199  
  Kostnaður vegna úttekta.   
 3.3   Einbýlishús   153.345  
 3.4   Parhús, tvíbýlishús, raðhús á einni hæð, pr. íbúð   127.790  
 3.5   Raðhús á fleiri en einni hæð, fjölbýlishús með þremur íbúðum, pr. íbúð   108.758  
 3.6   Fjölbýlishús, tvær hæðir með fjórum íbúðum eða fleiri, pr. íbúð   92.006  
 3.7   Fjölbýlishús, þrjár hæðir og hærri með fjórum íbúðum eða fleiri, pr. íbúð   76.673  
 3.8   Kostnaður vegna úttekta - atvinnuhúsnæði, stofnanir   207.929  
 3.9   Minni byggingar, gripahús o.þ.h.   39.804  
 3.10   Úttekt vegna leiguhúsnæðis - íbúðarhúsnæði   20.199  
 3.11   Úttekt vegna leiguhúsnæðis - atvinnuhúsnæði   30.892  
 3.12   Úttekt vegna rekstrarleyfa   20.199  
 3.13   Mælingagjald (3 mælingar)   142.579  
 3.14   Lóðarmæling   47.526  
 3.15   Eignaskiptayfirlýsingar - fyrsta umfjöllun, allt að 10 eignir   32.080  
  Viðbótargjald fyrir hverjar 5 eignir til viðbótar   8.317  
 3.16   Eignaskiptayfirlýsing - breyting   25% af fullu gjaldi  
 3.17   Ljósritun A1 og A2 pr. eintak   250  

4. gr.

Bílastæðagjald skv. 19. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

 4.1   Bílastæðagjald.   kr. 400.000  

5. gr.

Trygging fyrir gjöldum.

Álögðum gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari fylgir lögveð í fasteign þeirri sem gjöldin eru lögð á og ganga ásamt vöxtum og kostnaði fyrir öllum veðkröfum sem á eigninni hvíla og tekur það einnig til vátryggingarfjár hennar.

6. gr.

Gildistaka og verðbreytingar.

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari miðast við byggingarvísitölu í september 2015 og taka breyt­ingum mánaðarlega í samræmi við breytingar á umræddri vísitölu.

Gjaldskrá þessi sem sett er með heimild í lögum um mannvirki nr. 160/2010 og skipulagslögum nr. 123/2010 og öðlast gildi við birtingu í Stjórnartíðindum. Jafnframt fellur úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis nr. 1162/2011.

Samþykkt í skipulags- og umhverfisráði Akraneskaupstaðar þann 3. september 2015.

Samþykkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann 8. september 2015.

Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 12. október 2015